Nejpopulárnější petice za tento rok

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Shopaholicadel

Jsem proti aby byla Shopaholicadel tiktokerka,youtuberka,influencerka.Všichni vidíme jak se chová ve videí,když natáčí.Jde jen o to aby byla slavná a měla z toho peníze.Má být jako ostatní youtubeři ale ona taková není.Všichni jsme ji poznaly jaká ona je.Když streamuje tak jenom škemrá o peníze a je vulgární.Tento člověk nemá být tím kým je.A koukají na to děti a slyšet každou chvíli hnusná slova to není dobré. Tak byl/a bych rád/a,kdyby tato slečna zesedla z koně a šla po svých.

Vytvořeno: 2022-07-12 Statistika

Otevřený dopis nové Radě hlavního města Prahy

V Praze 1. února 2023 Vážený pane primátore, vážená paní radní, vážený pane radní, gratulujeme Vám ke zvolení do Vaší funkce a máme na Vás prosbu: prosím, zasaďte se o to, aby Praha pokračovala v trendu navracení veřejného prostoru svým obyvatelům. Naše hlavní město je zaneseno venkovní reklamou měrou jinde v civilizovaném světě nevídanou. Vlak nám ujíždí i ve srovnání s městy v našem regionu jako je Bratislava či mnohá polská města (Krakov, Gdaňsk a další). Velká část billboardů, které denně po

Vytvořeno: 2023-02-01 Statistika

CHCEME MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY V ČR.

Líbí se vám náš projekt? Byli byste rádi, aby regulace holubů ve městech probíhala pomocí holubníků? Podepište petici ZA HOLUBNÍKY V ČESKU! Tento způsob je efektivní, humánní a nabízí trvalé řešení: - holubi se postupně stáhnou do holubníku, kde mají zajištěno zázemí (potravu a vodu) - tráví tam až 80% času - holubí populace je zdravá, v dobré kondici a bez parazitů - nedochází k hromadění trusu na různých místech ve městě, naopak trus se nachází v holubníku, odkud je pravidelně odklízen, takže

Vytvořeno: 2023-02-02 Statistika

Výzva Andreji Babišovi k odstoupení z prezidentských voleb

Slovenskú verziu nájdete nižšie. Pane Andreji Babiši starší, v roce 2014 jste na svém twitterovém účtu napsal: „Nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady.“ Současného prezidenta Miloše Zemana jste zároveň v roce 2018 podpořil i proto, že drží své slovo. Vaším krédem by tedy mělo být držení slova. Dodržte své slovo a z kandidatury na prezidenta odstupte! Odstoupit byste měl dále z těchto důvodů: 1. Jste obžalován v kauze Čapí hnízdo a

Vytvořeno: 2022-12-21 Statistika

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla zachovat českou korunu. Zároveň vyzýváme podpisem této petice vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura, tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla v ohrožení."

Vytvořeno: 2021-06-01 Statistika

Pojďme zhasnout ruskou ambasádu v Praze

Už několik týdnů čelí ukrajinská města a vesnice bezprecedentním raketovým útokům ze strany Ruska. Terčem jsou především elektrárny, teplárny a vodárny. Tato nová fáze války přináší katastrofické a navíc každodenní dopady na životy civilního obyvatelstva. Bez energií a vody se ocitají nejen byty, školy a školky, obchody a výrobní závody, ale také například nemocnice. Rusko se evidentně rozhodlo zlomit Ukrajinu tmou a mrazem. Z hlediska vyššího principu mravního žádáme příslušné státní a soukromé

Vytvořeno: 2022-11-29 Statistika

Okamžitá demise vlády ČR

Žádáme okamžitou demisi vlády Petra Fialy! Hlavními důvody jsou: - neschopnost Petra Fialy řídit vládu tak, aby její rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy a podporovala ekonomický a morální rozvoj ČR - válečné štvaní vlády Petra Fialy dodávkami zbraní do konfliktu RF s Ukrajinou a podpora snah o podlomení naší ekonomiky v souvislosti s uvalením sankcí na RF - neschopnost reakce Fialovy vlády na měnící se ekonomické podmínky v energetické oblasti a následné pomoci občanům ČR před energetick

Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika

Petice proti ukrajinizaci českého školství

Zabraňme ukrajinizaci českého školství! Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského!!! Stanovisko k experimentu ministra školství ČR pod názvem „Sladění českého školství s Ukrajinou!“ Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést tzv. sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou. Problém utečenectví z Ukrajiny není možné spojovat s "radikálním zásahem" do výuky a výchovy českých dětí! Ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světo

Vytvořeno: 2022-09-09 Statistika

„Na podporu Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejím pedagogům“

My, níže podepsaní, vyjadřujeme touto peticí podporu Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (KTVVZ) a jejím pedagogům.  Pedagogové z KTVVZ ve vztahu k nám studentům vždy plnili své pracovní povinnosti, a to i nad rámec stanoveného pracovního plánu. Vždy se snažili stmelovat kolektiv, ať už v rámci výuky nebo výjezdních kurzů, chovali se k nám důstojně, s respektem a v souladu s etickými pravidly, motivovali nás a rozvíjeli nás jak v profesním, tak i

Vytvořeno: 2023-01-31 Statistika

PETICE ZA DEMISI VLÁDY PĚTIKOALICE

ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM se snahami vlády omezovat základní práva a svobody lidí šikanózními "opatřeními" a účelovými návrhy zákonů, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. NESOUHLASÍM ANI s apriorně nepřátelským postojem současné vlády k Rusku a stojím za právem obyvatel DNR, LNR a Krymu na sebeurčení. Právo státu na 'územní celistvost' i veškeré zájmy států a korporací musí ustoupit lidským právům.  UŽ VŮBEC NESOUHLASÍM s válkou na Ukrajině. Cítím obrovský smutek, soustrast s rodi

