PETICE za záchranu hájenky "U DVOU ŠRAŇKŮ" v Hradci Králové


Nepřihlášený uživatel

#26

2016-01-12 17:14

Z Hradečnice by se za chvili stala SILNICE PRVNI TŘÍDY....
Sobotka

#27 Re: Re:

2016-01-12 17:39

#7: Bádr V ml. - Re:  

 Kdy a kde bude papírová k podpisu?


Nepřihlášený uživatel

#28

2016-01-12 17:55

Kolem hájovny U dvou šraňků jezdím polovinu roku na kole. Situování hájovny nebylo zvoleno náhodně.
Byli snad naši předkové ignoranti k lesnímu hospodářství? Je to totéž jako zbourat např. Dům u beránka
na Velkém náměstí a postavit tam betonový 5 podlažní válec jako protiklad sousední barokní katedrály.
40ti letou práci a péči pana Vojtěcha nelze zašlapat. Navržený "terminál" do lesa nepatří!
Jan Audrlický
ToV횎eJo

#29 Proč ne

2016-01-12 19:54

Osobně se mi tento projekt velmi líbí. Budova je navržena moderně a esteticky a určitě by se dala využívat i na jíné projekty (školou dnes tak oblíbené slovo) a rozhodně bych projekt nezahazoval. Myslím si ale, že by neměl být tak hluboko v lese. Určitě by to pomohlo logisticky v případě návštěvy třeba zdravotně handikepovaných, ale i pro děti z první třídy nejsou 2Km zcela optímální vzádelenost. Jako vhodnější místo mi přijde oblast za lávkou na NHK :-) Navíc hájovny by byla škoda :-)


Nepřihlášený uživatel

#30

2016-01-12 20:12

Příjezdové silnice jsou už tak zatížené návštěvníky, pěšími, cyklisty i bruslaři, že jakékoliv auto navíc naruší rekreační funkci lokality a bez aut by takové centrum nefungovalo. Bylo by to zvěrstvo.

Nepřihlášený uživatel

#31

2016-01-12 20:32

Petice je podepsána.Doufám, že zdravý rozum zvítězí.
Bádr V ml.

#32 Re: Re: Re:

2016-01-12 20:43

#27: Sobotka - Re: Re:  

 veškeré informace týkající se petic a dalších věcí najdete na této stránce :)
http://www.prohajovnu.estranky.cz


Nepřihlášený uživatel

#33

2016-01-12 21:06

chránit svoje místa, pečovat o vypůjčenou krajinu . . .

Anonymous

#34

2016-01-12 21:18

Musím říct,ze hajenka je nedílnou součástí Hradeckych lesu a pan Vojtěch rovněž.Vyjadruji plnou podporu peticnimu výboru a cele této akci,která má smysl.

ptáček Jarabáček

#35

2016-01-12 22:15

Někdy se vážně zamýšlím nad tím,v jaké že zemi jsem se to narodil.....Neustále nám někdo shůry diktuje jak,že se máme chovat,koho volit,jak pracovat.Jsem zvědav,kdy nám začnou radit,jak plodit České nezávislé voliče :) Nesnáším styl-ZNIČIT VŠE KRÁSNÉ PRO KAPSU DRUHÝCH........

 

Lucie Porter

#36 Re: Re: Re:

2016-01-12 22:24

#27: Sobotka - Re: Re:  

 Papírové verze jsou zatím na těchto místech http://www.prohajovnu.estranky.cz/clanky/podpis-petice.html a další místa budeme na těchto stránkách zveřejňovat. Děkujeme :)

Lankasta

#37

2016-01-13 08:50

Jsem rodilá novohradečačka,les znám velice dobře a hájenka byla,je a doufám bude nadále stát na svém místě. Ta tam patří. Bohužel z lesa,hlavně kolem Hradečnice a Písečnice se stává odpadkový koš. A to nemluvím o tom co se stane po výstavbě tohoto výukového centra s dopravou. Využítí vláčku, budou na to mít všechny školy a školky? Podle argumentu jedné paní radní je to pár set metrů od okraje lesa.Ano. Z NHK zastávky 4 kilometry a od Lesního hřbitova 3 kilometry. Nová stavba patří na kraj a kdo bude chtít do obory ať se tam projde. Potichu.


