Kokorinska draha 076

Petice k SŽDC, s.o. k obnovení dopravy na trati
Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav

 

podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

za okamžitou opravu a následnou rekonstrukci a modernizaci železniční trati 076.

 

 

Správa železniční dopravní cesty dlouhodobě zanedbávala údržbu této trati, až tato dospěla do havarijního stavu. Důsledkem je zastavení osobní dopravy v úseku Mělník-Mšeno a nejasný výhled jejího obnovení.

 

Tato dráha má zásadní význam pro život a rozvoj venkovských částí okresů Mělník a Mladá Boleslav, zejména pro mikroregion Kokořínska. Zabezpečuje dopravu žáků do škol základních i středních, slouží k dojíždění za prací do regionálních průmyslových center, zajišťuje základní dopravní obslužnost a pomáhá rozvoji cestovního ruchu.

 

 

 

My, níže podepsaní občané se zastavením dopravy na této dráze nesouhlasíme a prostřednictvím této petice požadujeme :

 

  • okamžité zahájení oprav kritických úseků a obnovení provozu v tomto roce
  • zahájení projekčních prací na rekonstrukci trati, která by přinesla její modernizaci, zvýšení přepravní rychlosti a návrat oprávnění pro nákladní přepravu.