Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za okamžité odvolání výpovědi prof. Horáčkovi

Brno 31. května 2016 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vážený pane rektore, pane předsedo Akademického senátu LDF, pane děkane LDF, my, níže podepsaní zaměstnanci, absolventi a přátelé Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím této petice žádáme, aby děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce okamžitě odvolal Rozvázání pracovního

Vytvořeno: 2016-06-02 Statistika

nechceme zákaz poloautomatických zbraní

My, níže podepsaní občané České Republiky, žádáme vládu České Republiky, aby odmítla jakýkoliv diktát EU, týkající se zbraňové legislativyEvropská komise má v plánu nám, občanům České Republiky, zakázat legální nákup poloautomatických zbraní. Důvodem je prý možnost zneužití teroristy, ale já se ptám.... Měl někdo z teroristů v ruce legálně drženou zbraň ? Ne, neměl, všichni měli automatické, neregistrované zbraně. Pořídit si plně automatickou zbraň legálně je i pro člověka se zbrojním průkazem k

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Otevřený dopis ministryni školství proti násilné inkluzi

Vážená paní ministryně školství, ostře protestujeme proti násilné inkluzi žáků, ať už se bude dít jakoukoliv formou. Jsme přesvědčeni, že inkluze velmi nepříjemným způsobem postihne především slabší žáky, kteří budou každý den konfrontováni s nepříjemným pocitem, že průměrným žákům nestačí. Nesouhlasíme s postojem ministerstva školství, která se pod ideovým vedením EU snaží páchat dobro za každou cenu – i proti zájmům těch, kteří se nemohou bránit a kterým je to dobro určeno. Na konferenci Rovné

Vytvořeno: 2015-10-05 Statistika

Petice proti hanobení symbolů ČR

My občané ČR se rázně ohrazujeme proti hanobení státních symbolů, symbolů prezidenta a  sídla prezidenta ČR a žádáme vládu a poslance ČR o doplnění příslušného zákona, o chybějící : hanobení státních a prezidentských symbolů ČR a sídla prezidenta ČR je trestným činem a uložit přísné tresty! dále žádáme rozpustit spolek ztohoven,který tuto činnost provádí a šíří nenávist  vůči panu prezidentovi!          PS: V jiném státě by si toto beztrestně nemohli dovolit        není možné tomuto jen přihlíže

Vytvořeno: 2016-06-27 Statistika

Petice za ponechání garance doc. Vranové a prof. Rejškovi.

  Brno 18. března 2016 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za ponechání garance geologických a pedologických předmětů doc. Vranové a prof. Rejškovi.   Vaše Magnificence pane rektore, my, níže podepsaní, nesouhlasíme s odebráním garance šesti níže uvedených předmětů doc. Ing. Valerii Vranové, Ph.D. a prof. Ing. Klementu Rejškovi, CSc., Ústav geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.   Důvodem našeho neso

Vytvořeno: 2016-03-24 Statistika

Stop kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu

Otevřený dopis ministerskému předsedovi Vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi   STOP kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu   na vědomí:ministr dopravy Daniel Ťokprimátorka hl.m. Prahy Adriana Krnáčovánáměstek primátorky hl.m.Prahy Petr DolínekŘeditelství silnic a dálnicV Praze dne 13.dubna 2016Vážený pane premiére,dovolujeme si Vás oslovit tímto otevřeným dopisem jako občané hlavního města Prahy, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni se stavem budování Pražského okruhu, konkrétně pak části tzv.

Vytvořeno: 2016-04-12 Statistika

hriste

MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ HRÁDEK Dobrý den všem, obracím se na vás jako předseda místní tělovýchovné organizace. Vzhledem k našemu postavení jediné sportovní organizace ve městě, zajišťující městu možnost sportovního vyžití pro všechny občany našeho města i širokého okolí si velmi dobře uvědomujeme, že moderních sportovních ploch je v našem městě zoufalý nedostatek.  Rád bych tedy touto cestou získal váš hlas a podporu námi vypracovaného projektu modernizace sportovního areálu.  Tento p

Vytvořeno: 2016-11-19 Statistika

Ne vydávání Havlovy protilidové politiky za hrdinství a vzor!

Výsledky politické činnosti Václava Havla je možné posuzovat podle toho, v jakém stavu byla naše země v době jeho nástupu do funkce, a v jakém na konci jeho mandátu. Rozkradení, rozprodání národního majetku, rozbití Československa, jeho ovládnutí zahraniční oligarchií, kolonizace NATO a EU, morální a kulturní rozvrat, kriminalita a sebevražednost, podporu agresí proti suverénním zemím a vraždění civilního obyvatelstva, to vše jsou průvodní jevy a jmenovatele režimu, který zaštiťoval líbivými frá

Vytvořeno: 2016-10-05 Statistika

NE lanovce v Děčíně

My,podepsaní jsme PROTI výstavbě lanovky v Děčíně. Máme za to,že: a)naruší krajinný ráz. b)finance na vybudování lanovky jsou zapotřebí při opravách jiných,důležitějších míst Děčína. c)je to ztrátová výstavba u které není finanční návratnost a finance nutné na provoz,jsou potřebné k údržbě jiných,důležitějších míst v Děčíně.                                                                                                                

Vytvořeno: 2016-10-23 Statistika

Jen město co nemá vkus, vystavuje autobus !

Petice za odstranění údajného uměleckého díla „S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene“ autorů Michaela Rittsteina, Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové uprostřed klášterních zahrad v Litomyšli. Nechceme v Litomyšli takovéto kýče!

