K útoku na FF UK: apelujeme na vládu a na politiky, aby byla posílena péče o duševní zdraví v ČR.

Tragický útok, který se odehrál 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, otřásl většinou z nás. Stále truchlíme za oběti, zraněné i nešťastné pozůstalé. Celá akademická obec FF UK se snaží sebrat odvahu a sílu k pokračování ve své práci a studiu. Zároveň mnoho z nás přemýšlí nad tím, co v tuto chvíli můžeme a máme udělat - nejen abychom se zase postavili na nohy, ale abychom se dokázali alespoň částečně poučit a svou křehkou společnost posílit.

Ve svém otřesení bychom rádi byli ujištěni, že se nebudou nadále přehlížet některé dlouhodobé systémové problémy, které mohly k události takového typu přinejmenším přispět. Zavírání očí před nedostatky, které tu očividně jsou a mohou spoluzapříčinit tragické události, je nepřijatelné. Shoduje-li se na něčem řada odborníků, je to toto: všeobecné posilování bezpečnosti do určité míry smysl má, ale nikdy nemůže předejít všemu. V dlouhodobé perspektivě největší roli hraje jednoznačně prevence. K páchání zločinů podobného typu se často uchylují lidé, kteří mají hluboké psychické problémy. Takovým lidem není možné včas poskytnout pomoc a předejít patologickému chování, pokud k tomu není dostatečná kapacita psychologické a psychiatrické sítě. Ta v našem státě v současné situaci dostatečná skutečně není. Z mnoha stran naopak přichází zprávy o tom, jak je stav tristní. Zejména pro děti a mladistvé obvykle není možné sehnat psychologickou či psychiatrickou pomoc v době kratší než několik měsíců. Podle posledních zpráv v těchto dnech ukončí svůj provoz linka důvěry Krizového intervenčního centra pro nedostatek prostředků. Zdá se tedy, že trend je v některých ohledech dokonce přesně opačný, než by měl být a systémové podpory se nedostává. Pokračování v tomto kurzu tak nevyhnutelně přinese další důsledky s celospolečenským dopadem.

My, studenti FF UK i dalších fakult a škol i všichni ostatní, kterých se událost dotýká, tímto apelujeme na vládu České republiky i další aktivní politiky, aby v souvislosti se střelbou na FF UK představili konkrétní kroky na podporu sítě psychologické a psychiatrické pomoci v naší zemi. 

Dodatek:
Petice ani v nejmenším nechce přispět k neoprávněné stigmatizaci osob s psychickými problémy. Jestliže v textu stojí, že někteří zločinci mívají psychické problémy (např. určité specifické poruchy), ani v nejmenším to neimplikuje, že lidé s psychickými problémy jsou zločinci nebo by k tomu měli být zvláště náchylní. Nejedná se o dvoustrannou rovnici!


Adelaida Wernischová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Adelaida Wernischová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...