Nejpopulárnější petice v posledních 12 měsících

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti dvojí kvalitě ve zdravotnictví: Zdraví není zboží!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09), zavést do českého zdravotnictví tzv. nadstandardy. Tento krok povede k dvojí kvalitě zdravotní péče. Odmítáme, aby o kvalitě poskytované péče rozhodovalo peněžní konto pacienta. Přístup ke zdravotní péči patří mezi základní lidská práva, které garantuje svým občanům ústavní pořádek České republiky, když čl. 31 Listiny základních práv a svobod, čl. 31, upravuje, že „Každý má právo na ochranu zdra

Vytvořeno: 2022-12-28 Statistika

Solidaritu s Ukrajinou přijmeme, i když bude bolet

Vojenské napadení Ukrajiny Putinovým režimem představuje naprosto neodůvodněný akt agrese. Pošlapává normy mezinárodního práva i možnosti stavět základy soužití mezi státy na základech mírového rozhovoru. Bolí nás oběti, které válka způsobila, ztráty na životech, ztráty domovů a bezpečí. Nechtějí-li evropské státy povzbudit podobné chování u dalších autoritativních vládců, musí trvat na obnově samostatné Ukrajiny včetně potřebných bezpečnostních záruk v původních hranicích (tj. před anexí Krymu)

Vytvořeno: 2022-03-06 Statistika

Otevřený dopis nové Radě hlavního města Prahy

V Praze 1. února 2023 Vážený pane primátore, vážená paní radní, vážený pane radní, gratulujeme Vám ke zvolení do Vaší funkce a máme na Vás prosbu: prosím, zasaďte se o to, aby Praha pokračovala v trendu navracení veřejného prostoru svým obyvatelům. Naše hlavní město je zaneseno venkovní reklamou měrou jinde v civilizovaném světě nevídanou. Vlak nám ujíždí i ve srovnání s městy v našem regionu jako je Bratislava či mnohá polská města (Krakov, Gdaňsk a další). Velká část billboardů, které denně po

Vytvořeno: 2023-02-01 Statistika

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU A ZMĚNU KOMUNIKACE ZŘIZOVATELE SE ŠKOLOU

Petice pedagogů, ostatních zaměstnanců a přátel školy ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208, Vrané nad Vltavou 252 46 My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby: 1. komunikace ze strany zřizovatele směrem ke škole byla vstřícná, respektující a konstruktivní, 2. v naší škole byly zachovány hodnoty, které v průběhu 4 let usilovnou a systematickou prací nastavilo a rozvíjelo odstupující vedení školy: a) nadstandardní kvalita vzdělávání, b) modernizace interiéru i exteriéru školy, c) st

Vytvořeno: 2022-07-02 Statistika

Žádám o vyloučení Vladimíra Putina ze Světové a Evropské federace juda

Vážený pane prezidente Světové federace juda! Jako příznivec českého juda důrazně odsuzuji útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. Jedná se o akt agrese, za nímž stojí prezident Ruské federace Vladimír Putin. Žádám o zbavení titulu Honorary president a vyloučení ze Světové federace juda pro Vladimíra Putina.

Vytvořeno: 2022-02-25 Statistika

Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s tím, aby v Písku v teplárně ve Smrkovicích byla postavena spalovna odpadů ZEVO (kapacita 50 000 t odpadů za rok). Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné závazné stanovisko. Žádáme vedení města a zastupitelstvo, aby tento záměr zastavilo, a to  z níže uvedených důvodů. 1)    Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu až do cca 4 km, to je v našem případě při

Vytvořeno: 2022-11-27 Statistika

Požadavek, aby vláda Fiala kladla na první místo zájmy svých občanů

Nejen, že vláda Fialy neplní své předvolební sliby, ale stále více dává najevo, že zájmy občanů České republiky pro ni rozhodně nejsou na prvním místě. Podpora Ukrajiny je klíčová pro bezpečnost celé Evropy. Středobodem české vlády však musí být občan. Požadujeme, aby vláda Petra Fialy přijala okamžitá opatření v následujících oblastech: 1. Trestat korupci a zajistit finanční transparentnost. Například potrestat zkorumpované úředníky, jako je náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.2. Zvýšit

Vytvořeno: 2022-08-03 Statistika

Petice proti experimentální modulární stavbě na Ládví

My níže podepsaní, kteří žijeme na sídlišti Ďáblice, nebo nám na něm alespoň záleží, odmítáme projekt experimentální modulární stavby na parkovišti mezi ulicemi Davídkova a Taussigova. Připravovaný záměr je v rozporu s: platným územním plánem, který prakticky celé sídliště Ďáblice hodnotí jako „stabilizované území“ a „z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“, připravovaným Metropol

Vytvořeno: 2021-11-30 Statistika

CHCEME MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY V ČR.

Líbí se vám náš projekt? Byli byste rádi, aby regulace holubů ve městech probíhala pomocí holubníků? Podepište petici ZA HOLUBNÍKY V ČESKU! Tento způsob je efektivní, humánní a nabízí trvalé řešení: - holubi se postupně stáhnou do holubníku, kde mají zajištěno zázemí (potravu a vodu) - tráví tam až 80% času - holubí populace je zdravá, v dobré kondici a bez parazitů - nedochází k hromadění trusu na různých místech ve městě, naopak trus se nachází v holubníku, odkud je pravidelně odklízen, takže

Vytvořeno: 2023-02-02 Statistika

Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi

Vážený pane ministře, „Dokud budeme bít děti, budou všechny mírové konference zbytečné.“ Tento výrok se připisuje různým osobnostem, je však nanejvýš výstižný a jde k podstatě našeho apelu na Vás jako ministra, pro nějž volíme formu otevřeného dopisu. Reagujeme tímto na Váš rozhovor ze dne 27. 1. 2022 pro server Aktuálně.cz „Pohlavek dítěti může vymezit hranice, nechci ho rodičům zakazovat, říká Jurečka.“ V tomto rozhovoru jste uvedl, že jste „vděčný svým rodičům, že jste v pravý okamžik facku t

Vytvořeno: 2022-01-30 Statistika

Návrat vlajky Ukrajiny na Lounskou radnici!

