Nejnovější petice

Petice proti drahotě

PETICE Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb o právu petičním.   ZA URYCHLENOU REGULACI VYSOKÝCH CEN ENERGIÍ, POHONNÝCH HMOT, POTRAVIN, ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ A INFLACE   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Vláda ČR přistoupila k regulaci cen el. energie, zemního plynu a pohonných hmot, zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na b

68 Vytvořeno: 2022-05-12 Statistika

Petice za zachování kulturních akci v městské části Praha Braník

Podpořte kulturu v městské části Praha Braník. Petice za zachování veřejného prostoru pro pořádání kulturních akcí. Braník je krásné, ale určitě ne klidné místo v Praze (městská automobilová doprava - jižní spojka, letecká doprava, občané z hnutí hlukzprahy4 a mnoho dalšího rušivého elemntu). Pojďme bojovat proti spolku hlukzprahy4, kterému nevadí každodenní hluk a ruch, ale vadí jim, že se lidé v městské části Praha Braník chtějí bavit. Pár letních koncertů z Branických Ledáren ještě nikdy niko

1825 Vytvořeno: 2022-05-11 Statistika

Tartanové závodiště pro Milevsko

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl antukový povrch závodiště na letním stadionu v Milevsku nahrazen tartanovým povrchem. Antukový ovál i doskočiště již dávno nevyhovují potřebám dnešních sportovců, což ostatně dokazuje i to, že tartanová sportoviště vyrostla už nejen ve velkých městech, ale i v našem nejbližším okolí. Je velkou škodou i ostudou Milevska, jako města s bohatou atletickou minulostí i silným oddílovým zázemím, že takové sportoviště stále ještě nem

163 Vytvořeno: 2022-05-10 Statistika

Petice proti výstavbě přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy a to z následujících důvodů: Deklarovaný přínos v podobě snížení dopravní zátěže v Táboře je přinejmenším sporný Stavba obchvatu nevratně zničí 22 hektarů kvalitní orné půdy, ze které by bylo možné každý rok sklidit 150 tun obilí Stavba obchvatu zhyzdí krásný kout přírody v docházkové vzdálenosti od města a znemožní jeho využití pro rekreaci obyvatel města Ušetříme miliardu korun

183 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Naléhavá žádost o evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu

Česká vládo, naléhavě prosíme prosaď evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu. Vyviňte ihned největší možný tlak v mezinárodním společenství, příslušných aliancích a organizacích a najděte řešení evakuace.   

20 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Petice proti petici proti žábám

Petice proti lidem, co zakládají petice proti žábám.

24 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Odstranění Památníku družby v Novém Jičíně

Vážení zastupitelé města Nového Jičína,  Tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme ve věci Památníku Družby známého také jako Památník Vítězství. Toto sousoší představující ženu z lidu, milicionáře a rudoarmějce bylo odhaleno roku 1976 v předvečer výročí VŘSR. Sousoší je dílem sochaře Karla Vašuta z blízkého Frenštátu pod Radhoštěm. Uvědomujeme si, že každé umělecké dílo má svou hodnotu, a to buď historickou, uměleckou anebo jen hodnotu upomínky na doby dávno minulé. Zcela jistě nikdo z nás nec

31 Vytvořeno: 2022-05-07 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ DPH U POTRAVIN

My níže podepsaní žádáme Vládu ČR o zrušení DPH u potravin jak činí mnohé země EU (případně snižují DPH). Je to dle nás cesta z inflační krize a udržení dostupnosti potravin každému občanu, a také podpora domácích producentů potravin, aby občané ČR nejezdili nakupovat a utrácet za potraviny do sousedních zemí (Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko) a nakupováním doma raději přispívali do českého státního rozpočtu, respektive národní pokladny. Dostáváme se také do paradoxní situace, kdy se cena pr

28 Vytvořeno: 2022-05-06 Statistika

Žádost o přehodnocení postupu při dělení tříd při přestupu na vyšší stupeň (ZŠ Šlapanice)

Rádi bychom požádali o přehodnocení aktuálního postupu při dělení tříd našichdětí při přestupu na vyšší stupeň ZŠ Šlapanice z důvodu příchodu dalších dětí z okolních obcí. Pokud je nám známo, tak důvodem tohoto roztrhání tříd je to, že třída/-ynových žáků byla/-y v minulosti problémová/-é. Vnímáme však, že anisoučasné řešení není v tomto příliš úspěšné -  nesjednocené kolektivy (my a tidruzí) tam, kde byly kolektivy naprosto výjimečné, nové třídy jsou nadáleproblémové. Řešení se tedy, dle našeho

67 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Aby se svatastich naučil česky

Podepiš to a budeš mít velký perko

10 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Petice proti diskriminaci zahraničních studentů (uchazečů z Ruska a Běloruska) při přijímání ke studiu na technických a IT oborech českých vysokých škol

Dobrý den, obracíme se na Vás jménem lektorů českého jazyka pro cizince, učitelů profilových předmětů, dalších zaměstnanců intenzivních jazykových kurzů a žádáme Vás o pomoc. Víme, že v současné době se projednává zákaz přístupu uchazečů z Ruska a Běloruska ke vzdělání na českých vysokých školách, zejména na technických a IT oborech. Argumentace je taková, že takto specializované studium by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Takový argument nemůžeme akceptovat, není to nijak po

89 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Petice za zachování zelené stráně Mrázovka nad Smíchovem

My, níže podepsaní, požadujeme, aby pozemky ve stráni podél ulice Nad Mrázovkou zůstaly v územním plánu se současným způsobem využití zeleň, sady, zahrady. Konkrétně se jedná o parcely číslo 2462,2463/3 a 2467, k.ú. Smíchov, Praha 5. Nesouhlasíme se změnou územního plánu na způsob využití OB (stavební parcely). Zelená stráň mezi Mrázovkou a Nikolajkou tvoří významný zelený ostrov nad rušným Smíchovem, s ohledem na klimatickou změnu je ve veřejném zájmu zachovat a chránit zeleň v této lokalitě.

