STOP ODLIVU PENĚZ Z ČR, EXEKUCÍM, NÍZKÝM MZDÁM. DLUHOVÁ AMNESTIE.

Jsme občané v odporu proti nelegitimnímu režimu. Článek 23 Listiny základních práv a svobod uvádí, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. To je právě to, co se u nás již přes 20 let děje.

 

Potřebujeme alespoň 1.000 podpisů, abychom s tím mohli něco dělat. Prosím šiřte odkaz na petici!

 

Stop odlivu peněz z ČR, exekucím, nízkým mzdám. Dluhová amnestie.

 

PETICE VLÁDĚ PRO RYCHLOU NÁPRAVU REPUBLIKY

Petice o to, aby byly zrušeni soukromí exekutoři, byla vyhlášena dluhová amnestie a provedena reforma justice, aby byly zavedeny efektivní protikorupční mechanismy, aby tím bylo zabráněno předraženým zakázkám, důsledkem čeho by mohla být do roka zvýšena minimální mzda a minimální důchody o 50%, aby bylo umožněno pracovat těm, kteří pracovat mohou a chtějí, aby politici nesli za svá rozhodnutí odpovědnost, aby byla povolena národní referenda, maximálně zdaněny pesticidy, které otravují naši vodu a potraviny a způsobují rakovinu, přehodnocena legitimita restitucí, které byly schváleny nelegitimními vládami, které si nelegálně odhlasovaly doživotní imunitu, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, aby byly zkonfiskovány majetky těm, kteří nedokážou, jak přišli k penězům, atd.

Stát, aby fungoval, musí být právní. Proto je třeba napravit justici. Co je, ale nejdůležitější je, aby bylo co nejvíce omezeno trpění lidí, jejich neštěstí, beznaděj, obava z nejasné budoucnosti. Neštěstí musí být nahrazeno spokojeností a štěstím. Musíme nejprve pomoci těm, kteří trpí nejvíce, těm, kteří přežívají den ze dne z minimální mzdy či nízké penze. Kdo chce a je schopen pracovat, stát mu práci musí zaručit. Dále musí chránit občany před chemickou stravou a chemií ve vodě a ve vzduchu, tím, že ten, kdo je za to zodpovědný, bude maximálně ve své činnosti zdaněn. Googlujte např. Monsanto, Roundup, Babiš, GMO. Navrhujeme zdanit pesticidy 200%, geneticky modifikované organismy – obilniny (GMO) 100%, oprostit od daní organické potraviny. Navrhujeme dotovat dlouhodobě nezaměstnané až 50% příspěvkem od státu a když stále nemohou najít práci, stát jim poskytne veřejně prospěšné práce.

300 miliard ročně odchází z ČR jako zisky cizích korporací, přes 200 miliard se promrhá na klientelisticky - korupčně nastavených státních zakázkách, atd. V ČR je zaměstnáno necelých 5 milionů lidí. Takže každý zaměstnaný by mohl mít o 100.000 Kč na rok více, což by znamenalo, že i minimální mzda by byla přibližně 2x vyšší. Uvědomme si, že náš hrubý národní produkt na obyvatele není o moc nižší než v Německu, ale naše mzdy jsou 4x nižší. Tohle trvá přes 20 let. Takže každá 4 členná rodina byla okradena o alespoň 4 miliony Kč a za dalších 20 let bude okradena celkem o 8 milionů, neboli o kvalitní rodinný dům, každoroční drahou dovolenou, kvalitní auta, možnost jíst hodnotnou organickou, ne chemickou stravu, která prodlužuje, ne snižuje věk a upevňuje, ne ohrožuje zdraví, mohli bychom žít ve společnosti bez kriminality, justiční mafie a exekutorů, společnosti, která by byla pro Evropu příkladem, ne jejím smetištěm.

Dalších 100 miliard ročně se ztrácí tím, že nečerpáme, co můžeme, na rozdíl od jiných států, z EU fondů.

Navrhujeme, aby nová vláda do roka, namísto utahování opasků trpící části obyvatelstva, navýšila minimální mzdu o 50 procent a totéž udělala s minimálními důchody. Tohle pokryje malá část miliard, které se z ČR ztrácí a navíc to pokryjí zvýšené daně z pesticidů, atd. Bude se muset upravit státní rozpočet, tak, aby to bylo umožněno. Jestli to bude znamenat přehodnocení vojenských výdajů, přehodnocení restitucí, odebrání majetku těm, kteří nedokážou původ svých peněz, jestli to bude případně znamenat i dočasné zvýšení deficitu, je na současné koalici. Ono ale stačí hlavně zavést účinné protikorupční mechanismy a žádný deficit zvyšovat nebude třeba.

Emigrace se omezí na odborníky, namísto nádeníků.

