Petice za referendum o vystoupení z Evropské unie


Nepřihlášený uživatel

#14876 Re: Re: Re:

2018-07-31 21:02

#14873: právnik - Re: Re:  

Skúste to vyvrátiť.

právnik

#14877 Re: Re: Re: Re:

2018-07-31 21:16

#14876: - Re: Re: Re:  

Rád sa o to pokúsim, ale možno trocha zvláštna otázka - ČO sa mám pokúsiť vyvrátiť? :) Aký výrok?


Nepřihlášený uživatel

#14878 Re: Re: Re: Re: Re:

2018-07-31 21:17

#14875: právnik - Re: Re: Re: Re:  

Svojho času bol  riaditelom Interpolu Reinhard Heydrich. Vtedy spolupráca v trestných veciach bola tiež snadnejšia.

    Robia sa jasné blbiny v mega/giga rozmeroch. Pozrite sa z okna!  Na oblohe niet oblakov. V tom okamihe je všade o desať stupňov Celsia viacej. Dážď? Niet z čoho. Studne si provrtajte hlbšie,  rieky premenujte na potoky.

    Prečo? Únia vyčistila atmosféru. Niet v nej  dostatok kondenzačných jadier pro dážď. Rozhodnutie únie v tomto prípade bolo chybné.

   Niet nádej, že túto škodu únia dakedy uzná. Náprava je z tohto dôvodu nemožná.

    Koĺko  takých spupných chybných rozhodnutí únia urobila? Koľko peňazí takto kontraproduktívne  vyplýtvala? Nik nevie.

 

právnik

#14879 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-07-31 21:29

#14878: - Re: Re: Re: Re: Re:  

Ja som ale nikde a nikdy netvrdil, že jedinou výhodou EÚ je lepšia spolupráca v trestných veciach, dal som vám to iba ako príklad.

Inak, keď už chcete polemizovať o tej pohnutej dobe - mali by ste vedieť, že Heydrich sa nechopil moci v Interpole demokraticky. Úlohu zohralo to, že sídlo Interpolu bolo v tom čase vo Viedni (dnes je v Lyone). Rakúsko bolo v roku 1938 okupované Nemcami. Keď sa v Interpole chopili moci nacisti, tak odtiaľ väčšina členských štátov odišla. My sme síce členským štátom Interpolu zostali, lebo sme boli nemeckým satelitom, avšak keďže s nami spolupracovali iba Nemci a ich ďalšie satelity (napr. Chorváti, s ktorými sme vtedy spolupracovali naozaj hojne), veľmi platné nám to nebolo.


Nepřihlášený uživatel

#14880 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-07-31 21:51

#14879: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Nemožno sa dohovoriť. Hovoríme mimobežne.  Pre vás je správne to, čo hovorí zákon.  Pre mňa je špatné to, čo je neefektívne, alebo rovno kontraproduktívne.


Nepřihlášený uživatel

#14881 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 06:36

#14879: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

      Interpol vznikl dávno před EU, v roce 1923 z iniciativy vídeňského policejního ředitele johanna Schobera. V současnosti má sídlo ve francouzském Lyonu

    Má  statut stálého pozorovatele při OSN, který byl přijat hlasováním 51. Valného shromáždění OSN dne 15. 10. 1996 v New Yorku. President Interpolu se jmenuje Meng Chung-wej.

     Globální komunikační síť Interpolu je vylepšenou servisní službou a pracovním nástrojem mezinárodní policejní organizace a zabezpečuje předávání informací uživatelsky orientovaným způsobem. 

     Systém ASF je automatizovaný počítačový pátrací systém (ASF = Automated Search Facility), pomocí kterého může každá ústředna členského státu Interpolu získat informace z mezinárodních databází elektronickou formou ve velice krátkém reálném čase.

  Interpol  sdružuje demokratické i nedemokratické státy. Provádí šetření v zahraničí pouze v trestně-právních věcech a pouze na základě žádosti státních orgánů. 

     Členství, formálně zrušené v r.1952,  obnovila  Československá federativní republika (ČSFR) formální žádostí přijatou na 59. Valném shromáždění Interpolu konaném v kanadské Ottawě v roce 1990.
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpol

právnik

#14882 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 09:44

#14880: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Drobná poznámka - ak chcete niečo dodať ku svojmu predchádzajúcemu príspevku, tak napíšte nový príspevok. Neupravujte starý, lebo ja si potom ani nevšimnem, že niečo bolo upravené.