Nepřihlášený uživatel

#38

2016-01-13 12:50

to je zlej sen...místo, aby jsme zachovali osvědčené, vybudejeme absurdní stavbu v městských lesích...

Nepřihlášený uživatel

#39

2016-01-13 15:26

Lesnické účelové stavby mysliven, hájenek, pstružích líhní atd, z nedávné historické doby jsou charakteristické svébytnou architekturou a místem umístění. Měly by se celostátně vyhodnotit, popsat, neničit nevhodnými přestavbami a úpravami, natož pak demolicemi, mnohé z nich prohlásit za památky atd. Zkrátka chovat se k ním nejen civilizovaně ale i kulturně, chránit to, co již nezdevastovaly Lesostavby. S pozdravem Pavel Šimek

Nepřihlášený uživatel

#40

2016-01-13 16:37

Koukám,že zastupitelé opět šlapou v hovnech a jěště jim za to tleskáme! Jsou tu pro nás a to město mají ve správě,ne ve své moci!!!

Nepřihlášený uživatel

#41

2016-01-13 17:25

Do lesů si chodíme odpočinout, v klidu se procházet přírodou, kde je cítit vůně dřeva, vřesu, .... a ne chodit po asfaltových cestách a vyhýbat se dopravním prostředkům.
červ

#42

2016-01-13 17:51

Srovnat se zemí hned!!!


Nepřihlášený uživatel

#43

2016-01-13 18:46

Děkuji všem,kteří nyní jsou na radnici i ve vedení kraje za to,že nám chce zničit krásné prostředí našich lesů,nechat postavit na místo krásné staré hájenky,opět další paskvil a zničit prostředí a udělat z lesa takovou hrůzu!A v poslední době dělá kroky za které se může jenom stydět! Nerespektují názory občanů města,zatím co potřebné problémy města neřeší a jistě ví,které to jsou-a nebo už o nich raději neví! Díky T.V.

Nepřihlášený uživatel

#44

2016-01-13 19:19

Zachovat hájenku a udělat pro to vše,aby zůstala.
ŽÁROVKA ARCHITEKTI

#45 VYJÁDŘENÍ ARCHITEKTŮ - PROJEKTANTŮ STAVBY

2016-01-13 19:49

ENVIRONMENTÁLNÍ LESNICKÉ VÝUKOVÉ CENTRUM

Vzhledem k vzedmutým emocím veřejnosti a zavádějícím informacím kolujícím především na sociálních sítích a v petici, předkládáme stanovisko jakožto autoři návrhu a zpracovatelé technické dokumentace:

Podkladem k práci na projektu byl rámcový záměr formulovaný objednatelem.
Nejprve jsme provedli vyhodnocení technického stavu budov na pozemku určeném pro stavbu ELVC.
Následně jsme na základě zadání připravili tři varianty řešení.
a) demolice současných budov a novostavba
b) rekonstrukce obytné budovy bývalé hájovny a přístavba výukové části se zázemím
c) ponechání hájovny v současném stavu a přístavba výukové části se zázemím
Varianty byly s objednatelem diskutovány, vyhodnoceny z hlediska pořizovacích i provozních nákladů a funkčnosti provozu stavby.

Stávající objekt dvojdomku s hospodářským zázemím byl postaven na konci 19. století a naposledy rekonstruován před dvaceti lety. Do dnešního dne je využíván již jen z části a to jako nájemní byt. Dnešní objekt je pro daný záměr dispozičně nevhodný, nesplňuje současné tepelně technické normy a zároveň vykazuje množství stavebně technických závad (napadený krov apod.). Dnešní hospodářská budova vykazuje navíc statické poruchy a má zdravotně závadnou azbestocementovou krytinu.
Pokud by se do záměru začleňoval objekt hájovny, musel by projít zcela zásadní rekonstrukcí, která by se výší investice rovnala novostavbě.
Naproti tomu novostavba skýtá volnost v půdorysném řešení, které je pro daný záměr ideální a zároveň umožňuje technické řešení odpovídající dnešním standardům, normám a požadavkům na obdobný objekt a to včetně bezbariérovosti.
Pro další zpracování projektu byla zadavatelem schválena varianta demolice hájovny a novostavba ELVC.