Začnou se správně vybírat dně. Jako v USA, kde se večerky, atd., které neplatí dostatečné daně, řeší tak, že se na týden za pokladnu postaví zaměstnanec finančního úřadu a co za tu dobu naúčtuje, se vynásobí 52 a z toho se účtuje daň, i zpětně, plus tam jsou penále.NAPRAVME JUSTICI! Tu nenapraví nový soudní řád. Zvlášť když vzešel z doby zprofanované Nečasovy koalice. Nenapraví ji, stejně jako republiku nenapraví Babiš, který měl takovou důvěru Němců, že mu prodali své prosudetoněmecké nakladatelství Mafra. Problém justice, stejně jako problém našeho státu, je někde jinde. A to potřebuje radikální změnu. Největším problémem je justiční mafie, klientelistické vazby a to, že orgány činné v trestním řízení odmítají šetřit trestné činy soudců, ale předávají tyto věci předsedům soudů, které trestné činy soudců kryjí. To dává soudcům nejvyšší možnou imunitu, podobnou jakou mají naši politici, která je největší ve světě. A právě imunita je hlavním důvodem proč máme korupci. Navrhujeme následující:

 • Orgány činné v trestním řízení musí tvrdě vyšetřovat trestné činy soudců, i zpětně ty, které v minulosti odmítly šetřit.

 • Aby se protrhaly klientelistické vazby, vedoucí soudů musí být nahrazeni trestními soudci z jiné lokality a musí, spolu s Ministerstvem spravedlnosti, vést tvrdě kární řízení, i zpětně, se soudci, kteří porušují soudní řád, porušují svoje povinnosti, atd. Jestli se dopustí trestného činu, předsedové soudu předají věc orgánům činným v trestném řízení.

 • Noví lidé musí nahradit na Ministerstvu spravedlnosti zprofanované úředníky, jmenované ministry spravedlnosti minulých zprofanovaných vlád.

 • Na situaci by měli dohlížet profesoři pražské právní fakulty.

 • Zavedou se poroty, jako v USA, ne jenom nějací 2 přísedící, a to i v civilních věcech.

 • Přehodnotí a napraví se co nejdříve nový zákoník vzniklý za doby Kalouska, Klause, Vondry, Nečase, Tluchoře, Pospíšila a spol. Na nápravách zákoníku se budou podílet vysokoškolští profesoři. Zákoník musí být ve všem jasný a srozumitelný a musí hájit především zájmy spodních 99% obyvatelstva, na vrchní 1% zákony stejně neplatí.

 • Zavedou se soudy pro malé pohledávky, jako je mají v USA. Tam budou dělat soudce zkušení advokáti a soudící se strany nebudou zastoupeny právníky – stejně jako je to v USA. V ČR to bude pro spory, kde sporná částka nepřesáhne 100.000 Kč. Poplatky budou absolutně minimální. Odvolání budou k okresním soudům, kde nespokojená strana bude moci iniciovat normální soud.

 • Na Českou advokátní komoru (ČAK) bude dohlížet stát a univerzitní profesoři. Projde se starými stížnostmi a bude vedeno řádné kární řízení s advokáty, kteří porušují osnovy ČAK, zákony o advokacii, dopouští se trestných činů v roli opatrovníků, atd.

 • Když někdo není zastoupen advokátem, soudci mu budou pomáhat tím, že mu budou během řízení věci vysvětlovat, atd., jako je tomu v USA.

 • Obecní zmocněnci nebudou omezováni v počtu soudů či klientů, které budou moci zastupovat.

 • Soukromí exekutoři skončí a jejich minulá činnost bude přezkoumána. Domníváme se, že velká většina z nich se dopustila trestných činů. Budou muset vrátit, co nezákonně sebrali či prodali pod cenu a mnozí skončí za mřížemi.

 • Prezident vyhlásí dluhovou amnestii všem soukromým dlužníkům, kteří jsou v exekuci, protože dluží firmám či institucím pod 1.000.000 Kč, s výjimkou za nemovitosti, nákupy luxusního zboží, atd. Ty dluhy stejně vznikly v době, kdy nám vládly zrádcovské vlády (dle kritérií prezidenta Beneše), které účelově způsobily zadlužení státu a národa.

 • Prezident udělí milost Kajínkovi. Jestli ne, věci se chopí ministerstva spravedlnosti a vnitra a pečlivě přezkoumají celou kauzu. Jestli Kajínek nebude osvobozen, doporučujeme, že voliči nebudou volit do úřadu hlavy státu nikoho, kdo před volbami neprohlásí, že Kajínkovi milost udělí.

