Stop výstavbě nákupního centra na místě VS haly ve Frýdku-Místku.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku:


Stop výstavbě nákupního centra na místě Víceúčelové sportovní haly ve Frýdku-Místku, zachovejme ji pro budoucí generace.

 

O osudu Víceúčelové sportovní haly (VSH) ještě není rozhodnuto!

Žádáme, aby bylo zodpovědně zváženo:

Urbanismus:

Výstavba nákupní galerie na místě stávající VSH by znamenala další zvýšení dopravní zátěže ve středu města, spojené s hlučností a znečištěním ovzduší, což jde proti smyslu plánovaného obchvatu.


Ztráta prostor pro pořádání větších akcí:

Město by spolu s VSH přišlo o možnost konání větších kulturních a sportovních akcí.


Architektura

Názor České komory architektů na plánovanou demolici VSH: „Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.“


Způsob rozhodování

O budoucnosti VSH se rozhodovalo bez předchozí veřejné diskuze. Za demokratický považujeme postup, kdy politici nové projekty představí ve volbách a teprve pokud uspějí, pak je začnou jménem svých voličů prosazovat.


Financování:

Před rozhodnutím buďto „rekonstruovat VSH“ a nebo „vybudovat Polárku“ by měla být prověřena možnost čerpání dotací z fondů Evropské Unie (Regionální operační program) tak, aby veřejná investice byla vynaložena hospodárně s co nejmenšími finančními nároky na rozpočet města. Případná dotace může představovat až 92,5% z celkové investice, což by v případě rekonstrukce VSH i výstavby Polárky představovalo úsporu v řádu stovek mil. CZK.

Petiční místa s tištěnou verzí (doporučujeme podepsat buď obě nebo jen tištěnou):

Klub Stolárna, Potoční 1228, F-M

Shiva Shop, Antonínovo náměstí, F-M

U Černého kocoura, Riegrova 758, F-M

Vinárna U Datla, Radniční 1245, F-M

Boutique Gurmán - sýrová prodejna Frýdek, Zámecké náměsti 1250, F-M

Antikvariát Pod Svícnem, Farní 16, F-M

Klubar Pavlač, Farní 16, F-M

Dobrá čajovna, Hluboká 64, F-M

Hudební hospůdka u Arnošta, ul. Těšínská (Areál TJ Slezan), F-M

Restaurace pod Kašnou, Zamecke namesti 43, F-M 

Boutique TOYEN, J. V. Sládka 35, F-M

Šantán, Lysá Hora


Děkujeme.

Za petiční výbor členové aktivity VIZE FM:

Adam Gromnica, Dobratice 238, Dobratice, 739 52
Barbora Velčovská, Panské Nové Dvory 2444, Frýdek-Místek, 738 01
Jakub Šrubař, Čs. armády 1944, Frýdek-Místek, 738 01
Jan Damek, J. Suka 1751,Frýdek-Místek, 738 01
Martin Polach, Lískovecká 2704, Frýdek-Místek, 738 01
Martin Zouzal, Bruzovská 1844, Frýdek-Místek, 738 01
Martina Kabátníková, J.Suka 1751, Frýdek-Místek, 738 01

 

web: http://www.vizefm.cz/VSH.html

mail: info@vizefm.cz