Petice za lepší silnice bez štěrku!!!

TUTO PETICI PODÁVÁ FACEBOOKOVÁ SKUPINA MOTORKÁŘI CZ/SK

https://www.facebook.com/groups/motorkariczsk/

Ať jezdíš na mašině, v autě, na kole, všude potkáváš na silnicích štěrk..

Proč?

Proč na nás šetří? Pojďme s tím něco udělat!!

Slavná levná trysková metoda....co to vlastně znamená?

Štěrk se ze silnice nemá v žádném případě odklidit. Ba naopak, má se tam prostě nasypat...

Proč po opravě musí zůstat na povrchu tolik volné drtě?

Po pár minutách je tento materiál již pouze odpadem, který je velice nebezpečný jak pro cyklisty, motorkáře, auta a konec konců i pro chodce, na které toto kamení létá od projíždějících vozidel.
Je opravdu nemožné po technologické přestávce tento materiál uklidit tak, jak se tomu děje například v Německu, kde tuto metodu používají také? Vždyť by nešlo o nijak složitou činnost?
Kam myslíte, že metráky materiálu zmizí?

Zde něco málo k technologickému postupu:

 

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací a územního plánu
technologií podobné jednovrstvému nátěru dle ČSN 73 6129 do hloubky max. 15 mm, které musí být přizpůsobena volba frakce kameniva a volba dávkování asfaltové emulze.
- hloubkové vysprávky, tj. vysprávky lokálních výtluků a poškození do hloubky max. 50 mm, jejíž charakter odpovídá dvouvrstvému nátěru či nátěru vícevrstvému s postupným odstupňováním frakcí kameniva.

Tato úprava se nesmí provádět jednou frakcí kameniva a vždy musí být prováděna v jednotlivých pracovních krocích po vyštěpení asfaltové emulze nanesené vrstvy.
Tryskovou metodou se provádí postřik asfaltovou emulzí a pokládka kameniva pod tlakem, kterým však není zcela nahrazeno hutnění vhodnou hutnící technikou.

Tuto skutečnost je nutno brát při provádění prací v úvahu s předpokladem, že konečné zhutnění může být zajištěno provozem. Je proto nutno volit odpovídající nadvýšení nanášené vrstvy a omezit rychlost provozu nejméně po dobu konsolidace směsi. Vrstvy přesahující tloušťku 15 mm nelze provádět kontinuálně.
Způsob vysprávky poruch na konkrétním úseku stanoví zodpovědná osoba (cestmistr) a provede obsluha zařízení (operátor) v návaznosti na ustanovení čl. 3.1.
5.2 Povrchová úprava
Do povrchových úprav lze ve smyslu těchto TP zařadit vysprávky poruch asfaltových povrchů vozovek do hloubky 15 mm nemajících charakter výtluku. Je možno je provádět tryskovou metodou bez hutnění za předpokladu omezení rychlosti silničního provozu nejméně po dobu konsolidace směsi.
Pro provádění této úpravy se doporučuje použít v souladu s čl. 4.1 hrubé kamenivo úzké frakce zrnitosti 2/4, 4/8, případně 8/11 a vhodné pojivo v souladu s čl. 4.2.
Pro provádění povrchové úpravy lze použít technologii jednovrstvého nátěru s následujícím pracovním postupem:
- mechanické vyčištění poškozeného místa, odstranění uvolněných částí okrajů a podkladu, apod.;
- dočištění povrchu poškozeného místa tlakovým vzduchem;
- postřik pojivem s dávkováním dle tabulky 3 s přihlédnutím k použité frakci kameniva a typu podkladu;
- posyp kamenivem frakce 2/4, 4/8, 8/11 v množství podle rozmezí uvedeného orientačně v tabulce 3;
- po dohutnění provozem (cca 2-3 dny) odstranění přebytečného technologického úletu kameniva zametením.
Celá technologie je na http://www.pjpk.cz/TP%2096.pdf
Pokud to v Německu zametají rovnou tak buď nedodržují technologický postup této metody nebo používají metodu jinou.

Pojďme bojovat za lepší a bezpečnější silnice pro nás všechny!!Pojďme bojovat za méně nehod, za více zachráněných životů a za krásné silnice jako např. V Německu.

Přidejte se k NÁM!!


Andrea Těšínská, MOTORKÁŘI CZ/SK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Andrea Těšínská, MOTORKÁŘI CZ/SK, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...