Zachraňme údolí Berounky

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Zachraňme údolí Berounky

Gazo

#76 zakázka

2016-03-08 16:35

-Dobrý den pane řediteli, tak ten tunel už máme hotový.
-Výborně, tak ještě tu dálnici…
-Ta už je bohužel také hotová. I ten most.
-Tak tam přidělejte kruhový objezd…
-Těch už je tam 5 za sebou pane řediteli a začíná to vypadat podezřele…
-Sakra 1500 zaměstnanců, 50 bagrů a 100 vyklápěčů stojí a nevydělává, potřebujeme stavět! Co by jsme tak ještě mohli… už to mám postavíme PŘEHRADU!
-Přehradu pane řediteli?
-Ano, zajeďte na povodí a strčte tam někomu mega ať vypracuje studii, že je přehrada hrozně super nápad a bez ní to nejde. A cestou zpět to vezměte na vládu za našim člověkem ať za mega zařídí že tu zakázku zase vyhrajeme my a rovnou i nějakou tu dotaci z EU, ať máme co tunelovat, však to znáte…
-Jistě pane řediteli, ten umí dát věci do pohybu, aktivisti zmůžou zase ho*no, haha…

KDYŽ SE NĚKDO VELKÝ ROZHODNE VYČERPAT VEŘEJNÉ PENÍZE NEBO DOTACI NA STAVBU PŘEHRADY S MILIARDOVÝMI ZISKY, TAK JE JEDNO JESTLI TA STAVBA K NĚČEMU POSLOUŽÍ, PROSTĚ SE BUDE STAVĚT.


Nepřihlášený uživatel

#77

2016-03-08 19:13

Jako občan České republiky který jsem se zde narodil a celý svůj život tady žiji a řádně pracuji, razantně nesouhlasím s budováním výše zmíněných vodních děl na naší krásné řece Berounce !!!

Nepřihlášený uživatel

#78

2016-03-08 19:31

"Zemský ráj to na pohled", tak se zpívá o naší zemi v české (československé!)  hymně. Nenechme si ten ráj dále ničit chamtivými betonáři, mnoho z něj už nezbývá. Berounka, Berounka Oty Pavla ještě ano. Ruce pryč od ní!


Nepřihlášený uživatel

#79

2016-03-08 20:22

Je to hloupost. Problém sucha by se měl řešit jinak a jinde...
Elyssé

#80

2016-03-08 20:50

Nevím, kdo mohl vůbec vymyslet takový nehorázný nesmysl. Už zbývá pouze několik míst, kde je neporušená příroda. Jen kvůli naprostým tupcům, kteří se nepoučili hned při první povodni, není důvod ničit naprosto jedinečnou faunu a flóru.


Nepřihlášený uživatel

#81

2016-03-08 21:30

Miluji Berounku, tak jak je:-D

Nepřihlášený uživatel

#82

2016-03-08 23:05

Myslím,že by bylo lepší za ty peníze pořídit mobilní protizáplavový systém v nejohroženějších obcích.

Nepřihlášený uživatel

#83 přehrada na Berounce

2016-03-09 06:52

Být nemůže. Stát podepsal v USA jiz v r. 1997mezinárodní pakt- Agendu 21 kde je mimo jiné striktně zakázáno ničit přírodu, kde je vzácná Flora i Fauna. Údolí Berounky je chráněno i Unescem a tu studii, vypravovanou Vltaváky by se dalo dát k mezinárodnímu soudu. Údolí Berounky je CHko a je to řeka do které plují každodočně úhoři ze Sargasového moře tisíce kilometrů aby se zde vytřeli. Přehradou by se tato unikátnost přírody zničila. Hodnota škody nevyčíslitelná. Povodeň v r. 2002 nezavinila Berounka ale Vltava, jejíž regulaci nezvládli "experti" na jejích četných přehradách a tudíž sr vlila do Berounky, která se rozlila do míst, kde 1000 let povodeň nebyla. Lidé, kteří mají mozek, nemohou přehradu na Berounce DOPUSTIT.

Vítek

#84 Re:

2016-03-09 08:29

#1: -  

 Altruisticky bych rád Pražákům vypomohl, aby nebyli někdy vyplavováni, ale citově jsem z Křivoklátu a zhuntování krajiny je mi proti srsti.


Nepřihlášený uživatel

#85 Re:

2016-03-09 08:36

#11: -  

 nemáte si barák stavět v zatopove oblasti.


Nepřihlášený uživatel

#86

2016-03-09 09:28

Věřím, že tato nesmyslná myšlenka se rozplyne stejně, jako když se za socialismu uvažovalo o splavnosti Berounky pro dopravu dílů k jaderným elektrárnám z Plzně. Snad má současná demokracie více nástrojů k ochraně přírody než bylo za totality.
K: Abrahám

Nepřihlášený uživatel

#87

2016-03-09 10:06

Není co dodat, už nelze být lhostejní

Nepřihlášený uživatel

#88

2016-03-09 10:08

Koncepce dalších přehrad, to je myšlení 50 let minulého století.
Řeka, pokud má žít a plnit svoje nenahraditelné funkce, musí být volným přírodním tokem s patřičným rozlivem. Určitě ne spoutaná do betonových koryt a hrází, umrtvená tunami sedimentů z okolních polí.Jen tak může vytvořit zelenou síť, která může stabilizovat svoje okolí.

