Zastavme extremisty z ‚pražského Majdanu‘!

Vážený pane premiére,

v otevřeném dopise, který byl na Úřad vlády předán dne 3.září 2014, jsme Vás jako zástupci občanských iniciativ upozorňovali, že česká společnost je v nahlížení na ukrajinskou krizi rozdělená a že situace může gradovat až do pouličních střetů. Tato neblahá prognóza už se začíná naplňovat.

Jak jistě víte, na Staroměstském náměstí před sochou Mistra Jana Husa už několik týdnů probíhá shromáždění „Pražský Majdan“ povolené Magistrátem hl. města Prahy, které vyostřuje dva názorové proudy společnosti.

Každou neděli zde vystupují čeští i ukrajinští občané a znevažují umírněný postoj, který jste Vy a prezident republiky zaujali k řešení konfliktu na Ukrajině. Dne 21. září zde přečetl Michal Kocáb petici motivovanou nenávistným pohledem na současnou politiku Ruska a reminiscencemi na někdejší sovětskou okupaci.

U petičního stanu s peticí ,, Nebuďme ani ryba ani rak“ byl zavěšen obrovitý dehonestující portrét ruského prezidenta s hákovým křížem. V průběhu vystoupení exministra vlády České republiky Martina Bursíka pustil jeden z nesouhlasících Pražanů náhravku chorálu Kdož sú Boží bojovníci a poté československou hymnu. Za tento protest odporu k fašistickému symbolu byl zadržen policií a odvezen k výslechu. Videozáznam o události nyní koluje po internetu s výzvou, aby čeští občané přišli na Staroměstské náměstí a zasáhli proti importovanému „Majdanu.

Obáváme se, že mnozí skutečně přijdou a že situace může překypět. Domníváme se, že iniciátoři shromážděni na Staroměstském náměstí a další lidé v pozadí s tímto dramatickým vývojem kalkulují.

Mnoho občanů je už dnes podrážděno a uraženo tím, že na historickém náměstí hlavního města a v těsné blízkosti sochy Jana Husa se veřejně vystavují symboly fašismu a prezentuje se ukrajinský nacismus. Ve Vídni jsou takové projevy zakázány, v Berlíně si nikdo nedovolí při petičních a shromažďovacích akcích použít nacistické symboly.

Jako zastánci nenásilných řešení Vás proto, pane premiére, žádáme, abyste odsoudil veřejné prezentování nacistického a fašistického symbolu. Také Vás žádáme, abyste ze své pravomoci podnikl kroky, které zastaví jejich prezentaci a vyzval představitele Magistrátu hlavního města Prahy k vyvození jejich odpovědnosti. Upozorňujeme, že rozdmýchávání nenávisti a nesnášenlivosti s katalyzátorem nacistického symbolu – hákového kříže, je porušení § 10 odst.1) zákona č. 84/1990 Sb..

Vážený pane premiére, věříme, že naše obavy nebudete pokládat za malicherné.

S pozdravem

Ne základnám: Eva Novotná – mluvčí
Nezávislá media, Lenka Procházková
Hnutí za přímou demokracii, Marek Řezanka
Alternativa zdola, Libuše Staňková
Přátelé Srbů na Kosovu, Václav Dvořák

Občanské iniciativy    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Občanské iniciativy svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...