Za zachování dopravní obslužnosti Šumperska a Jesenicka

Petice „Za zachování dopravní obslužnosti Šumperska a Jesenicka železniční dopravou“

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Vážený pane ministře,

v rámci projednávání návrhu úpravy jízdních řádů v Olomouckém kraji s koordinátorem dopravy bylo zjištěno, že v připravovaném novém jízdním řádu Českých drah, a.s. se uvažuje se zrušením zastavování některých rychlíkových spojů (nespadajících do systému koordinované dopravy) ve stanici Zábřeh na Moravě.

Zcela nelogicky nebudou ve stanici Zábřeh na Moravě zastavovat některé rychlíky Českých drah, a.s., které doposud v Zábřehu zastavují. Jedná se o všechny rychlíkové spoje z/do Luhačovic, popř. Veselí nad Moravou (např. Rx 885 Bouzov, Rx 887 Galán, Rx 889 J. A. Komenský, Rx 891 Hradišťan, Rx 892 Portáš, Rx 888 J. A . Komenský, Rx 886 Buchlov, Rx 884 Galán, Rx 882 Bouzov). Stanice Zábřeh na Moravě je jediným uzlovým bodem – přestupním místem - pro města a obce nacházející se na tra-tích č. 291, 292 – tj. Šumperk, Hanušovice, Jeseník (spádově cca 110 tis. obyvatel).

Zrušením těchto spojů ve stanici Zábřeh na Moravě dojde nejen k určitému omezení nabídky možností dojíždění za prací v rámci Olomouckého kraje, ale také k odstranění přímého spojení našeho regionu se Zlínským krajem, které je využíváno ve velké míře lidmi jezdícími na lázeňské pobyty do Luhačovic.

Vážený pane ministře, žádáme Vás tímto, abyste se zasadil o to, že zastavování výše uvedených spojů Českých drah, a.s. ve stanici Zábřeh na Moravě bude zachováno.

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Jan Šafařík, MBA,  Šumavská 27, 787 01 Šumperk

MgA. et Mgr. Karol Ozorovksý, Havlíčkova 40A, 789 01 Zábřeh

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., Malodvorská 8, 789 01 Zábřeh

Tomáš Bartošek, Kosmonautů 543/8,789 01 Zábřeh

 

Petiční výbor zastupuje Jan Šafařík, Šumavská 27, 787 01 Šumperk


Jan Šafařík    Kontaktujte autora petice