 • Zavedou se bankroty jako v USA. Za nesplacené půjčky nebude zodpovědný jenom ten, co si půjčil, ale i ten, kdo půjčil, tedy hlavně banky, protože měly půjčovat s rozumem jenom těm, kteří budou splácet. Navíc banky půjčují z peněz, které vůbec nemají. Jenom malinké procento zapůjčených peněz mají podloženo vklady. Bude několik druhů bankrotů. Každých několik let se budou moci dělat bankroty, kdy bude odpuštěna většina dluhů, s výjimkou např. za drahé auto, dům, byt, atd. Menší bankroty, se budou moci dělat, jako v USA, kdykoli.

 • Zavedou se zvýhodněné státní půjčky. Lichva se bude tvrdě trestat.

 • Nikdo nebude moci být souzen nebo bude vymáhán jeho dluh, pokud mu nebude doručena žaloba. Ta se bude moci doručovat i např. městkou policií, ne jen poštou. U částek do 100.000 Kč se věc bude řešit u soudů pro malé pohledávky.

Jaký bude důsledek? Velká část soudců skončí, ostatní budou velice opatrní, aby neporušovali zákony, aby soudili spravedlivě, aby nezneužívali funkce opatrovníka, atd. Velká většina vedoucích soudů skončí. Hodně advokátů skončí. Soudní řízení budou levnější, rychlejší a mnohem spravedlivější. Bude vymícena justiční mafie. Mnozí z justice skončí v kriminále, kam patří.

 

Petice byla vytvořena formující se občanskou iniciativou "Za lepší stát" Petra Nováka, který není příliš zručný na počítači a chce proto poděkovat těm, kteří ji dali na web a slíbili mu prostor na serveru www.volbyvolby.cz, po tom, co petice dosáhne jistého počtu podpisů. Dále by chtěl poděkovat serveru www.25000.cz za informace, které šíří.

 

https://www.facebook.com/events/670533243010560/

 

 

 

Jak funguje česká justice – JUSTIČNÍ MAFIE?

O tom jak justice funguje se od svého advokáta nedozvíte, ten obyčejně vydělá jestli vyhrajete či prohrajete a čím déle se věc u soudu potáhne, tím vydělá více.

Po tom, co jsem byl mimo jiné aktivní proti americkému radaru a zveřejnil zprávu o tom, jaké materiální škody a škody na životech by pro ČR radar znamenal v případě 3. světové války, stalo se následující:

 • Jistý podnikatel, podporovatel ODS začal vést proti mně a kamarádce, učitelce, řadu soudních sporů, přímo či prostřednictvím bílých koní. Po tom, co četl knihu o Krejčířovi, vyvezl ze země velké množství peněz a otevřel si letovisko na tropickém ostrově. Na jeho otevření byli pozvaní i policisté z Krajského ředitelství PČR v Plzni.

 • Na mě a kamarádku byly nasazeny volavky, které nás naváděly k trestným činům, jejichž legalitu nám dokazovaly. My jejich rady ignorovali. Hráli jsme to na lenost. Čekali jsme, s čím dalším přijdou. Volavky se nás snažily, leč marně, napojit na neonacistické hnutí, jehož filosofii jedna z nich propagovala. Volavky nás varovaly, že budeme vzati do vazby či vězněni a že to nepřežijeme, že prý stačí 3 falešní svědci. Jednu dobu se mě nenápadně pokoušeli naverbovat do nějaké tajné služby, asi BISky, chtěli mě dostat do Rotary klubu, seznámit mě s Langerem, atd. Když jsem nereagoval, jejich dalším úkolem bylo, abychom prohráli všechna soudní řízení. Jakmile jsme měli advokáta, byly učiněny kroky, aby byl ten advokát znevěrohodněn. Byli jsme přesvědčováni, že se máme zastupovat sami, že nám jedna volavka, právník, bude pomáhat lépe a zdarma. Dával nám super rady. Nakonec ale diktoval podání ke třem soudním řízením tak, abychom soudy prohráli. My to ale včas podchytili.

 • Policejní prezídium, pracující pod Langerem, proti mě a kamarádce iniciovalo rozsáhlé trestní řízení pro zločiny proti státu, které se nezakládalo na pravdě, proto bylo založeno. Místo aby nechali vyšetřit volavky a plzeňskou justici, na kterou jsme podali trestní oznámení, Policejní prezídium, ve snaze krýt tyto osoby, dle závazného pokynu č. 30 policejního prezidenta, aby nás umlčelo, iniciovalo proti nám rozsáhlé trestního řízení. Věc byla zmražena v době vlády Fischera. Ten a Kocáb se nám tehdy snažili pomoci. Jakmile Klaus nařídil Nečasovi, aby jmenoval vládu, 5 dní nato se sešel plk. Kníže, šéf plzeňské kriminálky a bývalá komunistka, okresní státní zástupkyně Antonie Zelená, aby trestní řízení iniciovali. Později oba povýšili.

