Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za okamžité odvolání výpovědi prof. Horáčkovi

Brno 31. května 2016 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vážený pane rektore, pane předsedo Akademického senátu LDF, pane děkane LDF, my, níže podepsaní zaměstnanci, absolventi a přátelé Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím této petice žádáme, aby děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce okamžitě odvolal Rozvázání pracovního

Vytvořeno: 2016-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 342 311
2016 342 311

nechceme zákaz poloautomatických zbraní

My, níže podepsaní občané České Republiky, žádáme vládu České Republiky, aby odmítla jakýkoliv diktát EU, týkající se zbraňové legislativyEvropská komise má v plánu nám, občanům České Republiky, zakázat legální nákup poloautomatických zbraní. Důvodem je prý možnost zneužití teroristy, ale já se ptám.... Měl někdo z teroristů v ruce legálně drženou zbraň ? Ne, neměl, všichni měli automatické, neregistrované zbraně. Pořídit si plně automatickou zbraň legálně je i pro člověka se zbrojním průkazem k

Vytvořeno: 2015-11-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 612 604
2016 341 338

Otevřený dopis ministryni školství proti násilné inkluzi

Vážená paní ministryně školství, ostře protestujeme proti násilné inkluzi žáků, ať už se bude dít jakoukoliv formou. Jsme přesvědčeni, že inkluze velmi nepříjemným způsobem postihne především slabší žáky, kteří budou každý den konfrontováni s nepříjemným pocitem, že průměrným žákům nestačí. Nesouhlasíme s postojem ministerstva školství, která se pod ideovým vedením EU snaží páchat dobro za každou cenu – i proti zájmům těch, kteří se nemohou bránit a kterým je to dobro určeno. Na konferenci Rovné

Vytvořeno: 2015-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10289 10247
2016 340 334

Petice proti hanobení symbolů ČR

My občané ČR se rázně ohrazujeme proti hanobení státních symbolů, symbolů prezidenta a  sídla prezidenta ČR a žádáme vládu a poslance ČR o doplnění příslušného zákona, o chybějící : hanobení státních a prezidentských symbolů ČR a sídla prezidenta ČR je trestným činem a uložit přísné tresty! dále žádáme rozpustit spolek ztohoven,který tuto činnost provádí a šíří nenávist  vůči panu prezidentovi!          PS: V jiném státě by si toto beztrestně nemohli dovolit        není možné tomuto jen přihlíže

Vytvořeno: 2016-06-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 331 324
2016 329 322

Petice za ponechání garance doc. Vranové a prof. Rejškovi.

  Brno 18. března 2016 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za ponechání garance geologických a pedologických předmětů doc. Vranové a prof. Rejškovi.   Vaše Magnificence pane rektore, my, níže podepsaní, nesouhlasíme s odebráním garance šesti níže uvedených předmětů doc. Ing. Valerii Vranové, Ph.D. a prof. Ing. Klementu Rejškovi, CSc., Ústav geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.   Důvodem našeho neso

Vytvořeno: 2016-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 326 305
2016 326 305

Stop kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu

Otevřený dopis ministerskému předsedovi Vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi   STOP kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu   na vědomí:ministr dopravy Daniel Ťokprimátorka hl.m. Prahy Adriana Krnáčovánáměstek primátorky hl.m.Prahy Petr DolínekŘeditelství silnic a dálnicV Praze dne 13.dubna 2016Vážený pane premiére,dovolujeme si Vás oslovit tímto otevřeným dopisem jako občané hlavního města Prahy, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni se stavem budování Pražského okruhu, konkrétně pak části tzv.

Vytvořeno: 2016-04-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 334 332
2016 324 322

hriste

MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ HRÁDEK Dobrý den všem, obracím se na vás jako předseda místní tělovýchovné organizace. Vzhledem k našemu postavení jediné sportovní organizace ve městě, zajišťující městu možnost sportovního vyžití pro všechny občany našeho města i širokého okolí si velmi dobře uvědomujeme, že moderních sportovních ploch je v našem městě zoufalý nedostatek.  Rád bych tedy touto cestou získal váš hlas a podporu námi vypracovaného projektu modernizace sportovního areálu.  Tento p

Vytvořeno: 2016-11-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 321 320
2016 321 320

Ne vydávání Havlovy protilidové politiky za hrdinství a vzor!

Výsledky politické činnosti Václava Havla je možné posuzovat podle toho, v jakém stavu byla naše země v době jeho nástupu do funkce, a v jakém na konci jeho mandátu. Rozkradení, rozprodání národního majetku, rozbití Československa, jeho ovládnutí zahraniční oligarchií, kolonizace NATO a EU, morální a kulturní rozvrat, kriminalita a sebevražednost, podporu agresí proti suverénním zemím a vraždění civilního obyvatelstva, to vše jsou průvodní jevy a jmenovatele režimu, který zaštiťoval líbivými frá

Vytvořeno: 2016-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 323 293
2016 321 293

NE lanovce v Děčíně

My,podepsaní jsme PROTI výstavbě lanovky v Děčíně. Máme za to,že: a)naruší krajinný ráz. b)finance na vybudování lanovky jsou zapotřebí při opravách jiných,důležitějších míst Děčína. c)je to ztrátová výstavba u které není finanční návratnost a finance nutné na provoz,jsou potřebné k údržbě jiných,důležitějších míst v Děčíně.                                                                                                                

Vytvořeno: 2016-10-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 313 309
2016 313 309

Jen město co nemá vkus, vystavuje autobus !

Petice za odstranění údajného uměleckého díla „S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene“ autorů Michaela Rittsteina, Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové uprostřed klášterních zahrad v Litomyšli. Nechceme v Litomyšli takovéto kýče!

Vytvořeno: 2016-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 310 308
2016 310 308