Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem se odjakživa nazývá Tyrka

Souhlasím s tím, aby vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem byl v mapách nazván Tyrkou, resp. aby byl název tohoto toku zanesen i do novelizované vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Návrh na změnu musí dát Povodí Odry, proto touto peticí chceme jako občané třinecka vyjádřit nesohlas se současným standardizovaným jménem "Tyra", které bylo do map přejato z map vojenského mapován

Vytvořeno: 2022-09-23 Statistika

Petice za zachování bezbariérové prodejny čerstvého pečiva a lahůdek na adrese M. Horákové 549, Hradec Králové 6, 500 06 (prostory prodejny jsou v majetku města Hradec Králové)

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svými podpisy pod touto peticí nesouhlas s uzavřením prodejny čerstvého pečiva a lahůdek na adrese M. Horákové 549, 500 06 Hradec Králové, která se nachází v nájemních prostorách města Hradec Králové. Vyzýváme tímto Zastupitelstvo města Hradce Králové, aby v této nelehké době bralo ohled na základní potřeby obyvatel a přijalo taková opatření, aby výše nájmů v nemovitostech města (zvláště s ohledem na současné vysoké náklady na energie) neměla pro nájemce za

Vytvořeno: 2022-09-25 Statistika

Petice za trestní stíhání organizátorů proruských demonstrací za vlastizradu!

V době, kdy teroristický stát útočí na svobodnou Ukrajinu, a kdy opět anektoval kus jejího území, svolávají v Praze a jiných městech demonstrace proruské síly a požadují ustavení vlády, která by byla poslušným poskokem Rusku a nebránila mu v jeho zločineckém tažení. Požadují vojenskou nezávislost, a i jinak jdou přímo proti bezpečnostním i jiným zájmům této země. Považujeme to za plivnutí do tváře všem evropským hodnotám, hodnotám civilizace, a nechceme, aby se tito bezpáteřní lidé nadále snažil

Vytvořeno: 2022-09-29 Statistika

Zachraňte dětské hřiště na Šafránce v Řeporyjích!

My, níže podepsaní, tímto vyzýváme MČ Řeporyje, aby využila všech právních a politických prostředků k zachování dětského hřiště v lokalitě "Šafránka", Praha 5, Řeporyje a zamezila vzniku a provozování tržního místa v ulici Kakosova 1037/1, Praha 5, Řeporyje na pozemku parcelní číslo 1568/253, k.ú. Řeporyje.

Vytvořeno: 2022-09-14 Statistika

Chceme zpátky brambůrky Hovězí na cibulce a Uzené s křenem!

Petice za obnovení výroby tradičních českých brambůrek Bohemia chips s příchutí "Hovězí na cibulce" a "Uzené s křenem". Jejich výrobce, společnost Intersnack, ukončila jejich výrobu již před několika lety – a to kvůli nízké prodejnost/oblíbenosti. Jak uvádí na svých webových stránkách "V současné chvíli návrat příchutě Uzené s křenem neplánujeme, ale není vyloučeno, že se příchuť pro velký zájem našich spotřebitelů v budoucnu opět neobjeví ve Vašich oblíbených obchodech." Pojďme je tedy vyzvat,

Vytvořeno: 2020-12-21 Statistika

Petice na Filipův instagram

Kámo dej sem podpis aby si konečně Filip Šebek založil instagram.

Vytvořeno: 2022-09-24 Statistika

Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech

My, níže podepsaní, žádáme ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných. Jsme pro zavedení a využívání alternativních metod testování bez použití zvířat. Testy na zvířatech jsou kruté, zbytečné a navíc nejsou ani spolehlivé - nelze podle jejich výsledků bez rizika aplikovat přípravky či léky na člověka. Vývoj nezvířecích alternativ k testům na zvířatech a jejich rychlé zavedení do praxe se musí stát prioritou. Zvíře je živý tvor, který reaguje na různé situace a vnímá bolest, emoce r

Vytvořeno: 2019-10-20 Statistika

Petice za výstavbu skateparku v Liberci

Podpisem této petice vyjadřujete zájem o výstavbu nového skateparku v Liberci. Tento skatepark by pak následně měl fungovat a být veden jako sportovní areál. Tato petice má za cíl vzbudit pozornost města k tomuto dlouhodobě zanedbávanému prostoru, přesto že je skateboarding a scootering v současnosti velmi populární jak mezi mladými tak i mezi staršími generacemi. V místním skateparku se projel i Maxim Habanec (český profesionální skateboardista), který v následujícím videu tento park i hodnotí.

Vytvořeno: 2022-08-11 Statistika

Petice na sundání Matěje z velení herního dungeonu

Chceme sundat diktátora Matěje z pozice majitele Herního Dungeonu

Vytvořeno: 2022-09-29 Statistika

PETICE proti nadměrnému hluku z festivalů, koncertů, kulturních a zábavních akcí ve venkovním prostoru

My, níže podepsaní, žádáme změnu legislativy (včetně metodik a doporučení) tak, aby chránila naše právo na zdraví, příznivé životní prostředí, pohodu bydlení, právo na užívání našich zahrad a nemovitostí, právo na spánek a neupřednostňovala bezohledný hudební či obdobný business. Kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2015 byla regulace venkovní hudební produkce z tohoto zákona vyjmuta. Hygienické stanice již nekontrolují zdroj mnohdy velmi obtěžujícího hluku. To způsobilo boom rů

Vytvořeno: 2022-06-20 Statistika