 • Jednalo se o rozsáhlou akci státu, který se rozhodl krýt podvody u soudů, lidi spojené s kauzou Kajínek, lži vedení soudů, volavky, které byly ve vedení ODS, homofobního rasistického kamaráda plzeňských policistů, atd. Je zřejmé, že to bylo vedeno ve spojení s volavkami, které nás upozornily, že se něco podobného stane a že nám zaručují, že to nepřežijeme a ve spojení se soudci a policisty, kteří detaily o trestním řízení, nesprávným úředním postupem, zaslali soudcům a ti, abychom se báli, tyto informace uložili nesprávným úředním postupem do spisů a soudkyně Tlustá nás na to upozornila během ústního jednání.

 • Pplk. Benešová z protikorupční policie jasně mlžila, aby pomohla viníkům. Nesprávným úředním postupem nás poškodila u soudů, dále kryla volavky, atd.

 • Výše uvedený polistopadový zbohatlík, který proti nám vede soudní spory prostřednictvím bílých koní je homofóbní rasista a veřejně užívá slova jako "homoklády" a o snědých lidech užívá veřejně výrazy jako vopičáci, vopice, cigoši, negři, atd. Po řadu let se opíjel s policisty z krajského ředitelství PČR. Chlubil se i tím, že navštívil rodinu Hitlera v Argentině.

 • Tento homofóbní rasista je zastoupen největší advokátní kanceláří v Plzni. Je zastoupen advokátem Ludvíkem Röschem, bývalým ODS politikem, který zastupoval mafiána Vlasáka v Kauze Kajínek. Vlasák objednal vraždy. Nesedí. Sedí Kajínek. Rösch zastupoval Mgr. Vovsíka ze stejné advokátní kanceláře. Obhajoba byla, že Vovsík se neopil vědomě, ale proto, že omylem bral bylinky v alkoholovém roztoku ne po kapkách, ale po lahvičkách. Röschová zakládala Plzeňská práva, ale nevěděla, co se tam děje, ani nevěděla, že je to problém, že byla ve sněmovně prezentovaná jako JUDr., když byla jen Mgr. V budově AK Vovsík Rösch Kocina měla kancelář bývalá komunistka, později ódesačka Kovářová, ex ministryně spravedlnosti a tu vychvaloval JUDr. Kocina, spojený s plzeňskými právy. Ze stejné AK byl i JUDr. Görges, první náměstek Kovářové, který od ní dostával ohromné odměny. JUDr. Vovsík, otec Mgr. Vovsíka se s námi sešel a snažil se z nás dostat informace, přitom neuvedl, že Rösch již přes měsíc zastupoval protistranu. Česká advokátní komora v tom neviděla problém. V té mají či měli funkce Vovsík i Rösch.

 • Ve kauze proti nám figurují lidé spojení přímo či nepřímo s aférami Kajínek a plzeňských práv. Soudci užívají ty nejhnusnější praktiky. Když protistrana, zastupovaná advokátní firmou, která zastupovala mafiána Antonína Vlasáka v kauze Kajínek, dodala soudu falsifikát smlouvy, soudce Strejc, který nejprve nechal za mnou otevřít okno, prohlásil, že se na smlouvu nemohu podívat zblízka. Naznačil, že bych ji mohl sebrat a vyskočit s ní z okna. Nestačilo ani to, že jsem řekl, ať tedy povolá do soudní síně justiční stráž. Soudce uznal smlouvu za pravou a udělal z ní kopii pro soudní spis. Odmítl ji nechat zkoumat pro pravost. Protistrana vytvořila tento falsifikát, když jsme na ni podali trestní oznámení, že vyžaduje platby bez smlouvy, což znamenalo, že se jedná o bezpředmětné obohacení. S protistranou a policií spolupracující volavka-právník nás tehdy navštěvovala doma prakticky každý den s tím, že máme smlouvu uznat za pravou, že ji údajně vytvořil Rösch a ten je prý úplně blbej, nezná nové zákony a neuvědomil si, že se smlouva každý rok automaticky obnovuje, což byla lež. Když jsme dokázali, že smlouva je podvrh, soudce ji jenom vyřadil z důkazů protistrany a nedovolil použít jako důkaz pro naši stranu.

 • Přestože je kamarádka učitelka a je normální, byl jí ustanoven opatrovník z řad advokátů, Jiří Vlasák, předtím policajt z aféry Kajínek, dnes vážený plzeňský advokát. Soudce Pulkrábek kamarádce neoznámil, že jí ustanovil opatrovníka, ani že okamžitě nato urychleně nařídil soudní jednání. Vlasák kamarádku také o ničem neinformoval, ani že soud, s jeho pomocí, prohrála. Teprve po tom, co se již nemohla odvolat, jí soudce poslal rozsudek. Mohla použít mimořádné opravné prostředky, tomu se ovšem snažil zabránit Vlasák, který lhal, že na to je jen několik hodin. Pravda byla, že na to byl ještě asi měsíc. Když si uvědomil, že je nahráván, řekl, že nahrávku nemůžeme použít, protože k ní nedal souhlas a telefonní hovor ukončil.

