Za zachování tradičních novoročních ohňostrojů v hl. m. Praha

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za zachování tradičních novoročních ohňostrojů v hl. m. Praha"

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát hlavního města Prahy o zachování tradiční podoby novoročních oslav, a to formou novoročního ohňostroje.

Novoroční ohňostroj je zcela minimálním přispěvatelem k všeobecnému nepohodlí lidí i zvířat. Také dopady jednoho profesionálního ohňostroje na životní prostředí jsou zcela minimální, a to zejména v porovnání s neřízenými oslavami v ulicích poslední den v roce. Stejně tak je silvestr mnohem větším stresovým faktorem oproti jednomu řízenému ohňostroji.

V souvislosti s tímto také žádáme Magistrát hlavního města Prahy, aby se více zaměřil na silvestrovské oslavy a aby v rámci své snahy o zlepšení situace okolo pyrotechniky se namísto zákazů a zrušení snažil najít s občany společnou řeč na toto téma.
Příkazy a zákazy jsou jen dalším omezením svobody člověka. Apelujeme tedy na magistrát aby nezakazoval, ale aby naopak o pyrotechnice mluvil a snažil se lidi pozitivně motivovat k tomu, aby své oslavy pyrotechnikou omezili. Pokud se lidé budou těšit na velkolepý ohňostroj, je větší šance na to, že omezí vlastní užití pyrotechniky.

Děkujeme


Jan Šaršoun    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Šaršoun svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...