Nepřihlášený uživatel

#89

2016-03-09 12:01

Doporučuji petici podepsat a celý protest podpořit. Berounka je zatím pořád ještě nádherná řeka - nejen pro kulturní a rekreační hodnoty tohoto údolí, které je třeba chránit podle iniciátorů petice, ale také pro ochranu přírody a krajiny. Je to jedna z mála dosud téměř neregulovaných toků v ČR se skutečně tekoucí a tím i provzdušňovanou vodou a tomu odpovídající druhovou obsádkou od měkkýšů, korýšů, ryb až po savce a vodní ptactvo. Postavením přehrady by se téměř 40 km řeky stalo stojatou vodou, kde se zpomalením toku usazují naplaveniny, kde je ve více prohřívané vodě méně kyslíku, větší tendence k eutrofizaci vody, zcela by se tím změnila živá obsádka a přerušilo by se její biokoridorové kontinuum mezi řekou pod přehradou a nad zátopou. Její údolí a nivní polohy, které by byly zatopené, jsou i významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb., a jsem přesvědčen, že při sevřenosti dotčeného údolí ani při délce téměř 40 km v nejvyšší variantě nestojí akumulační prostor za obrovský objem ztrát, které by realizací vznikly. Pro vodáky by se na Berounce objevil téměř 40 km dlouhý úsek "sádla", kde by se i po proudu muselo veslovat nebo pádlovat, zmizela by četná vhodná nivní tábořiště. Ztráta atraktivity tohoto úseku by postihla i přilehlé obce snížením návštěvnosti ubytovacích a stravovacích zařízení, obchodů a služeb pro ně. Zatímco opatření pro lepší splavnost Labe od Pardubic po státní hranici se SRN podporuji, o Berounce si myslím, že by měla zůstat přirozenou živou řekou. Proto jsem petici podepsal. Martin Říha

Nepřihlášený uživatel

#90

2016-03-09 12:33

S peticí vřela souhlasím. Povodí Berounky
je překrásné.
Věra Polanová

Nepřihlášený uživatel

#91

2016-03-09 13:25

Zatím jsem nikde nezaregistroval studii, která by se zabývala "PROČ je tolik vody v tocích při velkých deštích". Jaké jsou dopady zpevněných ploch - velká parkoviště, skladovací haly, supermarkety a "velká sídliště hal včetně silnic", ze kterých voda steče vemi rychle.

Honza

#92 Re: mrchrkrt

2016-03-09 13:37

#7: - mrchrkrt 

 Co je Ela?


Nepřihlášený uživatel

#94 Re: Re: Re:

2016-03-10 00:56

#73: - Re: Re:  

 Ukažte mi jednu věc z té doby, aby to nebyla prasárna. Obyvatel třetina. Hrady zbořené.  Mraky statků opuštěné. Z té cizí verbeže, která do Čech přitáhla s vojenskými chorobami,  se nikdo v Čechách moc nevyznal. Tak jim aspoň řekli, která řeka teče kolem královského hradu. Kdo vlastně s touhle změnou přišel, vypadá to jako jezuitská práce.


Nepřihlášený uživatel

#95 Re: Re: Re: Mapa přehrad

2016-03-10 01:15

Jalea

#96 Re:

2016-03-10 08:23

#1: -  

 A není úplně jedno jak se řeka jmenuje, hlavně když se záchrání v té podobě jaké je teď?

bledulebleda

#97 Re:

2016-03-10 08:26

#11: -  

 Nemáte mít barák v místě kde se řeka po tisíciletí žije svým vlastním životem. Moderní člověk přestal respektovat přírodu a teď za to platí. Vaším trestem je několikrát vyplavený dům. Kéž by vám ho řeka vyplavovala 3x za rok, aby jste pochopil.


Nepřihlášený uživatel

#98 Re: Re:

2016-03-10 09:18

#96: Jalea - Re:  

 Chci vědět, kdo a proč ji přejmenoval.


Nepřihlášený uživatel

#99 Re: Re: Re:

2016-03-10 09:41

#98: - Re: Re:  

 Historickým názvem řeky je Mže. Podle některých se jméno Berounka rozšířilo omylem v 17. století. Potom se její délka postupně prodlužovala proti proudu Mže.


Nepřihlášený uživatel

#100 Jméno řeky

2016-03-10 10:22

Chtěl bych mít problémy toho, kdo si někde přečetl, že v dobách, které ani naši pradědové nepamatovali, se řece říkalo jinak než dnes :) Co rovnou řešit, že tok Labe od Mělníka dál by vlastně měla být Vltava, která je na soutoku delší a o mnoho vodnaější. Taky blbost, co?

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...