Naším cílem bylo navrhnout provozně nenáročnou stavbu. Budova je přízemní, nepodsklepená, na půdorysu prstence. Konstrukce i opláštění jsou tradiční – dřevěné. Uvnitř se nachází zázemí pro potřeby environmentálního vzdělávání dětí (tj. šatny, toalety, výuková místnost, voliéry pro lesní zvířata a ptactvo, přípravny, sklady krmiva) a byt správce, který je zároveň lesním pedagogem. Služební byt navazuje na oplocenou část pozemku, který slouží jako provozní hospodářská plocha.

Na pozemcích dnešní oplocené zahrady a výběhů se navrhuje veřejně přístupná environmentální zahrada s naučnými prvky. Sadové úpravy zohledňující stávající stanovištní podmínky a potenciální přirozenou vegetaci. Záměrem je vytvoření ukázkového výukového prostoru zaměřeného na lesní ekosystém s vazbou na okolní lesy.
Veškeré výsadby budou primárně z domácích druhů dřevin. Předpokládá se dosadba typické dřeviny zdejšího lesa.
Na pozemku environmentálního centra bude vytvořen přírodě blízký vodní biotop s pobřežní a rostlinnou zónou, aby docházelo k přirozené regeneraci a čištění vody. Nad vodní plochu je navrženo naučné dřevěné molo s lupou pro pozorování živočichů.

Školní děti budou na místo přicházet pěšky z nejbližšího parkoviště nebo přijíždět mini vláčkem. Pro běžného návštěvníka lesa je místo přístupné pěšky, na bruslích a na kole po rekreačních lesních komunikacích. Odstavení kol bude zabezpečeno na ploše se stojany.

Objekt má nízké nároky na energie a je vytápěn kotlem na dřevo.
Stavba nezvyšuje nároky na elektrickou energii a stávající přípojka elektřiny pro daný záměr plně vyhoví a není potřeba budovat novou.
Způsob likvidace odpadních vod zůstává stávající, pro navržené centrum bude pouze osazena nová domovní čistírna odpadních vod, která je nově umístěna mimo ochranné pásmo dnešní studny.
Na základě hydrogeologického průzkumu bude provedeno prohloubení stávající studny. V případě nedostatečné kapacity vody, je zvažována akumulační nádrž.

Dokumentace pro územní řízení je projednána a schválena dotčenými orgány státní správy včetně orgánů ochrany přírody, vlivu na životní prostředí a krajinný ráz.
Ve stupni dokumentace pro územní řízení je tedy prokázána reálnost stavby.

jirka

#46

2016-01-13 20:39

Město mělo jenom jendou štěstí, když se potkali osobnosti jako Ulrich, Gočár, Kotěra. Od té doby má jenom smůlu. Dnes jsou u vesla lidé, kteří chtějí jakýmkoliv způsobem rozdrobit peníze na jakékoliv investice. Protože je to dobrý způsob jak se cestou poztrácí klidně až 80 % z celkové částky. A nikdo se nad tím nepozastaví, protože to budou účtované vícepráce a nezbytné náklady se kterými nebylo v projektu počítáno. 

A protože město je v dluzích, tak jak Fink, tak Vedlich či Bruna namají jinou možnost, jak se dostat k nehlídaným penězům než vymyslet další a další kulišárnu. Třeba se něco ujme. Jednou je to rekonstrukce Velkého náměstí, pak prodloužení pěší zony z VN ke Grandu a tím přerušení vnitřního dopravního okruhu atd., a ted se hodí i hájovna. Vůbec nikdo neví jak se podobné akce budou finacovat. Ale dnes se všichni spoléhají na zázračné "evropské fondy". Zapomínají však na to, (asi úmyslně), že to jsou jenom jinak označené peníze našich poplatníků a jakákoliv akce vyžaduje spolufinacování. 