1161 Vytvořeno: 2022-05-03 Statistika

Petice proti výstavbě komerčního zábavního parku ve staré Karviné

Protestujeme proti oznámenému úmyslu definitivně a nezvratně zničit významnou část území, na kterém leželo původní historické město Karviná, ležící pět kilometrů západně od nynější Karviné. Bylo to město krásné, výstavné - a padlo za oběť bezohledné těžbě uhlí, na jejímž základě chtěl dřívější režim vybudovat základy socialismu. Stalo se tak vlastně ohromným mementem arogance moci. Z někdejšího úmyslu se bohužel zdařilo jen to, že stará Karviná byla vyhlazena do základů. Krajina byla zdevastován

533 Vytvořeno: 2022-05-01 Statistika

Nevolit Politickou stranu Roma Luma

NESOUHLASÍM S POLITICKOU STRANOU ROMA LUMA JELIKOŽ  NEDODRŽUJI  STANOVY  KTERÉ  VOLIČUM SLIBUJÍ.   BOD (A) ODMÍTÁ VEŠKERE PROJEVY RASOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI  BOD (B) RASISMU, NÁSILÍ , POTLAČOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV . BOD (C) HÁJÍ LIDSKÝ ŽIVOT JAKO NEZPOCHYBNITELNOU A NEJVYŠŠÍ HODNOTU. NEDODRŽUJI ZÁKONY MINISTERSTVA VNITRA. ČLENOVÉ ROMA LUMA SE CHOVAJÍ NA VEŘEJNÉ SÍTÍ( FB ) KDE  BRUTÁLNÍM ZPŮSOBEM VYHROŽUJI LIKVIDACÍ OSTATNÍM LIDEM ZA JEJÍCH PADNE NÁZORY NA POLITICKOU STRANU...ROMA LUMA. NELEGÁLNÍ VEŘEJNÁ

48 Vytvořeno: 2022-04-28 Statistika

PETICE ZA OMEZENÍ MIGRACE Z UKRAJINY A KONEC UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ UKRAJINCŮ PŘED ČECHY

Petici za omezení migrace z Ukrajiny a konec neférového zvýhodňování ukrajinských migrantů na úkor českých občanů podepisujte zde. 

5 Vytvořeno: 2022-04-27 Statistika

Petice za zachování názvu ulice Plukovníka B. Petroviče

Nesouhlasíme s přejmenováním ulice Plukovníka B. Petroviče na ulici Hostomickou a ulici Oliče. Tato změna se týká 295 lidí, které by čekalo obíhání úřadů a dalších institucí. 

27 Vytvořeno: 2022-04-26 Statistika

Petice za zákaz prodávání exotických ovocí

My, občané žádáme Parlament, aby okamžitě udělal že všech exotických "ovocí" trestní čin. Přirozeně Slované mají jíst pouze takové jídlo, které si u nás v domácích podmínkách dokážeme vypěstovat. Bohužel se u nás prodává exotický hnus, který lidem ničí zdraví. Dále žádáme, aby byl trest odnětí svobody za prodávání exotických ovocí na minimálně 2 roky. 

26 Vytvořeno: 2022-04-23 Statistika

Petice za okamžité zastavení odběru vakcín proti nemoci covid-19

V úterý 19.4.2022 oznámilo Polsko, že nebude přebírat další vakcíny proti onemocnění covid-19. Důvodem je téměř nulový zájem občanů této země o další vakcinaci a obrovské finanční náklady vynakládáné na jejich nákup. Česká republika dle sdělení bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha platí za odběr vakcín zejména od společnosti Pfizer zhruba 900 miliónů Kč měsíčně. Zájem o očkování mezi občany naší země dramaticky klesá, pokles průměru počtu očkování za jeden den klesl od ledna více než t

19767 Vytvořeno: 2022-04-23 Statistika

Přejmenování Beta skupiny matiky na Sigma

Pro ty kdo neví příští rok se výuka matematiky rozdělí do dvou skupin. Skupina Alfa se složitější matematikou a skupina Beta s lehčí matematikou. Podle nás název Beta absolutně nevyhovuje druhé skupině matematiky. My chceme přejmenovat skupinu Beta na skupinu Sigma, jelikož do druhé skupiny budou samozřejmě chodit naprostý Sigmy co matiku už umějí od narození. Proto chceme požádat ředitele SSPŠ o přejmenování skupiny Beta na Sigma.

32 Vytvořeno: 2022-04-22 Statistika

Souhlasím s přítomností pejska Bastiena na TUL

Po třech rocích každodenní přítomnosti mého Bastiena na TUL, který má canisterapeutické zkoušky, jehož jsem certifikovaným psovodem a docházím s ním do různých zdravotnických zařízení, se najednou vyskytl problém, a chtějí mi ho zakázat. Hlavním důvodem jsou prý stížnosti, se kterými jsem se nikdy nesetkal, od lidí v mém okolí. Vyjádři, prosím, svůj souhlas s jeho přítomností podepsáním této petice, děkuji!

58 Vytvořeno: 2022-04-21 Statistika