Vytvořeno: 2022-02-22 Statistika

Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika

PETICE NA PODPORU ŘEDITELE ŠKOLY-ZŠ Meteorologická,p. Mgr. Jaroslava Kulika. (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) Tato petice byla založena za účelem podpory ředitele ZŠ Meteorologická, pana Mgr. Jaroslava Kulika, a vyjádření našeho ocenění jeho 6.leté práce na této pozici. Pana Mgr. Jaroslava Kulika podporujeme z několika důvodů: Jako rodiče dětí a přátelé školy, které navštěvují ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4, oceňujeme viditeln

Vytvořeno: 2023-01-20 Statistika

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv n

Vytvořeno: 2020-05-23 Statistika

Petice proti dvojí kvalitě ve zdravotnictví: Zdraví není zboží!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09), zavést do českého zdravotnictví tzv. nadstandardy. Tento krok povede k dvojí kvalitě zdravotní péče. Odmítáme, aby o kvalitě poskytované péče rozhodovalo peněžní konto pacienta. Přístup ke zdravotní péči patří mezi základní lidská práva, které garantuje svým občanům ústavní pořádek České republiky, když čl. 31 Listiny základních práv a svobod, čl. 31, upravuje, že „Každý má právo na ochranu zdra

Vytvořeno: 2022-12-28 Statistika

Petice proti stavbě silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc. č. 1892 v k. ú. Jeseník nad Odrou

My, níže podepsaní občané, kteří žijeme v obci Jeseník nad Odrou, prostřednictvím této petice odmítáme stavbu silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc. č. 1892 v k. ú. Jeseník nad Odrou. Obyvatelé obce mají z výstavby obavy především z následujících důvodů:- plánovaná stavba je v přímém sousedství se zastavěnou a zastavitelnou částí obce určenou pro bydlení, a to včetně plochy územní rezervy pro bydlení- dojde k navýšení dopravy v obci- stavba výrazně

Vytvořeno: 2023-01-09 Statistika

Petice proti zrušení pořadu ČT o tradiční kultuře Folklorika

Adresáti petice: Petr Dvořák, generální ředitel České televize Milan Fridrich, ředitel programu ČT David Břinčil, finanční ředitel ČT Jan Souček, ředitel TS Brno Miroslav Karas, ředitel TS Ostrava Rada České televize     Preambule: Tradiční kultura je strukturálním základem společnosti. Od nejútlejšího mládí až po smrt provází její členy ve formě rituálů a rozličných kulturních statků. Je základem pro budování kulturní identity a sebevědomí jednotlivce i regionů v dnešním pestrém světě.  Če

Vytvořeno: 2020-11-04 Statistika

Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s tím, aby v Písku v teplárně ve Smrkovicích byla postavena spalovna odpadů ZEVO (kapacita 50 000 t odpadů za rok). Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné závazné stanovisko. Žádáme vedení města a zastupitelstvo, aby tento záměr zastavilo, a to  z níže uvedených důvodů. 1)    Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu až do cca 4 km, to je v našem případě při

Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

ZACHRAŇME OLYMPIÁDY - SOUTĚŽE PRO NADANOU A MOTIVOVANOU MLÁDEŽ

PRO: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.   VĚC: Otevřený dopis ve věci reformy financování DDM/CVČ, která ohrožuje konání soutěží garantovaných a spoluorganizovaných MŠMT   Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako na autoritu, která by mohla (a měla) ovlivnit nové nastavení fungování části Vašeho resortu věnující se mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Vyjadřujeme velké znepokojení z toho, že změny ve financování Domů dětí a mládeže/Center volného času s 

Vytvořeno: 2022-11-30 Statistika

Německo pošli tanky na UA

Důrazně žádáme německou vládu, aby jako jeden z ekonomických lídrů EU zaujala k válce na Ukrajině jednoznačný postoj, poslala tanky Leopard 1 na Ukrajinu a neblokovala dodávky tanků Leopard 1 jinými zeměmi.  Jsme přesvědčeni, že otálením s pomocí UA, Německo dovoluje Rusku páchat zvěrstva a genocidu na ukrajinském obyvatelstvu.  Tuto petici odešleme německému velvyslanectví v Praze.      

Vytvořeno: 2023-01-21 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ VERBÁLNÍCH TRESTNÝCH ČINŮ

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas se zakotvením verbálních trestných činů do naší legislativy. Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana vyhlásilo "válku dezinformátorům", což v důsledku přináší, a hlavně teprve, přinese nárůst zneužívání existence verbálních trestných činů. Nefandíme lžím, pomluvám, ani výzvám k násilí. Je ovšem nutné, aby se orgány činné v trestním řízení v případě pro

Vytvořeno: 2022-02-01 Statistika

Výzva - tanky Leopard pro Ukrajinu

Vážení představitelé Vlády České republiky,  velmi si vážíme české pomoci Ukrajině. Důležitý je také souhlas Německa s dodávkou tanků Leopard 2 na východ Evropy. Situace na frontě se však komplikuje s postupem ruské mobilizace. Zároveň se objevují zprávy, že Rusko chystá brzy novou ofenzivu. Jsme přesvědčeni, že výsledek ruské války v Ukrajině rozhodne zápas o naši vlastní bezpečnost. Měli bychom tedy maximálně přispět k úspěšné obraně Ukrajiny, k co nejrychlejšímu ukončení okupace a obnovení uk

Vytvořeno: 2023-02-02 Statistika