ZACHRAŇME KLÁŠTER MILOSRDNÝCH SESTER V CHEBU

 

Vážení!

Historický komplex budov bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v ulici 17. listopadu v Chebu dlouhodobě chátrá a hrozí mu demolice. V současnosti zakládáme oficiální spolek za jeho záchranu, i když víme, že je to možná již pět minut po dvanácté. Přesto věříme, že se nám společně podaří areál, či alespoň jeho podstatnou část, zachránit! Klášter je v soukromém vlastnictví, stavební úřad však může případnou žádost o demolici zamítnout a vést majitele k jeho zajištění. Bez Vás to ovšem nepůjde!

 

PETICE NA PODPORU ZÁCHRANY KLÁŠTERA MILOSRDNÝCH SESTER V CHEBU

Zastupitelstvu města Cheb

 

Žádáme vás, abyste učinili veškeré možné kroky k zabránění nevratné destrukce areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu! 

Komplex klášterních budov včetně kostela Nalezení sv. Kříže vykazuje zřejmé památkové hodnoty a je součástí dějin města. Věříme, že klášter nemusí být znám jen jako místo shromažďování lidí bez domova a drogově závislých osob. Jsme přesvědčeni, že stále lze dosáhnout jeho záchrany a že lze nalézt jeho smysluplné využití. Domníváme se, že budovu kostela lze po rekonstrukci využít buď k jejímu původnímu účelu či jako multifunkční kulturní prostor pro občany města. Zbylé budovy by mohly např. plnit účel kláštera, objektu se službami sociálního zaměření, internátu či jiného ubytovacího zařízení. Rozměrný klášterní park pak lze využít pro obyvatele přilehlého sídliště jako klidovou zónu. V současnosti je ovšem nutno bezodkladně vykročit správným směrem! Demolovanou památku nám již nikdo nikdy nevrátí!

My, níže podepsaní, uvědomujíce si památkové hodnoty a význam bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže pro dějiny města Chebu požadujeme po zastupitelstvu města Chebu následující:

 

1) zamítnutí případné žádosti o demolici areálu


2) aktivní přístup města Chebu v jednání s vlastníkem areálu ve věci zajištění areálu proti prohlubování jeho destrukce


3) odkoupení areálu kláštera do vlastnictví Města Chebu.

 

Děkujeme za vaši podporu! 

 

www.facebook.com/klastercheb

za ustavující výbor "Spolku na záchranu kláštera milosrdných sester v Chebu"

Mgr. Petr Oškera

petr.oskera@seznam.cz

 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji -, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...