Navrhuji by těmto exotům byla vyplácena mzda každý měsíc za podmínky, že neopustí domov, nevstoupí již nikdy do kanceláří Magistrátů, zahodí telefony a nebudou se účastnit žádné veřejné činnosti. Škody, které páchají jdou do milionů. 

Z takových lidí se zvedá žaludek.

 


Nepřihlášený uživatel

#47

2016-01-13 21:18

V odůvodnění této petice by se měl také více zdůraznit proti tvrzení p.ředitele měst. lesů fakt, že lesy patří hlavně hlavně zvěři. Ve zmíněných lesích je jejich prostředí devastováno dlouhodobě. Ať už otřesným hlukem z kempu Střbrný rybník v letních měsících, tak hlukem a nepořádkem od kolařů a bruslařů. Dále se vynakládají nemalé prostředky na úklid všch asfaltových tratí hlavně na podzim, kdy padá listí. Co se týče poznávání lesa - o to by se měli postarat hlavně rodiče dětí v rámci klasických procházek. Les by měl sloužit hlavně zvěři, procházkám, houbaření, sbírání borůvek a být oázou klidu, zvláště u tak velkého města, jako je Hradec Králové.

Nepřihlášený uživatel

#48

2016-01-13 21:24

Kritizovali jsme komunisty, že v 50. letech rozorali meze a připravili zvěř o jejich přirozené životní prostředí. V hradeckých lesích se to děje už déle a teď by se tomu nasadila koruna!!! proboha zadržte!!!!
Ludvík Staněk

#49 Re: VYJÁDŘENÍ ARCHITEKTŮ - PROJEKTANTŮ STAVBY

2016-01-13 21:37

#45: ŽÁROVKA ARCHITEKTI - VYJÁDŘENÍ ARCHITEKTŮ - PROJEKTANTŮ STAVBY 

 Vaše vyjádření se pěkně čte a nikdo vám nemůže zazlívat, že jste plnili zadání objednatele.

To, co nás nejvíce štve, je umístění stavby na nevhodném místě spolu s přístupem objednatele a schvalovacích orgánů ke stávající stavbě a osobě hajného.

Nikdo nemá nic proti ekologické výchově ale ať je objekt umístěn na vhodnější místo - třeba tam, kde je již léta plánován územním plánem, t.j. na lokalitě Plachta. Jedno místo bylo navrhováno v budově současného cvičiště pro policejní psy a druhé místo je dosud rezervováno v lokalitě přírodní památky Plachta 3. Umístění mělo být variantně posouzeno a měly by se vzít též v úvahu zanedbané městské objekty bez využití. Dále měla být transparentně vysoutěžena podoba centra a zajímalo by mě, jakým způsobem rada města přidělila zakázku přímo arch. Zadrobílkovi - bez soutěže? - s udělenou vyjímkou ze směrnice o veřejných zakázkách ?

Postup příslušných orgánů vyvolává spoustu otázek a já doufám, že díky iniciativě lidí, které toto všechno štve, bude stávající hájenka ponechána včetně hajného v klidu a výukové centrum se postaví někde jinde, na příhodnějším místě.

Patrik

#50 Re: VYJÁDŘENÍ ARCHITEKTŮ - PROJEKTANTŮ STAVBY

2016-01-13 22:57

#45: ŽÁROVKA ARCHITEKTI - VYJÁDŘENÍ ARCHITEKTŮ - PROJEKTANTŮ STAVBY 

 To si snad děláte srandu ?Tento paskvil v lese nemá co dělat. Zatím jsem nepotkal člověka , kterému by se ta hrůza líbila a toto postavit místo hájenky??To mě hlava nebere. Max. do ZOO jako pavilon opic. . To je výsměch všem rozumným lidem . Za takovou práci bych se styděl a ne to obhajovat . Jediný co jste dokázali je to že jsou všichni nasr-ný . Hájovna zůstane pro naše děti stát dál.