Za zachování vyvěšené vlajky Ukrajiny v Nymburce

My, níže podepsaní občané města Nymburk, nesouhlasíme s návrhem svěšení ukrajinské vlajky z historické budovy městské radnice. (viz níže)

Ukrajinský národ čelí víc než rok bezprecedentnímu útoku ze strany diktátorského Ruska, Ukrajina brání prozápadní hodnoty a tím stojí i na naší straně - na straně svobodného světa. Dobyvačné ambice Kremlu, který zatáhl Evropu do největšího válečného střetnutí od konce druhé světové války, musí být zastaveny. Dřív nebo později. 

Věříme, že vyvěšení vlajky na státních a obecních budovách a úřadech je správným krokem, jímž projevujeme solidaritu s napadeným národem.

Vyváme proto představitele města, aby se plně ohradili proti pokusům o odstranění této symbolické vlajky z budovy radnice a aby jejím zachováním dávali i nadále jasný signál veřejnosti, že Nymburk za Ukrajinou stojí. 

Petr Nutil

339269315_177399395107536_568678935764904216_n.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Nutil bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...