Nejpopulárnější petice za tento rok

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice občanů za zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Aleny Schillerové, Jana Hamáčka.

Petice občanů za zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Aleny Schillerové, Jana Hamáčka.  Dle čl. 18 Ústavy ČR a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme my, níže podepsaní, ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a čl. 69 Ústavy ČR komoru parlamentu české republiky a další dotčené orgány vlády dle ústavního zákona 1/1993 Sb. o zbavení poslanecké imunity premiéra Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Al

Vytvořeno: 2021-03-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 77 76
2021 77 76

Petice pro tetování v nouzovém stavu- jeden zakazník denně

Já, Roman Zouhar, zakládám petici pro otevření tetovacích studií v nouzovém stavu na území České republiky. Tetovací studio má nejpřísnější hygienické podmínky a chceme v nich tetovat alespoň jednoho zákazníka denně, kdy jsme stejně schopni dodržet jednoho zákazníka na 15 m2, jako v obchodech. Zákazník musí být předem domluven na konkrétní den a hodinu. Volně příchozí zákazníci nemají umožněn vstup. Před příchodem zákazníka na domluvenou schůzku je vše vydesinfikováno a vše připraveno.   Zákazní

Vytvořeno: 2020-11-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 940 924
2021 75 74

PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.Sídlo: Křídlovická 2a, Brnoe-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.czIČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500 PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s nížnesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1736 1708
2021 75 72

Výzva rektorce VŠE ke stažení nominace Daniela Váni na post radního ČT

Vážená paní rektorko,   žádáme Vás o stažení nominace PhDr. Ing. Daniela Váni, Ph.D., na člena Rady České televize na další období. Dr. Váňa v současném funkčním období nenaplňuje základní poslání radního a některými svými kroky vážně ohrožuje nezávislost České televize.   Jako zástupci akademické obce jsme pohoršeni, že Vysoká škola ekonomická v Praze nominuje na člena Rady ČT osobnost, která kromě jiného nectí základní standardy akademické práce a účelově a neobjektivně přistupuje k interpreta

Vytvořeno: 2021-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 74 72
2021 74 72

Morální obžaloba Ing. Andreje Babiše

Pane inženýre Andreji Babiši, žaluji vás za vaše nemravné a v konečném důsledku nezodpovědné vykonávání funkce premiéra České republiky. Nepřijatelného jednání jste se dopustil v těchto bodech: 1. Svého majetku jste nabyl v rozporu s dobrými mravy. 2. Toto bohatství za pomoci najatých marketérů účelově používáte k manipulativnímu obelhávání spoluobčanů pro posílení vlastní moci. 3. Pro vlastní obohacení nejednou neoprávněně zneužíváte státní a evropské dotace. 4. Abyste tak mohl činit beztrestně

Vytvořeno: 2020-12-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 74 72
2021 74 72

Nechceme žádné nové zdroje hluku ve Strojmetalu, žádné další výrobní haly!

VÝZVA ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE   Já níže podepsaná/ý vnímám současný stav zatížení obce Kamenice hlukem jako vážný problém, který významně degraduje životní prostředí v obci i jejím okolí a znepříjemňuje život obyvatelům.   Zvolení zastupitelé mají mandát pouze k jednání, které je v souladu s volebními programy jednotlivých volebních uskupení. Ve volebním programu žádného ze subjektů kandidujících v minulých volbách do obecního zastupitelstva v Kamenici nebyla ani zmínka o umisťování

Vytvořeno: 2021-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 71
2021 71 71

Petice za zachování zatravněné plochy

Podpisem této petice nesouhlasím se záměrem představitelů města vybudovat nové asfaltové parkoviště mezi ulicemi Na Šarlejích a Na Valech. Vedení města vyzýváme k realizaci původního záměru a to zbudováni dětského hřiště jak bylo původně rozhodnuto. Tento zatravněný veřejný prostor má sloužit dětem či rodičům a zaslouží důstojnější podobu než asfaltové parkoviště. Zatravněné plochy a stromy je zapotřebí uchovat, především v okolí centra Nového Bydžova.

Vytvořeno: 2021-04-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 70 70
2021 70 70

ZA PRÁVO STUDOVAT

ZA PRÁVO STUDOVAT Máme právo na vzdělání. Čeští studenti a žáci jsou ve srovnání se studenty v ostatních zemích Evropské unie vystaveni rekordně dlouhé distanční výuce (viz údaje UNESCO). Zmizela možnost živého kolektivního sdílení a distanční výuka nemůže za žádných okolností nahradit plnohodnotnou prezenční formu studia. Náklady dlouhodobě uzavřeného českého školství lze odhadovat na desítky miliard a škody na celé generaci studentů js

Vytvořeno: 2021-04-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 68 67
2021 68 67

Petice za vyšetření pokácení 4 vzrostlých stromů jírovce maďalu v křížení ulic U Blaženky a U Mrázovky, a za výsadbu stejných stromů na stejném místě.

My níže podepsaní občané obvodu Prahy 5 požadujeme na Zastupitelstvu MČ Prahy 5 vyšetření okolností pokácení 4 vzrostlých stromů jírovce maďalu v křížení ulic U Blaženky a U Mrázovky, z čehož 3 byly na pozemku parc. č. KN 4896/1, a jeden na pozemku parc. č. KN 4889/2. Dále požadujeme na Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Prahy 5 nařízení výsadby totožných stromů o výsadbovém obvodu kmene 16-18 cm na totožných místech kde stály původní stromy

Vytvořeno: 2021-03-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 68 67
2021 68 67

Petice za vrácení primáře MUDr. Mgr. Ctirada Musila na post primáře.

Žádám Vás, občané České republiky a především Moravy, o podpis petice, za vrácení MUDr. Mgr. Ctirada Musila, na post primáře úseku klinické biochemie. Manipulativní medium Televize Seznam vlastněná oligarchistickým klanem Lukačovičů, se snaží umlčet občany prostřednictvím svých placených lokajů, kteří vyhrožují řediteli Nemocnice v Hranicích žalobami, pokud Mudr. Ctirada Musila nepropustí, a jiné neznáme subjekty bojující za podvody kolem onemocnění "Covid-19", snažící se umlčet lidi, kteří chtě

Vytvořeno: 2021-02-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 68 67
2021 68 67