Ne vydávání Havlovy protilidové politiky za hrdinství a vzor!

Výsledky politické činnosti Václava Havla je možné posuzovat podle toho, v jakém stavu byla naše země v době jeho nástupu do funkce, a v jakém na konci jeho mandátu. Rozkradení, rozprodání národního majetku, rozbití Československa, jeho ovládnutí zahraniční oligarchií, kolonizace NATO a EU, morální a kulturní rozvrat, kriminalita a sebevražednost, podporu agresí proti suverénním zemím a vraždění civilního obyvatelstva, to vše jsou průvodní jevy a jmenovatele režimu, který zaštiťoval líbivými frázemi Václav Havel.

Václav Havel tento úpadek kryl sladkými frázemi. Ve skutečnosti končila jeho politická moc u rukou tahačů za nitky této loutky západní a sionistické oligarchie. Považujeme za jeho hlavní schopnost, pro kterou je korporátními médii dodnes vynášen do nebes, naprostou servilitu svým pánům a schopnost krýt otevřené zločiny humanistickými frázemi.

Z těchto důvodů odmítáme vydávání Havlovy protilidové, nemorální politiky a působení za morální autoritu a vzor!

Ústřední rada SMKČ

www.komsomol.cz