 • Podobně probíhá dalších 5 soudních řízení. Byli nám ustanoveni opatrovníci z řad advokátů, kteří pracují pro zájmy protistrany. Jsou to plzeňští advokáti Bárta a Nohovec. Ti dokonce znevěrohodnili naše závěrečné návrhy. Byli nám ustanoveni proto, abychom soudy prohráli po tom, co jsme dokázali, že 3 soudy se zakládají na lži, že smlouva, kterou dodala protistrana je falsifikát, atd. Taktika je obyčejně taková, že soudci ani opatrovníci nás neinformují, že bude soudní jednání a potom je narychlo vynesen rozsudek tak, že jsou ignorovány námi navržené důkazy. Opatrovníci chrání soudce, kteří se dopustili trestných či jinak nelegálních činů, stejně jako stejné soudce chrání policie a státní zastupitelství. Chránil je i plukovník Útvaru pro organizovaný zločin, který si říkal Rom a tvrdil, že vše analyzovali a že v ČR žádná justiční mafie není, naznačil, že tou byla pouze Vesecká a ta tam již prý není. Přitom BIS opakovaně podává zprávy o justiční ... .

 • Plk. Šlachta, který vede ÚOOZ, nám psal, že naše podání zasílá k vyřízení na Krajské ředitelství policie v Plzni, ovšem neuvedl, že je to zasíláno tak, aby to nebylo šetřeno jako trestné činy proti nám, ale naše trestné činy proti státu, soudcům, homofobnímu rasistovi, který navštívil rodinu Hitlera, atd. Všichni kryjí viníky a ignorují nebo nechtějí vidět důkazy.

 • Soudci lžou. Vedení soudu lže. Soudce Miller, před revolucí známý pro svůj marxismus, po revoluci pro svůj katolicismus, změnil dva protokoly a výklad rozsudku, aby pomohl protistraně. Ústavní stížnost měla 100 stran. Ústava či Listina základních práv a svobod byly porušeny desítkykrát. Přestože vše bylo podloženo důkazy, Ústavní soud se tím odmítl zabývat.

 • Paní Zelená, okresní státní zástupkyně, bývalá komunistka, odmítla přijmout trestní oznámení na Millera. Po tom všem co provedla, povýšila do funkce ředitelky odboru trestního řízení na Vrchním státním zastupitelství (VSZ) v Praze pod Bradáčovou.

 • Soudce Skala silně naznačil, že protože jsem politický aktivista, potřebuji opatrovníka. Zničil důkazní nahrávku.

 • Dodali jsme soudu zprávy od psychiatra, že jsme psychicky úplně normální. I když jsme dodali nové zprávy, soudci mají na věc jiný názor. Dle nich potřebujeme opatrovníky, protože jsme "byli postiženi vážnou duševní chorobou". Tu diagnozovali sami. Jednou tvrdí, že se jedná o dlouhodobou, jindy trvalou duševní chorobu. Šli jsme i na psychiatrickou ambulanci plzeňské fakultní nemocnice. I tam potvrdili, že to co uvádí soudci není pravda. Soudci přes to vše píší totéž a jako nesvéprávné osoby máme opatrovníky. Je zajímavé, že všichni soudci vždy nalezli stejné opatrovníky, Bártu a Nohovce a ty odmítli zrušit, přestože jejich zastupování odporuje osnovám České advokátní komory, zákonům ČR a vyjádřením Ústavního soudu.

