Zachraňme henčovský mostek

Barokní klenutý mostek z let 1783 až 1785 pod Henčovem u Jihlavy je v ohrožení. Podle plánu projektantů by přes něj měla vést staveništní komunikace pro výstavbu obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova a proto by měl být tento kamenný mostek stržen a nahrazen ocelovým propustkem. Přestože se jedná o nezdobnou a neokázalou stavbu, myslíme si, že patří neodmyslitelně k rozvoji Vysočiny - vždyť až do předválečných let věrně sloužil na klíčové silniční spojnici mezi Jihlavou a Brnem. Jako takový byl mostek součástí v tomto úseku stále dochované části nejstarší trasy bývalé císařské silnice, budované v letech 1783 až 1787 a nazývané i dnes "starou brněnskou silnicí". Nijak nezpochybňujeme vysokou prospěšnost stavby obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova. Jsme ale přesvědčeni, že v rámci stavby a při velikosti jejího předpokládaného rozpočtu hrazeného z fondů EU lze nalézt takové technické řešení, kterým bude tento historický mostek pro budoucí generace ušetřen. Nemyslíme si, že fakt, že tato historická stavba nikomu nepatří, by měl být důvodem k jejímu zničení.

 

_DSC3098tzzminz.jpgmapymostek.jpg


Tomáš Blažek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Blažek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...