Vytvořeno: 2016-04-08 Statistika

Heršpická, Spielberk Office Center

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Vážený pane starosto, vážení zastupitelé městské části Brno-střed, v průběhu prosince 2015 byl rozšířen plot zabraňující přecházení magistrály na ulici Heršpické v místech mezi Spielberk Office Centre (dále jen SOC) a Justičním Areálem Brno (dále jen JAB). Tímto byl značně snížen počet přístupových cest do SOC. Existují již pouze dva přístupy: přechod pro chodce za obchodním domem Hornbach (dále jen Hor

Vytvořeno: 2016-01-04 Statistika

Výzva k podpoře kastracního programu v Lounech?

Milí spoluobčané a přátelé. Často se na nás obracíte s žádostí o pomoc ohledně toulavých koček, které se zdržují hned v několika lounských lokalitách. Jediným řešením, jak zabránit jejich neustálému množení je jejich odchyt a kastrace. Rádi bychom tuto situaci změnili a pomohli s odchytem a kastracemi. Bohužel naše finanční prostředky to neumožňují a podpora ze strany radnice je naprosto nulová. Vedení města situace ohledně toulavých koček absolutně nezajímá a žádným způsobem se nehodlá zapojit

Vytvořeno: 2016-04-25 Statistika

PODPORA ŘEDITELCE SOU služeb Novovysočanská JANĚ KŘÍŽOVÉ

V souvislosti s článkem „Šikanovala mě ředitelka, teď mám rakovinu: Učitelku Janu zlomil tlak vedení.“ zveřejněným deníkem Blesk 4. března 2016 V Y J A D Ř U JE M E   P O D P O R U  ředitelce školy, která je napadána za své údajné protiprávní jednání na základě nepravdivých tvrzení publikovaných v tištěném i elektronickém vydání bulvárního deníku. Otištěné dezinformace bohužel vyvolávají množství hysterie a vlny přirozených obav společnosti o žáky a studenty, ale v důsledku lží poškozují paní ře

Vytvořeno: 2016-03-06 Statistika

Petice za pozastavení činnosti ČSSD

Byl podán návrh na pozastavení činnosti ČSSD a to z důvodů, že dlouhodobě porušují zákon o politických stranách a vnitřní pravidla. Návrh byl předán kanceláři prezidenta Miloše Zemana, Vládě ČR a odeslán na vědomí komisi Evropské unie. Cílem je pozastavení činnosti ČSSD do doby, než budou odvoláni hlavní představitelé nekalých praktik ve straně. Zákon říká, že činnost nemůžou vyvíjet strany, které porušují ústavu, zákony a jejichž program nebo činnost ohrožují práva a svobodu občanů.   My, níže

Vytvořeno: 2014-09-15 Statistika

Petice proti plánované demolici souboru budov Na Růžku v Telči

generální ředitelce Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové, ministrovi kultury ČR Mgr. Danielu Hermanovi, předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež při PS PČR prof. RNDr. Jiřímu Zlatuškovi, CSc., poslanci PČR MUDr. Vítu Kaňkovskému, senátorovi PČR RNDr. Miloši Vystrčilovi, hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Ing. Zdeňku Kadlecovi, dr. h. c., starostovi města Telče Mgr. Romanu Fabešovi Petice proti plán

Vytvořeno: 2016-05-27 Statistika

Petice za vystoupení ČR z EU a NATO.

Je už konečně načase vystoupit z naprosto zbytečných a škodlivých organizací EU a NATO, do kterých jsme nikdy neměli vstupovat. A zároveň odstoupit od Lisabonské smlouvy, která by měla správně být stejně neplatná. Neboť nás občanů se nikdo na nic raději neptal a v Irsku byla přijata až na druhý pokus! Jinak by chudáci Irové za trest museli chodit hlasovat tak dlouho, dokud by nehlasovali "správně" - tedy pro. :-) Aneb nic z tohoto nám stejně nic kalého nepřináší, naopak bere a ještě brát bude...

Vytvořeno: 2012-02-08 Statistika

STOP CIRKUSŮM SE ZVÍŘATY V ČR

My, níže podepsaní občané, žádáme změnu českého zákona prostřednictvím této petice , která se týká zákazu využívání divokých druhů zvířat pro představení v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na území České republiky.   Odůvodnění: Drezúra divokých zvířat v cirkusech je týráním zvířat, která po nich vyžaduje zcela nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku. Transportní prostory a podmínky pro přesuny divokých zvířat a kočování z místa na místo je stresující pro zvířata a je

Vytvořeno: 2013-06-02 Statistika

Americkou armádu na našem území nechceme!

4.3.2015, 20:54 - Zpráva z tisku server novinky.cz: "USA plánují v rámci operace Atlantic Resolve (Atlantické odhodlání) rozšířit přítomnost svých vojsk z původně zvažovaného Rumunska a Bulharska i v dalších zemích východní Evropy včetně České republiky. S odvoláním na úředníky amerického ministerstva obrany o tom informoval americký server Defense News." Nechceme žádné americké vojáky na území České republiky! Nenecháme se Spojenými státy zatáhnout do III. světové války! Nepustíme je do naší re

Vytvořeno: 2015-03-04 Statistika

Rezignace ministra vnitra Milana Chovance

My níže podepsaní podporujeme návrh o rezignaci ministra vnitra Milana Chovance. Z důvodného podezření o organizaci útoku na poklidný pochod dosazených lidí za "extremisty a fašisty".

Vytvořeno: 2016-02-08 Statistika

Petice proti změně zimního času na letní

Změna zimního času na letní čas neřeší vůbec nic. Ničemu nepomůže, nic neušetří, jediný vliv má na psychiku lidí... A to ... je nežádoucí...

Vytvořeno: 2012-10-28 Statistika