Petice za zachování a opravu kulturní památky vily Aničky a jejího okolí

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za zachování a opravu kulturní památky vily Aničky a jejího okolí

Adresáti:

 • Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha
 • Zastupitelstvo města Hradce Králové, Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice vyzýváme, aby se město Hradec Králové aktivně přihlásilo k ochraně městských nemovitých kulturních  památek, a proto požadujeme, aby se aktivně vložilo do procesu využití památkově chráněné vily Aničky a jejich přilehlých prostor.

Zastáváme názor, že město Hradec Králové má chránit odkaz jednoho ze svých nejvěhlasnějších architektů Josefa Gočára, jehož urbanistický plán počítal se zachováním vilové zahradní zástavby v ostrém kontrastu s městskou zástavbou ve Střelecké ulici.

Máme za to, že Odbor hlavního architekta a Odbor památkové péče města Hradce Králové svými souhlasnými stanovisky zcela rezignovali na svojí funkci a podstatu jako “kontrolní a koncepční” instituce města.

Jsme přesvědčeni, že nová výstavba se 47 apartmánovými jednotkami určenými ke krátkodobému bydlení (např. AirBnB), doplněná o dvě obchodní jednotky a parkoviště na uliční úrovni, která vede ke kompletní zástavbě zahrady nemovité kulturní památky, není řešením, které je v souladu s historickou urbanistickou koncepcí města.

Celý záměr vzbuzuje alarmující pochybnosti také kvůli ostrému střetu zájmů z důvodu povolení výjimky z vlastní obecní vyhláškové povinnosti o povinném odstupu nemovitých objektů, jelikož developer obchodní společnost Letců Property s.r.o. (IČ: 10751017) jedná v zastoupení člena zastupitelstva města Hradce Králové.

Vila Anička a jí přilehlé prostory jsou součástí pečlivé a důsledné kompozice urbanistického celku z pera Josefa Gočára, díky které se dostal Hradec Králové do povědomí světové nejen odborné veřejnosti, a její aktuální stav a nabízené řešení je s tímto v rozporu, proto požadujeme, aby:

 • Ministerstvo kultury ČR přesně a jasně definovalo kulturní hodnotu vily Anička a jejích přilehlých prostor (zahrady) spočívající nejen v jejím základním objemu a tvaru, ale rovněž v detailech a proporcích historického urbanistického konceptu;
 • aby město Hradec Králové rozhodlo o záměru odkupu vily Anička a jejích přilehlých prostor (zahrady) a přistoupilo k její kompletní renovaci včetně přilehlých prostor (zahrady), která byla nedílnou součástí této kulturní památky, a zpřístupnění tohoto významného bodu města široké veřejnosti;
 • aby všechny výše uvedené i další instituce ve společném dialogu a se zástupci petentů hledali řešení, které povede k zachování a opravě vily Anička a jejích přilehlých prostor (zahrady).

Další informace souvisejících s touto peticí jsou k nalezení na webových stránkách:

www.salonrepubliky.com

Petiční výbor:

 • Ing. Matěj Krčma, M.A., Bělehradská 46, 120 00, Praha 2
 • MUDr. Jana Krčmová, Bělehradská 46, 120 00, Praha 2
 • Mgr. Martin Janhuba, Josefa Jaškeho 2748, 288 02, Nymburk
 • Ing. Tomáš Buchal, Vidochov 18, Vidochov, 509 01
 • Ing. arch. Lukáš Rous, Šumavská 35, 120 00, Praha 2 - Vinohrady

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

V Hradci Králové dne 6. 2. 2024


Matěj Krčma    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Matěj Krčma bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...