PETICE NA PODPORU STÁTU IZRAEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My, níže podepsaní, vědomi si tradičně dobrých vztahů se státem a lidem Izraele, žádáme vládu České republiky, aby se zasadila na evropském (EU) a mezinárodním fóru (OSN) o podporu práva státu Izrael na sebeobranu před teroristickým jednáním arabských organizací v čele s Hamásem, kdy sousední tzv. stát Palestina nemá mezinárodně uznané hranice a usiluje otevřeně o likvidaci Izraele jakožto židovského státu. Toto je v přímém rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN, pokud nějaká instituce nebo země usiluje o likvidaci jiného a navíc členského státu OSN.

Dále žádáme vládu České republiky, aby iniciovala na půdě Evropského parlamentu prohlášení členských států EU, ve kterém bude zdůrazněno právo státu Izrael na obranu před útoky teroristů a prostřednictvím světových médií bude prezentován reálný stav kritické situace ve státu Izrael, který nyní zažívá nebývalou atmosféru teroru, kdy denně už tři týdny arabští extrémisté vraždí židovské obyvatelstvo.

V neposlední řadě žádáme všechny české demokratické politiky, aby při jakékoliv příležitosti přispěli ke změně světového mínění k Izraeli.

Některá světová média totiž zcela neobjektivně popisují situaci v Izraeli, kdy ukazují tzv. převrácené dění, jejichž nejčastějšími metodami je převracení příčiny a následku, goebbelsovské opakování lží a frází a zamlčování stěžejních faktů. Toto poškozuje stát Izrael a také přispívá k rostoucímu napětí ve světě, kdy stoupá zločinný antisemitismus. Současné světové mínění vede stát Izrael k pocitu návratu nebezpečí z roku 1933, kdy svět mlčel a díval se na vraždění Židů.

Domníváme se, že situaci na Blízkém východě je nutno řešit jednáním všech zainteresovaných stran a nikoliv jednostrannými kroky. K tomu by mělo přispět konsekventní jednání ČR i ostatních států Evropské unie, ne však politika appeasementu, se kterou má právě naše země neblahé zkušenosti či dokonce obludný nápad současného vedení EU označovat izraelské zboží – obrazně řečeno – žlutou hvězdou židoviny.

Křesťané v Izraeli žijí jako bratři Židů i dnes, kdy mají společné cíle a společný boj proti extremistům.

Rizika pro stát Izrael představuje také Islámský stát a část dnešní nové imigrace do Evropy, která může v budoucnu změnit charakter Evropy z tolerantní křesťanské na násilnou islámskou.

Domníváme se, že jako Češi i Evropané bychom si z Izraele mohli brát vzory. V celé řadě oblastí má Izrael zkušenosti, které by pro Evropu i nás mohly být přínosné (sociální oblast a péče o bezdomovce a uprchlíky, zemědělství či moderní technologie).

Pro příklad velkorysé politiky státu Izrael vůči arabskému obyvatelstvu chceme uvést, že vláda státu Izrael umožňuje všem Arabům v Izraeli bezplatná vysokoškolská studia, která tamní Židé musí draze platit. Podobně vláda státu Izrael dává velký objem peněz na pracoviště, aby zaměstnali arabské občany a tak Arabové pracují bez omezení a Židé z Izraele cestují do ciziny, aby si našli práci. To se děje kvůli tomu, že svět se stará jen o blaho Arabů a ne o blaho Židů v jejich vlastní zemi.

Arabové v Izraeli mohou žít všude, kde žijí i izraelští Židé, ale naproti tomu Židé nemohou nejen žít, ale ani vstoupit na mnohá místa, ve kterých žijí jen Arabové. A ani policie státu Izrael nechodí do těchto míst.

Více než kdykoliv předtím, Izrael jako jediný maják demokracie a svobody na Blízkém východě potřebuje dostatek opravdových přátel a spojenců!  

 

Za petiční výbor: Mgr. Pavel Černý, Bruslařská 1187/12, 102 00 Praha 10

Podklady pro vytištění podpisových archů najdete na adrese  http://uloz.to/xHbQMww8/petice-na-podporu-statu-izrael-docx

Podepsané archy prosím zašlete na mou, výše uvedenou adresu.


Pavel Černý    Kontaktujte autora petice