My, níže podepsaní občané Loun, vyjadřujeme tímto nevoli s odstraněním vlajky našeho spojence, státu Ukrajina, z městské radnice novou koalicí ANO, SPD, PATRIOTŮ a ČSSD. Požadujeme, aby byla vlajka navrácena, a to ze dvou primárních důvodů. 1. Vlajka byla stažena v rozporu s pravidly. Usnesením Rady města 36/2022 byla vlajka na radnici vyvěšena, odstraněna byla svévolně bez přijetí jiného usnesení nebo revokace zmíněného usnesení. Tím byl porušen zákon o obcích, §102, odst. 3. a především 2. Vla

Vytvořeno: 2022-10-26 Statistika

Ne_NP_Krivoklatsko

Zachraňme Křivoklátsko před Národním Parkem Křivoklátsko Zachraňme kulturní krajinu Křivoklátska před zónami přístupnými jen prominentům, před necitlivě vyhlášenými bezzasahovymi zónami a zónami zákazu vstupu, pohybu, průchodu. Ochrana přírody není již popelkou jako před 40 lety, dnes je věci naprosto samozřejmou a veřejnou. Je dlouholetou praxí ověřeno že k ochraně stačí status CHKO a národních přírodních rezervaci. Národní park by zničil práci generací lesníků i ochranářů kteří našli ce

Vytvořeno: 2021-11-24 Statistika

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

„STOP VRT“Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svým podpisem nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice v podobě, ve které je nám v současné době prezentována. Naše námitky jsme shrnuli do několika hlavních argumentů: 1) Prezentované trasy VRT nebyly včas a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týk

Vytvořeno: 2022-02-09 Statistika

„ANO“ krematoriu zvířat v Ostravě

 Vážení,   dozvěděli jsme se o záměru zřízení provozovny krematoria zvířat, která má v našem regionu zabezpečit „kremaci zvířat ze zájmových chovů“. Název provozovny je „Krematorium zvířat Ostrava“. Plánované umístění záměru je uvnitř zóny lehkého průmyslu ve východní části areálu bývalého dolu Koblov. Katastrální území Koblov 667366, pozemky 947/15 a 983/76.    My, níže podepsaní občané Moravskoslezského kraje a to zejména statutárního města Ostravy, souhlasíme a vítáme  výstavbu záměru kremato

Vytvořeno: 2021-01-13 Statistika

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv n

Vytvořeno: 2020-05-23 Statistika

Rosický VEN!

My, sparťanská obec, žádáme pana Křetínského, ať neprodleně vyhodí Tomáše Rosického z pozice sportovního ředitele AC Sparta Praha. Nelíbí se nám přestupová politika a scouting, což jsou aspekty, které negativně ovlivňují hru, výsledky i celkové renomé klubu. Jsme všem jenom pro smích a naše trpělivost již došla. Tomáš Rosický měl dostatek času na to, aby vytvořil konkurenceschopný kádr, ale svými nesmyslnými kroky znemožňuje jakýkoliv posun směrem k titulu či k Evropě. On i jeho lidé ukázali nes

Vytvořeno: 2022-09-10 Statistika

Vydání a přeložení knihy Finale od Stephanie Garber

Tato petice je zaměřena na čtenáře knižní série Caraval od Stephanie Garber. Cíl je, přesvědčit nakladatleství Egmont, aby přeložili a vydali poslední díl ze série Caraval, přesněji knihu Finale. Byla bych ráda, aby vydali knihu alespoň jako e-knihu. Děkuji za každý podpis od milovníka této série! Spousta z vás podepíše, ale nepotvrdí svůj email. Naštěstí je můžu potvrdit já.

Vytvořeno: 2022-04-19 Statistika

Za psí hřiště na Šestce

Obliba psů v hlavním městě roste, stále častěji se však jejich majitelé potýkají s otázkou, kam se psem na procházku, aby se dostatečně vyběhal a přitom neohrozil ostatní obyvatele. Místa pro volný pohyb psů jsou přísně vymezena vyhláškou. Všude jinde platí, že pes musí být na vodítku a pokud není na vodítku, musí být veden v těsné blízkosti doprovázející osoby. Navrhnout nové plochy pro volný pohyb psů ve veřejné zeleni je zcela v kompetenci městských částí. Některé městské části se proto snaží

Vytvořeno: 2022-05-16 Statistika

Petice za složení mandátu Miroslavy Polákové

My, níže podepsaní, kterým není lhostejný osud a pověst města Uherský Brod, požadujeme: SLOŽENÍ MANDÁTU paní PhDr. Miroslavy Polákové, PhD. na funkci zastupitele města Uherský Brod. K tomuto požadavku nás vedou tato fakta: Paní Poláková se aktivně podílela na tvorbě volebního programu hnutí Nezávislých, za které kandidovala. Ten je však v rozporu s programem stran, ke kterým se po volbách připojila. Ve svém propagačním videu za hnutí Nezávislí za rozvoj města nabádá, aby se voliči k tomuto sesk

Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, souzníme s podáním tohoto trestního oznámení a žádáme důkladné prošetření všech členů organizované skupiny a celého případu "TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH AMORÁLNÍCH OSOB" "ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, KTERÉHO SE DOUPOUŠTÍ ÚŘED

Vytvořeno: 2022-06-09 Statistika