Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

We want Justin Bieber in Czech and Slovakia.. :)

Chceš Justina Biebera v česku nebo na slovensku ? Třeba máme alespoň nějakou šanci.. :) Podepiš to ! :)

Vytvořeno: 2013-12-14 Statistika

Zachraňme Směrník v Havířově

Nesouhlasíme se záměrem Magistrátu města Havířova zbořit betonovou plastiku Směrník od akademického sochaře Václava Uruby, stojící od konce 60. let 20. stol. v předprostoru havířovského nádraží. Budova nádraží v bruselském stylu od architekta Josefa Hrejsemnou byla před demolicí uchráněna, avšak soše, která je jejím samozřejmým prvkem, hrozí nadále zánik. Jde přitom o významný doklad brutalistního stylu, který se u nás začal prosazovat v době politického uvolňování ve 2. polovině 60. let. Směrní

Vytvořeno: 2014-01-14 Statistika

Odvolání trenéra reprezentace ČR Aloise Hadamczika

Už několik let se ukazuje, že Alois Hadamczik není vhodným trenérem pro českou hokejovou reprezentaci. Posledním varovným signálem byl výkon našich hokejistů na ZOH Sochi 2014. Kvalita našich hráčů je nezpochybnitelná, ovšem zastaralý herní systém, který jim Hadamczik ordinuje, nedává mnoho šancí pro úspěch. Navíc je veřejným tajemstvím, že trenér neumí pořádně pracovat se svými svěřenci během utkání.

Vytvořeno: 2014-02-20 Statistika

Nesouhlas s rozsudkem krajského soudu v případě Stanislava Sýkory

Pět let za vraždu z nenávisti. Je takový trest adekvátním výsledkem nezávislé justice? Jedenatřietiletý Stanislav Sýkora napadl tři Romy. Jednoho bodnul do hrudníku, druhého do paže a ucha. Třetí oběť, devětačtyřicetiletého Roma,  ve rvačce pomocí dvou bodných ran Stanislav Sýkora usmrtil. Případ se stal loni 24. května 2013 při oslavách zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Muž pověřený majitelem ke hlídání stánku obvinil skupinu Romů z krádeže. Na pomoc si zavolal svého kamaráda, souzeného Sýk

Vytvořeno: 2014-03-28 Statistika

Petice za setrvání doc. Jána Gronského na PFUK

My, studenti Právnické fakulty UK, chtějíce upevniti dokonalou jednotu naší alma mater, uchovati přátelské prostředí, zajistiti pokojný rozvoj našich osobností, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a vyjádřiti úctu a vděk nejstaršímu akademikovi na naší fakultě, podáváme svobodně a nezávisle tuto petici, jejíž znění následuje. Žádáme, aby Doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. (nar. 25.2.1928) setrval v pedagogickém sboru Právnické fakulty UK i po ukončení pracovněprávního vztahu s Karlovo

Vytvořeno: 2014-05-22 Statistika

PETICE ZA VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z NATO A EVROPSKÉ UNIE.

Nechceme již více býti v organizacích, které omezují naši suverenitu, zaplavují nás imigranty a posílají naše vojáky bojovat za mocenské a ekonomické zájmy USA.

Vytvořeno: 2014-05-19 Statistika

Změna doby trvání letního času

My níže podepsaní si přejeme úplné zrušení používání letního času. Protože jsme si vědomi, že někteří jedinci jej vítají a souhlasí s jeho zavedením, požadujeme z jejich strany alespoň pochopení. Požadujeme přehodnocení určení doby trvání letního času. Domáháme se posunu začátku letního času o jeden měsíc, tj. na poslední dubnový víkend a jeho ukončení poslední zářijový víkend. Důvodem jsou zdravotní a psychické problémy, které někteří lidé z důvodu posunu času prožívají.

Vytvořeno: 2012-03-27 Statistika

„KYNOLOGICKÁ HALA“

238.ZKO Kladno-Rozdělov Určeno: Magistrát města Kladna náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno (vedení města Kladna: Ing. Dan Jiránek,Bc. Zdeněk Syblík, Ing. Miroslav Bernášek, Vojtěch Volf) Vážení spoluobčané, přestože se již 7 let snažíme přesvědčit vedení města Kladna k podpoře výstavby kynologické haly v prostorách našeho cvičiště (Kladno-Rozdělov), do dnešních dnů jsme podporu nezískali. Vedení města nereagovalo ani na naše úspěchy, které jsou nepřehlédnutelné, narozdíl u některých doto

Vytvořeno: 2014-02-09 Statistika

Petice za odvolání ředitele ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Petice za odvolání ředitele ZUŠ Chlumec nad Cidlinou Rodiče, přátelé a absolventi Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou tímto vyjadřují nesouhlas s chováním a přístupem současného ředitele této instituce, PhDr. Pavla Sondy. Jednání pana Sondy vůči žákům, rodičům a zaměstnancům ZUŠ je velmi často urážlivé, ba dokonce ponižující. Není ochoten podporovat hudební a další soubory působící na půdě školy a jakoukoli tvůrčí iniciativu se snaží utnout již v zárodku. Ve škole panuje nepříjemná

Vytvořeno: 2014-01-28 Statistika

ČR proti okupaci Krymu

My, občané České republiky, jsme rozhořčeni okupací Krymu a postupem Ruska na Ukrajině, který v mnohém připomíná zabrání Sudet v roce 1938.Adolf Hitler tehdy využil početné německé menšiny k nárokování si území pohraničí, stejně jako tomu činí Vladimir Putin dnes, když ochranou ruské menšiny ospravedlňuje vpád na Krym. Ostatní země tehdy nechtěly riskovat válečný konflikt a ustoupily. Nechceme, aby se historie opakovala. Máme jedinečnou možnost tuto svou zkušenost zužitkovat. Žádáme naši vládu,

Vytvořeno: 2014-03-03 Statistika