 • V prosinci 2013 jsme měli odvolávací jednání ve věci 18Co 267/2013 (KS v Plzni). Senát měl i předtím informace o tom, že jsme normální, že opatrovníky nepotřebujeme, i informace o tom, že se k soudu řádně dostavujeme a že opatrovníci nehájí naše zájmy, ale zájmy protistrany. Předseda senátu, bývalý komunista Jeřábek, předtím mluvil osobně s Tomanem a viděl, že je normální, toho byla svědkem i zapisovatelka soudu. Nahrávku celého setkání máme. Senát tuto skutečnost ignoroval a s námi nekomunikoval, komunikoval jen s opatrovníky, přestože věděl, že ti se s námi o věci nikdy nesešli, že s námi nekomunikují, atd. Soudu jsme před jednáním dodali nové čerstvé zprávy od psychiatra se soudní znaleckou zkušeností, že jsme normální, že jsme byli normální i v minulosti, což užití opatrovníků v našem případě vylučovalo. Soudu jsme dodali kopii žaloby Tomana na Čadkovou ve věci. To opatrovníky opět vylučovalo, protože byli ze stejné kanceláře. Dodali jsme soudu i čerstvé trestní oznámení na opatrovníky, sepsané Krajským státním zastupitelstvím. I to je vyloučilo z možnosti nám dělat opatrovníky. Toman pár dní před soudem onemocněl chřipkou a měl vysokou teplotu, proto jsme požádali o odročení jednání. Na Jeřábka jsme podali a doplnili námitku podjatosti. K tomu se ani nevyjádřil. Všechny naše důkazy a navržené důkazy byly ignorovány. Opatrovníci se opatrovnictví také odmítli vzdát a během jednání jen seděli. Ničím v náš prospěch neargumentovali, bývalý komunista Jeřábek nám opakovaně znemožnil se k věci řádně vyjádřit, odmítl protokolovat, o co jsme žádali. Uvedl, že jsme tam vůbec nemuseli být, že stačilo, že tam byli opatrovníci, které prý potřebujeme, aniž jakkoli zdůvodnil, proč je potřebujeme. V závěrečném návrhu Nohovec neuvedl nic v Tomanův prospěch, Bárta uvedl, že by se soud měl zabývat námi navrženými důkazy, předtím o tom ani necekl, sám nic nikdy nenavrhl. My jsme nesměli přednést plnohodnotné, ale jenom velmi krátké, závěrečné návrhy, a když Toman uvedl pravdu o opatrovnících, bývalý komumista soudce Jeřábek se rozčílil, že je prý uráží, že se jedná o advokáty z renomované firmy, přitom se jedná o malou firmu jen s těmito dvěma advokáty. Jeřábek hrozil, že jestli Toman řekne něco takového ještě jednou, dostane pokutu 50.000 Kč. Na argument Tomana, že opatrovníci nedostávají stejnou honoráž jako advokáti a že opatrovníci sami uvedli, že nebudou hájit naše zájmy jako advokáti, nás Jeřábek ujistil, že naše zájmy hájí výborně. Odvolávací řízení jsme prohráli, a jelikož se krajský i okresní soud shodli, nemůžeme podat dovolání. Před i po soudním jednáním jsme se sešli s předsedou soudu Sedláčkem, který od nás měl informace o trestných činech soudců a o jejich absolutním nerespektování soudního řádu. Sedláček nás ujistil, že je vše v pořádku. Neviděl důvod, proč by měl s jakýmkoli soudcem vést kární řízení.

 • Pospíšil se s námi opakovaně odmítl sejít, sešel se s námi místo něho jistý oblastní šéf ODS, Dub, který tvrdil, že volavky na nás nasazené nejsou v ODS, přitom byly obě ODS funkcionáři a jedna nám ukazovala lejstro, že je příbuzný Peciny. Jestli bylo lejstro pravé, nevíme. Ukázalo se, že ódesák Dub, třídní učitel, měl dlouhodobě sex s 14 letou žákyňkou. Za to dostal jen podmínku. Ani nemusel být ve vazbě. Rozhodoval stejný soud, který rozhodoval o Kajínkovi.

 • Abychom byli umlčeni a aby byli soudci a vedení soudů chráněni, jsou proti nám užívaná ta nejhorší svinstva. Jako za vlády Heydricha a Gottwalda.

 • Když jsem byl fyzicky napaden příbuznými toho homofobního rasisty, který navštívil rodinu Hitlera, plk. Kníže, který mezitím povýšil na krajského ředitele policie, se do věci sám angažoval tak, aby to přes všechny důkazy nebylo řešeno jako trestný čin proti mně, ale že já napadl útočníky, což jsem vyvrátil, ale na základě nepravdivého znaleckého posudku, objednaného policií, to bylo nakonec řešeno pouze jako přestupek proti mně.

 • Média o všem mlčí. Všechna o tom byla informovaná. Dokonce, i když jsme se sešli s reportéry, ticho po pěšině. Jedná se o větší aféru než aféra Kajínek a aféra plzeňských práv. Máme řadu důkazů, které svědčí o Kajínkově nevině. Pospíšil, ale i média, to plně ignorovala. Zeman nám napsal, že prý stejně jako předtím Klaus, s tím nemůže nic dělat. Kdyby udělil Kajínkovi, který je vězněn bez řádných důkazů, milost, místní justiční ... by mohla mít vážné problémy. Proto musí sedět Kajínek na doživotí.

 • O naší kauze jsme informovali předsedy všech politických stran zastoupených v parlamentu, řadu ministrů, atd. Schwarzenberg, který byl aktivní proti potlačování lidských práv za komunismu a opakovaně za jejich porušování napdá jiné státy, napsal něco ve smyslu, "Co já bych s tím jako ministr zahraničí mohl dělat?" Většina ostatních ani nezabučela. Přitom jsou naše lidská práva potlačovaná více než za nejtvrdšího komunismu.

