Petice proti přestavbě parku Generála Lázaro Cárdenase


Nepřihlášený uživatel

#2

2014-04-15 14:19

to placené zviditelnění se mi zdá minimálně neslušné.

Nepřihlášený uživatel

#3

2014-04-16 16:09

Kácení stromů a keřů ve městě a v této lokalizaci je proti zdravému rozumu. Smělé plány mne udivují (co jste udělali s půjčkou pro Key investment??), co volební příslib pí starostky, že zajistí parkování pro residenty?)Není to vše útěk od předvolebních slibů? S pozdravem MUDr.J. Válek

Nepřihlášený uživatel

#4

2014-04-22 14:10

Vážení,
dvacet let chodím téměř denně do zmíněného parku a za celou dobu mimo běžné „údržby zeleně", která spočívá v sekání trávy a vyfoukání spadlého listí, jsem viděl pomálu standardní arboristické práce se zelení. Stromy jsou po dlouhá léta bez kvalitního ošetření - výchovných a zdravotních řezů, viz deštěm a podmáčením vyvrácená mahalebka (těchto případů bylo víc) v části parku při ulici Terronská. Větrem polámané jírovce jsou „údržbou“ nezbytně zakrácena bez následné péče a poté kácena. Denně se lidé volně pohybují v ploše trávníku pod neošetřenými stromy s proschlými větvemi, které jsou jinde argumentem pro radikální ošetření nebo kácení stromů. Ve střední časti parku je malebná skupina čtyř jerlínů, která stále uniká pozornosti standardní údržbě - stromy mají ve spodní části koruny horizontálně vedené větve, z nichž některé by potřebovaly léta odlehčit (jako příklad uvádím blízký privátní pozemek Gibiánovi vily, kdy se po dešti jerlín rozlomil). Zejména při dlouhodobých deštích se spodní větve téměř dotýkají země a je jen otázkou času, kdy deštěm nasycené větve spadnou na chodce. Před lety vyřezané stromořadí při ul. A. Čermáka nebylo dodnes znovu vysazeno a místo toho v zeleném pásu parkují podélně auta. Při západní straně parku v kontaktu s ul. Terronskou je úžasný květinový záhon, který, ale při svém založení po rekonstrukci Terronské nebyl doplněn kvalitní humusovou zeminou.
Jako obyvatel zdejší části Bubenče si uvědomuji přednost parku v rozsahu (mimo zbytečně rozsáhlé herbicidy pravidelně stříkané asfaltové plochy), střízlivosti a především v jednoduché stávající parkové úpravě se vzrostlými stromy (byť v různé míře zdravotně oslabenými), kterým především chybí pravidelná, finančně náročná kvalitní údržba (např. před školou, v půlkruhu vysazený, pravděpodobně původně střihaný habrový plot, si léta nikdo nevšiml).
Proto se ptám
- proč nectíme a nepracujeme (a řádně neudržujeme) s tím, co nám zanechali předkové v téměř dokonale naplněném zastavovacím plánu od arch. A. Engela, jehož součástí jsou i funkčně navržené plochy zeleně
- nikde nikdy jsem nezaznamenal, že by naši rodinu či sousedy oslovila radnice s dotazem, anketou, co si o tom myslíme
- komu se zodpovídá státní úředník?
Stav parku před kácením mohu doložit na foto dokumentaci

Tomáš Velinský, Terronská 985/51 - Praha 6, Bubeneč

Nepřihlášený uživatel

#5

2014-04-28 08:23

Revitalizujme, ale šetrně prosím!

Nepřihlášený uživatel

#6

2014-04-28 09:18

Já už se nedožiju toho, až nějaký nový stromy vyrostou, chci ponechat ty starý, co pamatujou lepší časy.
Michaela Plzáková

#7 Žádost o předložení studie obyvatelům

2014-04-28 11:50

Odhlédneme-li od nádherné léčivé energie stávajících vzrostlých stromů v parku, kterou projektanti revitalizace zřejmě neberou v úvahu, žádám projektanty alespoň o předložení studie, jaký vliv bude mít vykácení vzrostlých stromů vs. zasazení nových stromků a soch na čistotu okolního vzduchu, množství prachu a tvorby kyslíku v souvislosti s tím, kolik kyslíku vyprodukuje a kolik škodlivin ze vzduchu vyčistí vzrostlý strom a kolik nově zasazený stromek, příp. socha. Když mí synové poukazovali na nesmyslnost nahrazení části Klánovického lesa golfovým hřištěm, vyrobili transparent: Golfové hole nám vzduch nevyčistí. Vážení projektanti, vážně si myslíte, že lze vzrostlé stromy nahradit nově zasazenými stromky a sochami bez vlivu na okolí?

Nepřihlášený uživatel

#8

2014-04-29 06:01

Prosím, neberte nám naše lavičky, na kterých jsme zvyklí sedět již mnoho let a stromy a keře a mirabelky, které nám dělají radost, když jsme již odkázáni na kousek přírody v parcích v Praze.
Ivana Zemanová

Nepřihlášený uživatel

#9

2014-04-29 10:20

Nechte Prahu 6 žít v zeleni!!!!!!!
Doubková Ivanka

Nepřihlášený uživatel

#10

2014-04-30 11:07

Bydlím v Terronské ulici a myslím si, že je škoda ničit parky a kácet stromy a keře kdekoli v Praze. Už teď je tu zeleně pomálu.

Nepřihlášený uživatel

#11

2014-04-30 11:09

Nesmyslné, opět zase něco nového, proč? ZPRAVTE CESTY V PRAZE A JINÉ VĚCI CO JE POTŘEBA.. Stát je zadlužený, ale pořád nějaké novoty!! Nechte zeleň zelení!!

