Zastavte indoktrinaci dětí genderovou ideologií na všech stupních vzdělávání včetně mateřských škol

My níže podepsaní vyzýváme členy vlády České republiky, aby podnikli všechna opatření k zastavení indoktrinace nezletilých dětí genderovou ideologií na všech stupních vzdělávání včetně mateřských škol.

Za indoktrinaci dětí genderovou ideologií považujeme zejména:

1. Revize Rámcových vzdělávacích programů obsahující genderovou ideologii.

2. Popírání nepopiratelných biologických faktů ve výuce dětí.

3. Jakékoliv vystupování (trans)aktivistů či „umělců“ před dětmi v rámci výuky i v rámci mimoškolních aktivit před dětmi.

4. Prezentace „uměleckých děl“ s LGBT a trans-tématikou v rámci výuky.

5. Tištěná, audiovizuální, případně jiná díla s genderovou tématikou ve školních knihovnách apod. volně přístupná dětem.

 

Odůvodnění:

 

1. Zatímco mnoho států z celého světa od genderové ideologie ve školství a v mimoškolních aktivitách dětí pořádaných školami ustupuje, v České republice zaznamenáváme bohužel progresi.

2. Děti se učí nápodobou, a proto záleží na tom, s čím jsou ve školách konfrontovány.

3. V České republice roste počet dětí s genderovou dysforií i proto, že se děti učí nápodobou.

4. Trans aktivisté, LGBT aktivistické skupiny a neziskové LGBT organizace se snaží různými způsoby infiltrovat školství. Nesouhlasíme s tím, aby tito lidé, navíc zpravidla bez adekvátního pedagogického vzdělání, vyprávěli dětem o (trans)genderismu, homosexualismu, queerismu, hormonální léčbě, blokátorech puberty, operacích potvrzujících pohlaví, údajných nebiologických pohlavích člověka či o podobných tématech.

5. Genderismus není neutrální vědecký obor, ale politická ideologie, která do škol a vzdělávacího systému nepatří.

 

My níže podepsaní zdůrazňujeme, že odsuzujeme všechny formy násilí či nenávisti vůči lidem odlišné sexuální orientace. Svým podpisem níže Vás však vyzýváme, abyste zastavili předčasnou sexualizaci dětí a jejich indoktrinaci (trans)genderovou ideologií na všech stupních vzdělávání, neboť zájem o psychické i fyzické zdraví dětí by měl být ve společnosti vždy na prvním místě.

 

Děkujeme Vám.

-------

Petice ke stažení

-------

Facebook iniciativy #ZACHRANMEDETI

Facebook spolku Tradiční rodina z.s.

-------

https://www.zachranmedeti.cz 

https://www.tradicni-rodina.cz


Tradiční rodina z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tradiční rodina z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...