 • Po tom, co jsme popsali ohromné množství markerů pro organizovaný zločin, které v naší kauze existují, jsme dostali dopis z kanceláře plk. Knížete, že bude naše podání ignorovat.

 • Předešlý předseda krajského soudu Jaroš, když jsme si stěžovali na předsedu a místopředsedu okresního soudu Levého a Svobodu, neměl zájem o důkazy, ani že Svoboda lže a napsal, že se tím nebude nikdy více zabývat.

 • Česká advokátní komora, v které sedí 2 advokáti z firmy, která je proti nám použita, dává všemu volný průchod, dokonce vyhrožuje, že to co píšeme, může být použito proti nám. Píšeme jen pravdu. Důkazy máme.

 • Soudkyně Tlustá lhala do protokolu, nedovolovala související či doplňující otázky žalovanému v soudu o výživné na manželku. Řízení se táhlo 5 let. Soudkyně ho zdržovala, jak se hodilo protistraně. Když žalovaný uvedl, že v cizině při podnikání neužívá daňové doklady, atd., jeho advokát, který předtím zastupoval mafiána Antonína Vlasáka, začal křičet, že radí klientovi, aby na otázky neodpovídal. Žalovaný uvedl, že by ho, chudáka, měla živit manželka. Později psal, že hladoví v Asii v kolonii malomocných. Několik dní po soudním jednání slavnostně otevřel letovisko na tropickém ostrově. Když jsme dokázali, že vše co protistrana uvádí, jsou lži, soudkyně narychlo vyhlásila rozsudek proti učitelce. Uvedla, že výživné by bylo nemorální, což vysvětlila nepravdivými důvody.

 • Tady se jedná o peníze, o které byla a je připravovaná kamarádka. Já také. S pomocí soudců, vedení soudů, advokátů, opatrovníků, policie a státního zastupitelství.

 • Tohle není jenom justiční .... Je to polistopadová ..., do které patří soudy, advokáti, policie, státní zastupitelství, ODS funkcionáři, média a vrchní státní správa. Tím, že jsme se bránili bez advokátů, jsme pronikli do útrob aparátu tohoto neprávního státu. Když jsme se bránili, jim to bylo jedno, měli plán nás nejprve zastrašit, potom odstranit. Ale my se nelekli. S tím nepočítali. Udělali spoustu chyb. My je máme zdokumentované. Co podniknou dále, nevíme

 • Místopředseda Okresního soudu Plzeň město Svoboda, lhal, aby pomohl viníkům, Pulkrábek, Oravcová, manželka státního zástupce, bývalého komunisty, pod jejímž vedením, jakožto předsedkyně soudu, se stalo tolik svinstev, ti všichni byli přesunuti z okresního soudu na krajský.

 • Když se mi pán co navštívil rodinu Hitlera vloupal 2x do bytu, policie, s podporou státní zástupkyně Janouškové, bývalé komunistky, podpořila viníka. Krajský státní zástupce Čech, bývalý komunista, z krajského zastupitelství, to sice vrátil k dovyšetření, ale protistrana byla opět podpořena, přímo či nepřímo, státními zastupitelkami Janouškovou a Zelenou, bývalými komunistkami, které mi znemožnily nahlížet do spisu, když policie věc opět založila. Úplně stejně si státní zastupitelství a policie vede v kauze, kdy nám stejná osoba vyhrožovala zabitím. Orgány činné v trestním řízení to nejprve odmítli vyšetřit. Potom nám sice dali 2 měsíce ochranu, ale viníka informovali tak, že ten před vyšetřováním zničil všechny důkazy, včetně internetových kont, z kterých vyhrožoval.

 • Jakéhokoli jsem měli advokáta, či svědka, ke všem se dostali. Po tom, co pro nás svědčila jistá solidní vychovatelka, se jí do bytu někdo vloupal a prošel všemi věcmi. Jsou nám zavirovávány počítače, telefony. Když někam jedeme, jsme často sledováni. Např. když jsem si byl jist, že auto za mnou mě sleduje, projeli jsme dokola kruháč a auto jelo dokola za námi. Když řidiče nakonec trklo, že ho zkouším, z kruháče vyjel. Po tom, co ho projel celý dokola.

 • Hlavní státní zástupce na Plzni jihu Slepička, uvedl ohledně kamarádky slovo, promiňte, "píča", protokoloval nepravdivě a kryl, spolu s Knížetem viníky. Dostalo se to až k Ramplovi. Ten nařídil, aby krajské SZ nahrávku poslechlo. Když byl Rampola nahrazen Zemanem, na krajském SZ to velmi zřetelně pronesené slovo na nahrávce neslyšeli.

 • Přestože se jedná o tolik důkazů, které máme a které vše jasně dokazují, včetně soudem povolených nahrávek a přestože je v kauze nesmírné množství markerů pro organizovaný zločin, Vrchní SZ, pod Bradáčióvou poslalo věc krajskému SZ v Plzni jako nevýznamnou, odtamtud nám napsala státní zástupkyně, že je vše OK, že proti nám ani nikdy nebylo vedeno trestní řízení.