Nepřihlášený uživatel

#12

2014-04-30 11:12

Je nesmyslné vydávat tolik prostředků na takovou atrakci. Škoda vzrostlých stromů a keřů. Dejte finanční prostředky potřebným.

Nepřihlášený uživatel

#13

2014-04-30 13:48

každého zdravého stromu je škoda, v horních počernicích bylo vykáceno 10 zdravých stromů, aby se zhotovit senior park, do kterého stejně někdo nechodí a jen to stojí údržbu, paní starostka se potřebuje zviditelnit...? nic osobního proti ní, v zápětí na to se vykácelo asi 15 bříz, jediná ochrana před horkem v létě, jen proto, že lidem vadil pyl, ale ne kvůli alergii, ale že to dělá nepořádek, podotýkám, že my ty břízy měli před okny také,pyl však žádný, zato tu teď v bytech máme mravence,zřejmě se přestěhovali z kořenů bříz...

Nepřihlášený uživatel

#14

2014-05-01 19:45

V době, kdy krize se podle některých ekonomů mění v setrvalou stagnaci, je nepochopitelnou opovážlivostí takto nakládat s našimi penězi na úplné a nikým nechtěné zbytečnosti. Ty milony by byly potřebí na daleko důležitější akce, například podporu krachujících malých živnostníků.A to se ještě chystají jakési nesmyslné sochy,které asi v tom rozpočtu nejsou a další ptákoviny. Ovšem možná už někdo na tu zakázku získal papír.

Nepřihlášený uživatel

#15

2014-05-02 10:48

Za ušetřené peníze raději přispějte k záchraně Ořechovky jako kulturní objekt Prahy 6

Nepřihlášený uživatel

#16

2014-05-03 16:28

Obecně nejsem proti upravám parku povedou-li k jeho zpřehlednění, prosvětlení a lepšímu využití (sport, rekreace, setkávání). Je však nutné aby byl lépe veřejně projednán s občany jinak budí podezření. Zajímali by mne předpokládané náklady na provoz navrženého řešení!. Zvážil bych nutnost a provedení vodních ploch a monumentů. Velice bych v parku přivítal veřejné hřiště (venkovní posilovnu). Provedení sportoviště dobře rozmyslet (nikoli drahé mechanické prvky a nepoužitelné stroje jak je zvykem) ale jednoduché robusní hrazdy a bradla (lze i architektonicky dobře zparcovat). V řešení parku optimalizovat dimenze a směry parkových cest aby vyhovovali stávajícím potřebám.

Nepřihlášený uživatel

#17

2014-05-04 19:16

Vážení, dvacetčtyři let jsem bydlel poblíž a devět navštěvoval zdejší ZDŠ nám.Interbrigády vedenou panem řiditelem Novotným, pak přejmenovanou na J.Fučíka, soudružkou Jamryškovou a nyní nesmyslně pojmenovanou po p. Čermákovi, který s ní, jako kladeňák neměl nikdy nic společného. Ty stromy a keře ba i lavičky tam byly vždy a nějaká umělá voda, která bude z důvodu úspor a údržby stejně vypuštěna, tam nikdy nechyběla. Ze soch tam byl umístěn bezdůvodně Benito Chuaréz. Ptám se proč tento park kazit ještě jiným ksichtem. Doporučuji věnovat parku peníze na lepší údržbu (třeba laviček) a starost o stávající zeleň, ale nezasahovat příliš do jeho nynějšího stavu.
Jirka

#18 Papírová petice!

2014-05-05 07:01

Přijďte podepsat také papírovou petici!
každý den mezi 19.30 a 20.00 přímo v parku

http://praha6ztracitvar.cz/clanky/park-generala-cardenase-petice-a-male-doplneni

Ne konci článku také vyjádření politických stran na radnici k revitalizaci parku.

Nepřihlášený uživatel

#19

2014-05-05 08:56

necitlivé, radniční klasika

Nepřihlášený uživatel

#20

2014-05-07 15:34

Smyslem OÚ 6 JE všude VYKÁCET ZELEŇ, zničit co se dá a nahradit vše betonem. V Liboci s tím máme zkušenost !
JKL
Nepřihlášený uživatel

#21 Projekty na úpravu veřejných ploch

2014-05-12 08:26

Podobné projekty mohou být chvályhodné, park skutečně revitalizaci potřebuje, ale záměr by se měl prezentovat veřejnosti v předstihu a měla by se na něj uskutečnit architektonická soutěž.

Co nám třeba opravdu chybí, je pořádné dětské hřiště na Urale, tedy na Puškinově náměstí. Současný stav je ostudný, písková pustina bez kouska stínu.


Nepřihlášený uživatel

#23

2014-05-21 07:39

Jsem pro zachování parku v pův. podobě a pro opravu cestiček - místo asfaltových dlážděné.

Nepřihlášený uživatel

#24

2014-05-21 08:06

Úprava stávajícího parku by měla především zahrnovat vybudování nových přístupových cest a parkovacích stáních (především před školou)s minimálním zásahem do stávající zeleně. Dále by bylo vhodné, zahrnout širší využití především pro děti - např. tvorba herních prvků, dětský herní park či hřiště pro všechny věkové kategorie s využitím kupříkladu malé vodní plochy (jezírko s kameny, vodopádem apod.).

Nepřihlášený uživatel

#25

2014-05-25 11:08

ja myslím, že těch zásahů na Praze 6 už bylo dost.My vás platíme my jsme tu 6 budovali desítky let a taky naši tátové tu hrůzu co tady děláte už stačilo.Vám byla tato čtvrt svěřena do péče nevlastníte ji a bez našeho souhlasu nemáte právo,s ní bez našeho souhlasu jakkoli nakládat!!! tak to ani nezkoušejte.!Brzy budou volby Pozor!!K.J.