„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ MINISTRA VNITRA VÍTA RAKUŠANA"

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice,

„ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ODVOLÁNÍ MINISTRA VNITRA VÍTA RAKUŠANA“

Jednáním ministra vnitra Váta Rakušana se cítíme dlouhodobě poškozováni, neboť Policie České republiky pod jeho vedením fatálně selhává a nekoná, zametává kauzy bez řádného prošetření a účelově stíhá nevinné občany České republiky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Raku%C5%A1an

MINISTR VNITRA VÍT RAKUŠAN:

- Neplní řádně funkci ministra vnitra

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

- Pod jeho vedením ovládl Policii ČR organizovaný zločin

https://fb.watch/ekG6SiGLw0/

https://www.youtube.com/watch?v=PACn0pyW4K4

- Pod jeho vedením ovládl organizovaný zločin hnutí STAN

https://cnn.iprima.cz/stan-je-organizovany-zlocin-tepe-opozice-starosty-podle-fialy-hnuti-ve-vlade-zustane-110624

- Pod jeho vedením jsou PČR účelově stíhány nevinní občané České republiky. 

https://www.facebook.com/groups/325408609297877/permalink/420680563104014/

- Pod jeho vedením jsou účelově nestíháni vyvolení občané České republiky. 

- Pod jeho vedením Policie důkladně neprošetřuje kauzy a smetává je pod koberec. 

- Pod jeho vedením je prosazována perzekuce občanů se svobodomyslnými názory.

- Pod jeho vedením je prosazována cenzura i přesto, že v ČR je cenzura nepřípustná. 

https://www.lupa.cz/clanky/blokovani-dezinformacnich-webu-miri-k-soudu-dve-sdruzeni-zaluji-ministerstvo-obrany/

http://zakony-online.cz/?s5&q5=17 

Apelujeme na prezidenta ČR, ostatní členy vlády, Senát, Poslaneckou sněmovnu, ombudsmana, aby ministra vnitra, za toto fatální profesní i lidské selhání ihned odvolala a pro Víta Rakušana z něj vyvodili patřičný postih. 

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE MINISTERSTVA VNITRA:

https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-zavedlo-vzorovy-eticky-kodex-zamestnancu.aspx

Situaci panující na Ministerstvu vnitra a Policii ČR vnímáme jako zcela nepřijatelnou a dále neudržitelnou, neboť arogance, ignorace, podjatost, klientelismus, teror, agrese, šikana, diskriminace, manipulace, jehož povinností a posláním je hájit zájmy a práva občanů ČR a nikoliv vyvolených nepatří. 

ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU STAVU VĚCÍ! 

STÍŽNOSTI:

Na jednání PČR, jsou k rukám vedení Ministerstva vnitra i PČR podávány dlouhodobě mnohé stížnosti, které jsou bez toho, aby byly důkladně prozkoumány zamítány. 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ: 

V záležitosti protiprávního jednání Ministra vnitra Víta Rakušana i PČR jsou podávána trestní oznámení, která jsou smetávána se stolu. 

VÝZVA POŠKOZENÝM: 

Cítíte-li se jednáním ministra vnitra Víta Rakušana a jednáním Policie ČR, neváhejte se k nám přidat. 

PETICE BUDE PŘEDÁNA:
 
PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

NKÚ: https://www.nku.cz/

MVČR: https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/

 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY: 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:
 

 

NAŠE DALŠÍ PETICE: 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU - ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ

https://www.petice.com/trestni_oznameni_na_organizovanou_skupinu_zloinecke_spoleni_uednik_statni_spravy_a_dalich_zaangaovanych_osob?u=5069405&fbclid=IwAR2dcnNY-cy4zBtcjZHujtxb8MWPgBX_EQmvnKqnW9ce2NNDTjfwxxKoG3I

OSPOD CHRUDIM: 

https://www.petice.com/adame_okamite_zastaveni_protipravniho_jednani_okresniho_statniho_zastupitelstvi_chrudim?fbclid=IwAR38xMgR6PP2HKr7Vl08Sj-uMPfdCcK2ZqWpw8pzd_9nqhAzZplKBmJlBNQ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ FACEBOOKOVÉ SKUPINY: 

OSPOD CHRUDIM

https://www.facebook.com/groups/763261081018609

DĚTI A RODIČE POŠKOZENÍ OSPODY A SOUDY: 

https://www.facebook.com/groups/543345923321477 

PRÁVO A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.facebook.com/groups/325408609297877

ČESKÝ NÁROD SOBĚ: 

https://www.facebook.com/groups/154987055862763

 

Připravujeme petiční místo a protestní akce, o kterých Vás budeme informovat. 

Situaci monitorujeme a jsme připraveni dále medializovat. 

 

PROSÍM PODPOŘTE MŮJ BOJ PROTI BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA BEZBRANNÉM DÍTĚTI, MÉM NEZLETILÉM SYNOVI JAROSLAVOVI RYŠKOVI, KTERÉHO SE NA NĚM DOPOUŠTÍ JEHO OTEC JAROSLAV RYŠKA, PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. MARKÉTA HAVLASOVÁ, BEZSKRUPULÓZNÍ SOUDCI, OSPOD, STÁTNÍ ZÁSTUPCI, PČR, VEDENÍ MĚSTA CHRUDIM I PARDUBICKÉHO KRAJE A DALŠÍ BEZCHARAKTERNÍ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY, KTEROU ZCELA OVLÁDL ORGANIZOVANÝ ZLOČIN. 

JEN DÍKY NIM, ZA JEJICH AKTIVNÍ SOUČINNOSTI BYL MŮJ MILOVANÝ SYN UNESEN POD POHRŮŽKOU POLICEJNÍHO STÍHÁNÍ DO ÚSTAVU, KAM NEPATŘÍ A KDE TRPÍ.

PROSÍM PODPOŘTE BOJ ZA SPRAVEDLNOST PRO MÉHO SYNA.

ZA PODPORU A OCHOTU POMOCI VÁM ZE SRDCE DĚKUJI. 

ČÍSLO ÚČTU: 232303967/0600

POZNÁMKA K PLATBĚ - TIP

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETICE VÁM PŘEDEM DĚKUJEME. 

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na Váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný. 

Přejeme Vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

 

Autorka a iniciátorka petice

 

ARIANA

Jaroslava Ryšková

MILUJÍCÍ MATKA SVÉHO SYNA

AUTORKA A INICIÁTORKA PROTESTNÍCH PETIC

PERZEKVOVÁNA ČESKOU REPUBLIKOU. ŽÁDAJÍCÍ O AZYL V NORSKU.  

 

Pod patronátem a ochranou:

EA | EUNOMIA ASSOCIATION

Establishment Headquarteres in Oslo, Norway

INTERNATIONAL INDEPENDENT HUMAN RIGHTS PROTECTION


Jaroslava Ryšková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jaroslava Ryšková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...