Neviem ako u vás, ale u nás bolo v predchádzajúcich pár týždňoch pár vcelku pekných búrok. Oblačnosti je u nás tiež dosť. Viem to, lebo som amatérsky astronóm a predikcie na stránkach SHMÚ sledujem každú chvíľu. Práve teraz má dôjsť k určitému nárastu oblačnosti (ja z toho nie som veľmi nadšený, lebo práve teraz bude nov Mesiaca).

Môžete priložiť nejaký zdroj k tomu "vyčisteniu" atmosféry? Ja som na internete nenašiel nič a o nijakom "čistení" atmosféry zo strany EÚ neviem.


Nepřihlášený uživatel

#14883 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 10:45

#14882: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Nu, nečekal jsem zázraky.  Kdo chce všechno řídit, má také za všechno odpovědnost.

Ste volný. Môžte slobodne odísť  späť  domov.

právnik

#14884 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 10:47

#14883: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Prepáčte, ale mohli by ste priložiť nejaký vecný argument? Diskusiu a vzájomnú výmenu názorov považujem za veľmi prínosnú jednak pre rozvoj liberálnej demokracie a jednak aj pre rozvoj "seba samého", avšak neviem, aký argumentačný potenciál má veta "nečakal som zázraky".


Nepřihlášený uživatel

#14885 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 11:21

#14884: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Už ma nezaujímate. Naviac,  je nezmysel sa s vámi popotahovať vo vašom biotope. Sbohom, vy právnik.

právnik

#14886 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 11:35

#14885: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Pre 2018-08-01 10:45 - pardon, ale trochu vám nerozumiem. Kde ste nabrali, že chcem všetko riadiť? Čo má znamenať veta "ste voľný"? Mohli by ste vecne vyjadriť, o čo vám ide?

Pre 2018-08-01 11:21 - definícia pojmu biotop podľa KSSJ znie - životné prostredie istého organizmu na mieste, kde sa tento organizmus vyskytuje. Máte azda na mysli to, že ja som právnik (resp. študent práva) a diskusia prebieha aj o právnych aspektoch fungovania EÚ? To vám ale nebráni zapájať sa do diskusie s vlastnými znalosťami. Navyše, diskusia prebieha aj o iných aspektoch fungovania EÚ.


Nepřihlášený uživatel

#14887 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-01 12:26

#14886: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Až pocítím potřebu si s Vámi podebatovat, ozvu se.


Nepřihlášený uživatel

#14888 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-02 13:12

#14886: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Nezabudni reklamovať tie lyže. Nech ti vrátia peniaze.

právnik

#14889 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-02 15:07


Nepřihlášený uživatel

#14890

2018-08-02 15:44

Juristické žvásty. Eristika.

právnik

#14891

2018-08-02 16:12

Hm. A čo je podľa vás zlé na eristike? Ja sa na rozdiel od vás snažím korektne diskutovať a používam vecné argumenty. Prezrite si túto diskusiu ešte raz a spočítajte si, koľko v nej bolo použitých vecných argumentov a koľko nič nehovoriacich fráz ako "ste voľný", "nečakal som zázraky" a podobne.

Vy máte zrejme dojem, že máte pravdu. Taký istý dojem mám aj ja. A teraz si položte zásadnú otázku. Čo ak je v našom chápaní niekde chyba? Iba konfrontáciou a expozíciou argumentov môžeme svoje vlastné stanoviská efektívne kontrolovať a porovnávať. Diskusia je prostriedkom k hľadaniu pravdy a takisto k budovaniu otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie. Je veľmi smutné, že sa nechcete na diskusii podieľať.

právnik

#14892

2018-08-02 17:59

Dodatok:

Dodatočne som získal podozrenie, že ste výraz "eristika" použili skôr v pejoratívnom význame, a to na označenie snahy vyhrať diskusiu za každú cenu.

Ak je to tak, na svoju obhajobu tvrdím, že som sa nepokúsil diskusiu vyhrať, ale skôr rozprúdiť. Moji oponenti v diskusii totiž namiesto argumentov prikladali nič nehovoriace frázy, ktorých argumentačný potenciál nebol veľmi vysoký. Za takýchto okolností logicky nemohla z mojej iniciatívy vyvstať žiadna snaha vyhrať diskusiu, pretože žiadna diskusia v podstate rozprúdená nebola. Jedinú iniciatívu zo strany mojich oponentov vnímam v momente, kedy jeden z nich priložil argument o údajnej likvidácii kondenzačných jadier zo strany EÚ. Na tento argument som reagoval a vyžiadal som si dôkazy. Tie mi doložené neboli a zo strany oponentov nebola vyvinutá iniciatíva pokračovať v diskusii. Naopak, mal som určitý (hoci subjektívny) dojem akéhosi pohŕdania mojou osobou. Čo je zvláštne, pretože naše názory zatiaľ neboli v plnej miere konfrontované (exponované).


