Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

žaloba na ministra zdravotnictví

Žalujeme vládu pro porušení zákona, uzavření všech živností, restauracíá, obchodních center a škol, nemá oporu v zákoně a vláda jedná protiprávně, nezákonně a jde o trestný čin. Podpořte petici, která ministra Vojtěcha postaví před soud. V Praze dne 18.5.2020Městský soud v PrazeSpálená 2112 16 Praha 2podatelna@msoud.pha.justice.cz Navrhovatel: JUDr. Adam Černý, advokát, se sídlem Dřevná 382/2, 12800 Praha, Nové Město Odpůrce: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Vytvořeno: 2020-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 314 294
30 dní 314 294

Odmítám zavření Klubu Beseda

Nesouhlasím s rozhodnutím úřadu města Třeboň, kde podává výpověď Klubu Beseda. 

Vytvořeno: 2020-05-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 303 301
30 dní 303 301

Petice za udělení výjimky pro vstup na území České republiky pro cizince - nesezdané partnery a rodinné příslušníky, kteří nemají přechodný nebo stálý pobyt v ČR

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky o udělení výjimky a o stanovení jasných pravidel pro vstup cizinců na území České republiky, kteří jsou v nesezdaném partnerském vztahu s občanem České republiky nebo jsou jeho rodinným příslušníkem a v současné době nemají v České republice přechodnou nebo trvalou adresu.  Současná situace v České republice je stabilizovan

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 273 186
30 dní 273 186

Petice za zachování prodejny domácích potřeb Jednota ve Strakonicích na Palackého náměstí

My níže podepsaní bychom si přáli ZACHOVAT PRODEJNU DOMÁCÍCH POTŘEB ve Strakonicích na Palackého náměstí a to v současném rozsahu nabízených služeb i zboží. Dovolujeme si zdvořile požádat vedení společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni náměstí Hrdinů 69 o přehodnocení záměru tuto prodejnu uzavřít. Prodejna je svojí polohou i sortimentem jedinečná a poskytuje tak specificky výhodnou nabídku nejen strakonickým zákazníkům. Navíc tvoří jakýsi zvláštní a významný sociálně-urbanistický prvek

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 265 264
30 dní 265 264

Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu.

My, níže podepsaní občané, žádáme zbavení funkce Členky rady Vlády České republiky pro národnostní menšiny Eugénii Číhalovou pro její dlouhodobé projevování sympatií k válečným zločincům ROA ( Vlasovcům ) a veřejné vychvalování XV. kozáckého jízdního sboru SS s jeho veliteli generálleutnantem SS Helmuthem von Pannwitz a generálem Ivanem Nikitičem Kononovem, kteří se na sklonku II. světové války v jednotkách Wermachtu a SS dopouštěli brutálního vraždění Židů, partyzánů, dětí, žen a mužů na Sloven

Vytvořeno: 2020-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 252 246
30 dní 252 246

Petice proti brutálním útokům slovenské policie proti Romům a nečinnosti (souhlasu) veřejnosti

Touto peticí žádáme my níže podepsaní o to, aby policie Slovenské republiky nemohla svévolně a protiprávně provádět činy a zásahy proti Romům, které mají charakter nenávisti, zaujatosti a rasismu. Rovněž o to, aby ve veřejném prostoru (sociální sítě a jiné) nebyli Romové zastrašováni, ponižováni, hanobeni, aby nebyli terčem nenávisti většinové společnosti. Vystupujeme tímto proti narůstajícímu rasismu a nenávisti vůči Romům v běžném životě i na internetu a žádáme zastání od orgánů veřejné moci-

Vytvořeno: 2020-05-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 245 106
30 dní 244 105

MIMOŇSKÉ VÁLKY

Dobrý den, chceme znovu obnovit Mimonšké války, žádáme autíčkáře a milovníků aut, k tomu aby podepsali tuto petici, která se pošle na Liberecký kraj, aby povolil znovu rozjet Mimoňské války. Prosíme každého, aby to podepsal. Čím více bude podpisů, tím je větší šance aby to kraj povolil!!! Mockrát děkujeme.!!!

Vytvořeno: 2020-05-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 238 236
30 dní 238 236

Registrace politické strany "Hnutí občanské nespokojenosti" (HON)

My, níže podepsaní občané České republiky, v souladu se Zákonem o politických stranách č.424/1991 sb. a se Zákonem o právu petičním č.85/1990 sb. stvrzuji svým podpisem, že: SOUHLASÍM S TÍM, ABY BYLA V ČR ZAREGISTROVANÁ POLITICKÁ STRANA "Hnutí Občanské Nespokojenosti" (HON). Nepolitická iniciativa „OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST“ a politické "HNUTÍ OBČANSKÁ NESPOKOJENOSI" vznikly na základě volání stále rostoucího počtu občanů, kteří jsou znepokojeni současnou situací. Navzájem se tyto dva subjekty podpo

Vytvořeno: 2020-05-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 243 241
30 dní 233 231

Petice proti pozměňovacím návrhům zákona o odpadech - nevýhodné pro obce, občany, stát a životní prostředí

Dva poslanci podali v březnu 2020 totožné pozměňovací návrhy § 160 nového zákona o odpadech. Tato navrhovaná změna by byla velmi výhodná pro provozovatele skládek, nikoliv však pro obce, v jejichž katastru skládky leží, ani pro občany samotné. V žádném případě by pak navrhovaná změna nebyla výhodná pro životní prostředí. Takováto změna zákona by se dala shrnout: "Jseš-li běžný občan, budeš platit za svůj odpad stále víc, zato bohatí odpadáři v Čechách skoro nic"!. Podstatou této změny by bylo vý

Vytvořeno: 2020-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 205 203
30 dní 205 203

diskvalifikace Pavlíny ze soutěže MasterChef Česko 2020

Žádáme o diskvalifikaci Pavlíny ze soutěže MasterChef Česko 2020.

Vytvořeno: 2020-05-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 188 186
30 dní 188 186