Nejpopulárnější petice za tento rok

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zákaz KSČM

Vážení poslanci, senátoři! My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme: Komunistická strana Čech a Moravy opakovaně oslabovala bezpečnost naší země prostřednictvím blokování rozpočtu armádě ČR. Někteří její členové vyjádřili podporu ruským separatistům na Ukrajině.  Komunistická strana Čech a Moravy, je politickým uskupením nebezpečně ohrožujícím demokracii a svobodu na našem území. Opakovaně volá po vystoupení naší země z NATO a EU. Nebezpečným o to více, že participuje ve složkách

Vytvořeno: 2022-03-01 Statistika

Souhlasím s přítomností pejska Bastiena na TUL

Po třech rocích každodenní přítomnosti mého Bastiena na TUL, který má canisterapeutické zkoušky, jehož jsem certifikovaným psovodem a docházím s ním do různých zdravotnických zařízení, se najednou vyskytl problém, a chtějí mi ho zakázat. Hlavním důvodem jsou prý stížnosti, se kterými jsem se nikdy nesetkal, od lidí v mém okolí. Vyjádři, prosím, svůj souhlas s jeho přítomností podepsáním této petice, děkuji!

Vytvořeno: 2022-04-21 Statistika

Charta 21

Charta 21Charta 21 je volné, neformální a otevřené sdružení lidí, spojených individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská práva, dodržování ústavy a charty práv a svobod. Sdružuje lidi různých ideových zaměření a přesvědčení a jde o pluralitní komunitu lidí s rozdílnými názory, které spojuje pocit zodpovědnosti za společnost, lidská práva a svobodu v ČR, která je dle názorové platformy jejích příznivců v ČR zásadně a naprosto bezprecedentně potlačována, ničena a porušována a to takovým

Vytvořeno: 2020-08-02 Statistika

Zakažme podnikání, mimo jiné e-shopům Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk ...

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme stát, aby prostřednictvím státních orgánů, zakročil proti nekalému podnikání, mimo jiné u e-shopů Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk. Dále žádáme, aby ČOI zakročila a měla právo zakročit sama nebo prostřednictvím soudu zákazem činnosti proti osobám a firmám, provozujícíhm tyto podvodné a rizikové e-shopy (seznam na stránce ČOI - https://www.coi.cz

Vytvořeno: 2022-01-05 Statistika

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv n

Vytvořeno: 2020-05-23 Statistika

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Požadujeme, aby pro rizikové skupiny obyvatel byla v souvislosti s nemocí COVID- 19 doporučována již dostupná léčiva (např.: isoprinosine, budesonid) a doplňky stravy (vitamin D, zinek) a bylo jim umožněno se dobrovolně izolovat před společností. Požadujeme, aby NIKDO nebyl nucen podstupovat vakcinaci či byl znevýhodněn, pokud jí odmítne. Odmítáme opatření, která nejsou podložena jasnými důkazy. Odmítáme povinné i celoplošné testování a dále povinnost nosit na obličeji ochranné prostředky dýchac

Vytvořeno: 2020-07-24 Statistika

Iniciativa Sníh: Dejme hlas těm, kteří nemají možnost od pandemie odvracet zrak

Výzva médiím, politikům i občanům:  Dejme hlas těm, kteří nemají možnost od pandemie odvracet zrak   Pandemie posledních dvou let se více či méně dotkla každého. Zatímco mnozí z nás mají možnost vytěsnit dopady pandemie na okraj svého života a vnímání, jiní tak učinit nemohou. Začněme prosím dávat hlas i těm, kteří se během pandemie nemohou „dívat jinam“. Není jich málo, přesto jejich hlas zaznívá ve veřejném prostoru spíše zřídka.   Dejme prosím při řešení pandemie hlas i: zdravotníkům, medikům

Vytvořeno: 2021-12-17 Statistika

Nevolit Politickou stranu Roma Luma

NESOUHLASÍM S POLITICKOU STRANOU ROMA LUMA JELIKOŽ  NEDODRŽUJI  STANOVY  KTERÉ  VOLIČUM SLIBUJÍ.   BOD (A) ODMÍTÁ VEŠKERE PROJEVY RASOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI  BOD (B) RASISMU, NÁSILÍ , POTLAČOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV . BOD (C) HÁJÍ LIDSKÝ ŽIVOT JAKO NEZPOCHYBNITELNOU A NEJVYŠŠÍ HODNOTU. NEDODRŽUJI ZÁKONY MINISTERSTVA VNITRA. ČLENOVÉ ROMA LUMA SE CHOVAJÍ NA VEŘEJNÉ SÍTÍ( FB ) KDE  BRUTÁLNÍM ZPŮSOBEM VYHROŽUJI LIKVIDACÍ OSTATNÍM LIDEM ZA JEJÍCH PADNE NÁZORY NA POLITICKOU STRANU...ROMA LUMA. NELEGÁLNÍ VEŘEJNÁ

Vytvořeno: 2022-04-28 Statistika

Žádný ruský hokej až do konce války ! No Russian ice hockey till end of the war

Vážení sportovní přátelé, představitelé IIHF, zástupci národních hokejových asociací a demokraticky smýšlející občané. Vzhledem k barbarskému a zcela nevyprovokovanému vpádu vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, svrchovaného evropského státu, požadujeme my, níže podepsaní příznivci ledního hokeje okamžité a bezpodmínečné vyloučení hokejové reprezentace Ruské federace ze všech akcí pořádaných IIHF, stejně jako vyloučení Ruské federace z IIHF samotné. A to minimálně do té doby, než poslední rusk

Vytvořeno: 2022-02-27 Statistika

Petice za zvýšení cen jízdného pro Bolt

V dnešní době inflace téměř 8 procent a cenách paliva jsou ceny jizdného naprosto neadekvátní a tato petice žádá majitele Bolt ičo 04291085 se sídlem Tallin, Estonsko o navýšení cen jízdného v kategorii"Economy" z 9Kč na 12 Kč a u kategorie "Bolt" na 19kč ze 14Kč

Vytvořeno: 2022-02-13 Statistika