Nejpopulárnější petice za tento rok

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Pojmenujme některou holešovickou ulici po zesnulém básníku a písničkáři Janu Vodňanském.

Petice určená Úřadu městské části Praha 7 a Magistrátu hlavního města Prahy Zesnulý básník Jan Vodňanský si zaslouží, aby po něm byla pojmenována ulice, náměstíčko nebo jiný prostor v Holešovicích. Tento básník a písničkář byl známým holešovickým patriotem a spolu s hudebním skladatelem Petrem Skoumalem též tvůrcem písně, "Vy staré Holešovice", kterou nejen občané Holešovic právem považují za svoji hymnu. (viz: Vy staré Holešovice). Jan Vodňanský byl nejen výrazným písničkářem,básníkem a spisova

Vytvořeno: 2021-04-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 237 226
2021 237 226

Nesouhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové soukromé společnosti Durychova s.r.o

My, občané žijící v městě Hradec Králové, nesouhlasíme s tím, aby Statutární město Hradec Králové prodalo pozemky pp.č. 595/2, pp.č. 595/8, p.p.č. 617/1 a pp.č. 618/8 v katastrálním území Nový Hradec Králové o celkové výměře 2 058 m2 společnosti Durychova s.r.o, se sídlem Vlkova 841/46, 130 00 Praha 3, k zástavbě. Důvody nesouhlasu: 1.      Výše uvedené pozemky jsou jedním z posledních zbytků zeleně v místě mezi budovou Harmonie I, Durychovou ulicí a Benešovou třídou. Na pozemcích jsou hnízdiště

Vytvořeno: 2021-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 234 234
2021 234 234

Petice občanů za návrat sousoší maršála Radeckého na Malostranské náměstí

Pomník Josefu Václavu Radeckému z Radče (1766 – 1858), příslušníku staré české šlechty, byl na Malostranském náměstí odhalen 13. listopadu 1858. Historiky umění je hodnocen jako první a současně umělecky i řemeslně nejlepší pomníkové dílo ve střední Evropě, jež nezobrazuje přímo panovníka nebo příslušníka panujícího rodu. Byl proto ozdobou městského prostoru i cílem návštěvníků Prahy. Na podzim roku 1918, v době poválečných společenských nálad byl pomník nejprve zakryt a posléze demontován a ulo

Vytvořeno: 2020-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1499 1454
2021 226 219

Silnice I/61 (Bažantnice, Čamrda, Dolany,..)

Prosím, vyjádřete svým podpisem nesouhlas s výstavbou silnice 1/61 u Kladna. Nejen, že hustotu dopravy nesníží, ale navíc zničí poslední kus přírody, který tu máme. Oblast Bažantnice a Čamrdy. Bažanti potřebují klid, už jen okolní řepka je pro ně problematická. Jsou omámení a alespoň tiché okolí jim dovolí někam zalézt. Pokud se u jejich domova vystaví silnice, tak je dost jistě jejich přežití zpečetěno. Kromě bažantů se v oblasti údajně zdržuje více ohrožených druhů.

Vytvořeno: 2021-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 218 215
2021 218 215

Demise vlády České Republiky

My občané České Republiky způsobili k právním úkonům žádáme o okamžitou demisi celé  vlády České Republiky. Žádáme o okamžitou demisi vlády České republiky a to zejména z těchto důvodů -nezákonné vyhlašování nouzového stavu a požadováni za účasti Policie České republiky dodržování nesmyslných a protiústavne vyhlášených opatřeních, která ničí životy mnoha lidí a jedinců, která poškozují celou ekonomiku České republiky a uvrhuji nás do extrémně rostoucího státního dluhu vůči HDP - tato vláda neber

Vytvořeno: 2021-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 215 214
2021 215 214

Petice za odvolání prezidenta ČR Miloše Zemana

POŽADUJI STÍHÁNÍ PREZIDENTA ČR MILOŠE ZEMANA A ZBAVENÍ HO ÚŘADU Nebudu vymýšlet žádná květnatá souvětí a jednoduše vám napíšu, co, resp. kdo mě štve. Miloš Zeman již není hoden reprezentovat naši zemi. Je ostudou velké části občanů ČR. Přestaňte reptat po hospodách a svými podpisy vytvořte základ pro jednání Senátu Parlamentu České republiky o možné žalobě na Miloše Zemana pro jeho "jednání směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“.  

Vytvořeno: 2021-04-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 211 206
2021 211 206

Nezakazujte plošně návštěvy v nemocnicích

Adresát: Ministr zdravotnictví České republiky Pane ministře,  obracíme se na Vás ve věci zákazu návštěv v nemocnicích (od konce ledna znovu zakázáno, kromě specifických případů). Chápeme, že jsou české nemocnice přetíženy v době koronaviru. Rodiny nemocných jsou ale ve velmi těžké situaci, kdy nemohou v nejtěžších chvílích podpořit své blízké osobní návštěvou. Víme, že situace je velmi vážná, nicméně je mnoho míst, kde by to povolit šlo, jsou opatření, která mohou rizika a náročnost pro personá

Vytvořeno: 2021-02-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 211 208
2021 211 208

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Požadujeme, aby pro rizikové skupiny obyvatel byla v souvislosti s nemocí COVID- 19 doporučována již dostupná léčiva (ivermektin, isoprinosine, hydroxychlorochin, budesonid) a doplňky stravy (vitamin D, zinek) a bylo jim umožněno se dobrovolně izolovat před společností. Požadujeme, aby NIKDO nebyl nucen podstupovat vakcinaci či byl znevýhodněn, pokud jí odmítne. Odmítáme opatření, která nejsou podložena jasnými důkazy. Odmítáme povinné i celoplošné testování a dále povinnost nosit na obličeji oc

Vytvořeno: 2020-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30450 30130
2021 210 210

Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Brno vládě

My níže podepsaní rodiče, pedagogové a pracovníci Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno podporujeme následující Otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021. ----------------------- Otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství  Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři zdravotnictví a školství, obracíme se na Vás jako vedení, učitelé a rodiče školy s naléhavou žádostí o úpravu vládních opatře

Vytvořeno: 2021-05-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 206 204
2021 206 204

NESOUHLASÍM S UMÍSTĚNÍM BUDOVY NA PIAZZETU PŘED HOTELEM INTERCONTINENTAL - NÁMĚSTÍ MILOŠE FORMANA

My, občané Hlavního města Prahy tímto ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo následující záležitosti: 1) Vyjádření nesouhlasu s tím, aby na piazzetu před hotelem InterContinental – Náměstí Miloše Formana byla umístěna budova, a 2) Vznesení námitky proti umístění výše uvedené budovy v územním řízení, bude-li toto územní řízení zahájeno. Chceme, aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy uložilo Institutu plánová

Vytvořeno: 2021-01-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 206 204
2021 206 204