Nepřihlášený uživatel

#14893

2018-08-03 06:47

   Lze konstatovat, že kolem sebe můžeme pozorovat jakési trvale probíhající změny,  procesy.

   Procesy jsou různé; pro lepší přehled  můžeme založit jejich seznam, sbírku, případně i jejich systematickou taxonomii s kritérii  klasifikaci. Můžeme také tyto procesy studovat podrobněji. S trochou nadsázky je můžeme přirovnat k čemusi podobnému plísním.

   První, čeho si v této p r o c e s o l og i i    asi povšimneme, je, že  jsou procesy destruktivní, a jsou procesy konstruktivní.  

   Obecně lze říci, že procesy destruktivní  vyžadují pro iniciací a trvání daleko méně energie všeho druhu; s tím souvisí i daleko vyšší energie, nutná pro jejich zastavení: Požár za horkého suchého léta lehce vznikne, ale opatřit déšť  k jeho uhašení je o nějaké řády obtížnější.

    Naproti tomu procesy konstruktivní  probíhají obvykle mnohem pomaleji. Vyžadují vícero předpokladů ke svému startu.  Ba i k pouhému udržení.  A je tu i víceřádový řádový rozdíl v energii, potřebné k jejich zastavení. 

     Stojí za to se touto optikou podívat  na Zemana i na to, co za ním zůstává za spoušť.


Nepřihlášený uživatel

#14894 Re: Re:

2018-08-03 13:15

#14872: - Re:  

  Je ještě jeden nenápadný další rozdíl mezi EU a US. Američani dokážou opravovat své chyby, zatímco EU  má odporný zvyk je prohlašovat za vlastní přednost.


Nepřihlášený uživatel

#14895 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2018-08-03 14:55

#14884: právnik - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

Je venku sucho, jasno a teplo, nebo ne?


Nepřihlášený uživatel

#14897

2018-08-04 21:28

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nemá důvod k radosti. Za týden se bude rozhodovat o tom, zda v EU setrvá Velká Británie, a do toho nyní Švýcarsko stáhlo svou přihlášku do Unie s tím, že se už nechce stát jejím členem. 


Nepřihlášený uživatel

#14898 Re:

2018-08-05 09:01

#14897: -  

   Dvě jediné demokracie v Evropě  došly ke zjištění, že EU  se ani v budoucnosti nestane rozumnou. A že fázi s hrou na Jana Husa mohou vynechat. Při referendu se k ostražitým německy mluvícím Švýcarům přidali i frankofonní. A bylo to 77%  proti politickému systému Evropské Unie.

   Nepomohly ani šeptané vzkazy, že EU je ve skutečnosti lepší, než Rusáci, Švýcaři jen doma zběžně překontrolovali připravenou munici a konstatovali, že odpadnou i fáze diktování kapitulačních podmínek jako po prohrané  válce. Ostatně, problémy, kolem jejichž údajného řešení EU vznikla, zvládli už před nějakým tím stoletím. A kdyby EU nebyla postižena slepou zpupností,  mohla od nich pohodlně opisovat.

    Proč v Bruseli, nebo kde to vlastně bylo, si netroufli ani pomyslet na opisování od Švýcarů, je určitě otázka, hodná velice soustředěné pozornosti. Tam někde poblíž trčí jako otevřená zlomenina jeden z nejsilnějších důvodů, proč unie nebyla nikdy skutečně dobrá. 

    A taky že nebude. 


Nepřihlášený uživatel

#14899 Re:

2018-08-05 21:08

#14896: -  

Josef Mašín chápe západní demokracii jako dosud nejdokonalejší řád lidského soužití.

Evropan

#14900 Re: Re:

2018-08-05 21:12

#14898: - Re:  

Občané České republiky se v referendu rozhodli pro vstup do EU. Švýcaři se v referendu rozhodli (opakovaně), že nejsou pro vstup do EU. Že byste se odstěhoval do Švýcarska? To při vašich jazykových neznalostech a lenosti asi nepřipadá v úvahu!

 

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...