Nejoblíbenější petice v roce 2013 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

„Nechceme výstavbu polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha13“

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, my, níže podepsaní občané MČ Praha 13, zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výstavbou Polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha 13, na pozemcích s parcelními čísly 2131/733 a 2131/734, které budou přiléhat ke stávajícímu Obchodnímu centru OC Lužiny. Zamýšlená stavba negativně a trvale ovlivní kvalitu bydlení především občanům žijících v bezprostřední blízkosti, a to v ulicích Brdičkova, Amforová, Píškova, Archeologická, Podpěrova, Zázvorkova a Bronzová. Vý

Vytvořeno: 2013-09-18 Statistika

Omluva paní Therese Schwarzenbergové

S velmi vážným znepokojením sledujeme některé hlasy, které se ozývají v diskusích před druhým kolem volby prezidenta České republiky. Za zcela nepřijatelné považujeme nacionálně šovinistické útoky vůči rodině Karla Schwarzenberga i vůči němu osobně. Obzvláště se distancujeme od hrubých útoků na manželku tohoto českého politika ze strany Václava Klause ml. Jsme zděšeni tím, že se i po 20 letech demokracie v naší zemi může takto projevovat známá osoba veřejného života, navíc pedagog, který má vliv

Vytvořeno: 2013-01-21 Statistika

NECHCEME FOTBALOVOU LIGU SE SLOVÁKY

!! NECHCEME FOTBALOVOU LIGU SE SLOVÁKY !! Nesouhlasíte se spojením fotbalové soutěže se Slovenskem? Dne 13.3.2013 se p. Pelta (předseda FA ČR) dohodl na možnosti spojení dvou fotbalových soutěží ČR a SR, které by mělo proběhnout podle předběžných informací k roku 2015. To však za předpokladu, že to odsouhlasí fotbalové kluby. Rád bych znal Váš názor. Je to pro vás krok zpět? Vnímáte stejně, že Slovensku by to přineslo jen výdělky? Vidíte za tím jen zájmy jistých lidí? Nejde o fotbal, ale o pení

Vytvořeno: 2013-03-13 Statistika

Petice pro realizaci protipovodňových opatření na Dolní Berounce

Z důvodu nedostatečné ochrany před povodněmi níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádají o vyčištění koryta toku Dolní Berounky a obnovu původní regulace toku řeky v Srbsku.  Vzhledem k prognóze odborníků, lze očekávat častější zvedání hladiny řeky. Tato případná skutečnost ohrožuje životy, zdraví a majetek obyvatel a návštěvníků v oblasti Dolní Berounky.  Případná pojistná plnění nikdy plně nenahradí vzniklé škody, natož stresy spojené s povodňovými událostmi a jejich následky. Byl

Vytvořeno: 2013-09-21 Statistika

Jsme proti novoroční amnestii 2013

Nesouhlasíme s rozhodnutím prezidenta Václava Klause s udělením amnestie věznům k datu 1.1.2013. Ve státě už je dost velká kriminalita a ted aby se člověk bál vůbec vyjít na ulici. Policie se usilovně snaží kriminální živly dostat do vězení a prezident jejich práci zmaží jediným špatným rozhodnutím

Vytvořeno: 2013-01-04 Statistika

Petice PARK KRAVÍ HORA

My, níže podepsaní, žádáme adresáty této petice, aby se ve svých rozhodnutích a ve své činnosti řídili současnou podobou územního plánu města Brna a Územního plánu zóny (ÚPZ) Kraví hora, který počítá se vznikem veřejného parku mezi náměstím Míru a ulicemi Grohova, Úvoz a Žižkova, tzn. aby zejména: aktivně činili konkrétní kroky k co nejrychlejší realizaci veřejného parku v celé této oblasti; zachovali parkovou podobu Kraví hory, zejména aktivně zabránili využití nemovitostí, které zmíněnému ÚPZ

Vytvořeno: 2013-04-15 Statistika

Vyhodte Bílka

Vzhledem k Bílkovým dlouho trvajícím "úspěchům" u české fotbalové reprezentace jsme My, níže podepsaní, pro jeho okamžité odvolání z funkce hlavního trenéra.

Vytvořeno: 2012-10-17 Statistika

Přejmenování plaveckého bazénu Liberec na "Bazén Michala Kolesy"

Michal (budiž mu země lehká) nás nedávno opustil a jeho velkým snem bylo tento bazén navštívit aby zde viděl plavající ženy.Bohužel se mu již jeho přání nevyplní ale na jeho památku by se mohl přejmenovat bazén. Prosím sdílejte odkaz na tuto petici   V případě že vás sem dovedl přítel a nevíte kdo to Michal Kolesa byl: http://www.michal-kolesa.cz/   OFICIÁLNĚ : My níže podepsaní v této petici souhlasíme, aby byl předložen návrh přejmenování plaveckého bazénu Liberec na Bazén Michala Kolesy a pln

Vytvořeno: 2013-11-10 Statistika

Petice za vybudování vodního vleku na Poděbradském Jezeře

Tato petice vznikla proti zamítnutí naší žádosti o vybudování  vleku na wakeboarding a vodní lyžování ze strany rady města Poděbrady.Která tak učinila z důvodu negativního stanoviska Českého rybářského svazu,MO-Poděbrady a Yacht clubu Bohemia Poděbrady.Tito si vymezují právo rozhodnout o  dalším sportovním využití Poděbradského jezera.Informace o vodním vleku:Náš záměr spočívá ve vybudování vleku mezi pláží (špičkou) a ostrovem.Celý vlek zabírá zhruba 30m šíře a 240m délky vodní plochy.Tento typ

Vytvořeno: 2013-10-28 Statistika

Odsuzujeme Klausovu i dřívější Schwarzenbergovu amnestii

My níže podepsaní odsuzujeme současnou Klausovu amnestii a předchozí se Schwarzenbergem jako kancléřem na hradě připravenou Havlovu amnestii a vyjadřujeme nesouhlas s tím, že prezident dává znovu přednost právům zločinců před právy jejich obětí a vyhýbá se práci, kterou by představovalo případné individuální přezkoumání případných sporných dlouho se táhnoucích případů. Podporujeme také prohlášení unie státních zástupců následujícího znění: Podle judikatury ESLP může v odůvodněných případech poru

Vytvořeno: 2013-01-04 Statistika