 • Nikdo nemá zájem situaci napravit a vést se soudci kární řízení, i když pro nutnost zahájení řízeni svědčí všechny důkazy. Všem vyhovuje jak justiční ... funguje. Navzájem se kryjí, dělá to i ministryně spravedlnosti Benešová, která nám dávala rady, ale v momentě, když se stala ministryní nám napsal vysoký úředník ministerstva, že to, že Benešová nahradila Blažka, neznamená, že nám pomůže.

 • Soudkyně Tlustá měla 2 věci, po léta zakládala naše podání do špatných spisů a nevyjadřovala se k nim. Stejně jako jiní soudci nevyplňovala ve spise rejstřík, po léta, což umožnilo manipulaci se spisem. S tichým souhlasem nadřazeného soudu. Dokumenty se ze spisů ztrácely, jiné byly přečíslovávány tak, že nebylo možno zjistit, jaké číslo bylo přepsané, atd. Předseda soudu Levý, ale i ten nový, Protiva, s ní opakovaně odmítli vést kární řízení.

 • Zdá se to vše neuvěřitelné? Ve skutečnosti je toho mnohem více. Máme důkazy. Jak písemné, tak nahrávky. Vše co uvádím je pravda.

Kdyby se tohle stalo v USA, ve svém povolání by skončili

 • 2 advokáti z advokátní firmy, která je proti nám použita a která také vystupovala v kauze Kajínek

 • plzeňští advokáti Bárta, Nohovec, Vlasák (předtím policajt v kauze Kajínek)

 • plzeňští soudci Tlustá, Pulkrábek, bývalý komunista Miller, Strejc, Skala, Štěpánková, Růžková, Pihlíková, Oravcová, bývalý komunista Jeřábek, bývalá komunistka Loužilová

 • vedoucí plzeňských soudů - Levý, Oravcová, Svoboda, Jaroš, bývalá komunistka Vydrová, Protiva, Sedláček

 • plzeňští státní zástupci - bývalé komunistky Janoušková, Zelená

 • Ředitel policie plzeňského kraje – Kníže

 • plzeňští policisté – komisař Šeterle (kriminálka), Benešová (ÚOKFK), Rom (ÚOOZ)

 • policejní prezident – Martinů

U nás dává stát těmto lidem plnou podporu, povyšuje je, atd. Česká advokátní komora dává podporu advokátům, kteří by v USA byli z komory vyloučeni. Vše nese ohromné množství markerů pro organizovaný zločin. Prakticky všechny hlavní osoby v naší kauze by v USA skončili. Ptám se, jedná se o ojedinělý případ, nebo to je jenom typické, co se v našem státě děje? My jsme přišli této justiční ... na kloub. Trvalo nám to dost dlouho. Vypadá to, že se nejedná o nic ojedinělého. Podobné zkušenosti s plzeňskou justicí, policií a státním zastupitelstvím mají i jiní, včetně např. Miroslava Schotty a Martina Lišky. I o jejich kauzách ví vrchní státní správa, atd. a oba podali trestní oznámení na soudce a vedoucí soudů. Někteří z těch soudců a vedoucích soudů figurují i v naší kauze. Tohle vše nasvědčuje tomu, že tohle je prohnilý neprávní stát a to, čeho jsme svědci má mnohem blíže k fašismu než demokracii.

Dle naší zkušenosti na nadřazené soudy jsou povyšováni soudci, o kterých je známo, že je zákony nezajímají, proto se obáváme, že čím výše v soudním systému jdeme, tím méně se můžeme dočkat spravedlnosti.

  

 

Petice:

  NE PODPOŘE UKRAJINSKÝM NACISTŮM, ANO PODPOŘE ČESKÉMU NÁRODU!      
  PETICE PANU PREZIDENTU ZEMANOVI PRO UDĚLENÍ MILOSTI J. POPELKOVI      
  STOP KOLONIZACI ČR A ŽÁDOST O NAPRAVENÍ POLISTOPADOVÝCH KŘIVD      
  TÁHNĚTE. JSTE NAŠIM NEPŘÍTELEM. JSME OBČANÉ V ODPORU, ČL. 23 LZPS      
  PETICE PRO ZRUŠENÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ, PROTOŽE NYNÍ TO JE MOŽNÉ      
  PETICE PROTI JMENOVÁNÍ ČI PRO ODVOLÁNÍ BRABCE, MINISTRA PESTICIDŮ      
  STOP ODLIVU PENĚZ Z ČR, EXEKUCÍM, NÍZKÝM MZDÁM. DLUHOVÁ AMNESTIE.    

 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Novák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...