Rozhodni se sám za sebe!

My níže podepsaní, jenž mají již dost neustálé arogantní a vtíravé agitace podporovatelů Karla Schwarzenberga, podobné předlistopadové agitaci čelních představitelů a některých členů akademické, lékařské a univerzitní obce tehdejšího režimu.
Jsme přesvědčeni, že člověk respektující svobodu a demokracii by se měl v prvé řadě naučit rozhodovat se sám za sebe a nepodléhat paranoidním náladám některých kulturně a profesně známých osobností a některých členů akademické, lékařské a univerzitní obce, kteří simulakrum Karla Schwarzenberga až fanaticky podporují ryze z karierních důvodů.

Rovněž jsme přesvědčeni, že každý by se měl rozhodnout sám za sebe, zda bude volit Karla Schwarzenberga nebo Miloše Zemana, případně nepůjde k volbám vůbec a rozhodně by mu nemělo být vyhrožováno ztrátou zaměstnání, snížením finačního ohodnocení, převedením na horší práci či zastavením karierního postupu.

Dodatek: Tato petice je určena pouze pro lidi jenž respektují právo svobodně se rozhodnout bez vlivu kulturně a profesně známých osobností.


Dalibor Branc    Kontaktujte autora petice