Otevřený dopis ministryni školství proti násilné inkluzi

Vážená paní ministryně školství,

ostře protestujeme proti násilné inkluzi žáků, ať už se bude dít jakoukoliv formou. Jsme přesvědčeni, že inkluze velmi nepříjemným způsobem postihne především slabší žáky, kteří budou každý den konfrontováni s nepříjemným pocitem, že průměrným žákům nestačí. Nesouhlasíme s postojem ministerstva školství, která se pod ideovým vedením EU snaží páchat dobro za každou cenu – i proti zájmům těch, kteří se nemohou bránit a kterým je to dobro určeno.

Na konferenci Rovné podmínky ve vzdělávání 20. září 2011 v Praze byla tato tzv. inkluze opakovaně zdůrazňována jako jedna z priorit MŠMT. A cíl zrušit praktické (dříve zvláštní) školy zde byl zcela jasně vysloven. Podle některých oficiálních vyjádření už nejpozději od roku 2017/2018 nebudou smět praktické školy přijímat žáky. Přestože tvrdíte, že ZŠ praktické se rušit nebudou, my se nucené inkluze velmi obáváme.

Představa, že problém nestíhajících dětí vyřeší armáda asistentů, nám nepřijde reálná. Asistent, který nemusí mít speciální školu, kterému postačí jen SŠ a kurz, by měl zvládnout práci speciálních pedagogů? Kde na asistenty školství vezme peníze? Co si s dětmi počne již tak přetížená učitelka? Co to udělá s kvalitou výuky, když se bude učitel stále zastavovat u těchto žáků? Tímto přístupem v budoucnosti segregujete děti chudších rodičů, které nemají možnost uniknout do soukromého vzdělávání, a neúměrně zatížíte rozpočty rodin, kterým záleží na tom, aby se jejich dítě něco naučilo.

Navíc, násilná inkluze je neštěstím především pro žáky, kteří jsou dnes v praktických školách spokojeni. Na normální škole by každodenně zápolili s neúspěchem a s frustrací z toho vyplývající. Jejich vztah ke vzdělání by se logicky poškodil. A to ani nechceme pomyslet na hrozbu šikany, protože tou jsou ohrožené především slabší a do průměru nezapadající děti.

Zvažte ještě své priority a zastavte projekt rušení praktických (zvláštních) škol. Naslouchejte hlasům rodičů, kteří sami nejlépe vědí, co je pro jejich děti nejlepší. Dejte jim možnost volby. Ti rodiče, kteří jsou schopni maximálně podpořit své handicapované dítě, nechť využijí veškeré výhody rovného vzdělávání. Ti, kteří si na maximální podporu dítěte v běžné škole z různých důvodů netroufají, nechť mohou dále využívat sítě praktických (zvláštních) škol. Nerušme, co je prověřené a co nám Evropa závidí.  

Za hnutí Naštvané matky

Eva Hrindová


Eva Hrindová    Kontaktujte autora petice