PETICE ZA UZÁKONĚNÍ INICIATIVY A REFERENDA

Hnutí za přímou demokracii

http://www.hzpd.cz/

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky vyzýváme Poslaneckou sněmovnu a Senát České republiky a

 

Požadujeme uzákonění celostátního referenda a dalších nástrojů přímé demokracie tak, aby občané měli skutečný přístup k moci, jak jim to garantuje Ústava. Aby se jednalo o nástroje funkční a reálně použitelné:

 

POŽADUJEME:

Schválení zákona o celostátním referendu vyhlašovaném na základě petice občanů, a to za těchto podmínek:

1) zákonem požadovaný počet podpisů pod petici žádající vypsání referenda nesmí být větší než 1% všech oprávněných voličů

2) referendum je závazné a platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů

3) referendum může být vypsáno o všech otázkách, o nichž mají právo rozhodovat  naši volení zástupci, tj. např. i o rozpuštění parlamentu.

Naléhavost tohoto požadavku je zřejmá zvláště dnes, kdy vláda, která má minimální podporu občanů,  prosazuje zákony, které jsou prospěšné jen nejbohatší menšině. Celostátní  referendum je  nejdemokratičtější způsob, jak po vzoru  Islandu (masové demonstrace občanů) a Lotyšska (schváleno v celostátním referendu) rozhodnout o  rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb. Jen předčasné volby mohou ukončit působení této vlády!

Více informací o přímé demokracii naleznete na stránkách Hnutí za přímou demokracii http://www.hzpd.cz/

Leták Hnutí za přímou demokracii