Za větší bezpečnost ulice 17. listopadu v Pardubicích

Váš podpis je třeba následně potvrdit v emailu, který dostanete na vaši mailovou adresu,  jinak není váš hlas započítán. (Potvrzovací mail může skončit ve SPAM složce.) Děkujeme.

I díky Vám je již od léta 2023 prodloužena cyklostezka až ke křižovatce Smilova a také vytvořen ostrůvek pro bezpečnější přechod. DĚKUJEME. V případě, že se zlepší průjezdnost až k Palackého třídě, Vás budeme informovat.

 ________________________________________________________

My, níže podepsaní, požadujeme, aby na ulici 17. listopadu a navazujících úsecích ulice Jana Palacha, Zborovské náměstí a Chrudimská byla realizována opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a další opatření pro zvýšení plynulosti dopravy, zejména MHD.

Podporujeme návrh opatření na ulici 17. listopadu, jehož součástí jsou ochranné ostrůvky pro chodce, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a další úpravy dopravního značení, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dále přípravu a následnou realizaci obdobných opatření i na výše popsanýcnavazujících úsecích ulice. Zdůvodnění nutnosti realizace navržených opatření:

fotofb.jpg

fotofb_2.jpg

foto_2.jpg

DSC05985.JPG


DSC06091.JPGDSC06076.JPG

Bezpečnost: 17. listopadu je nejnebezpečnější ulice ve městě. V průměru je zde každý rok zraněno 5 lidí. Za posledních 15 let se jednalo o 33 cyklistů a 24 chodců, včetně několika dětí. U dalších 21 nehod nebylo určeno, zda šlo o chodce, cyklistu, či řidiče/pasažéra vozidla.

Chodci: Stávající přechody pro chodce nesplňují požadavky vyhlášky a technických předpisů z pohledu jejich délky a rozhledových poměrů, a proto neposkytují chodcům dostatečnou ochranu. Jedná se přitom o živou ulici a intenzivně využívané přechody v blízkosti zastávek veřejné dopravy, obchodů, škol apod.

Cyklisté, elektrokoloběžky apod.: Ulicí 17. listopadu projede v sezóně až 2000 cyklistů za den, přesto zde není souvislé opatření pro cyklisty. Tento problém nabývá na významu s rozvojem elektrokoloběžek a dalších lehkých osobních elektrických vozidel. Lidé využívající tyto dopravní prostředky tak řeší dilema, zda ve vozovce riskovat nehodu a zdržovat ostatní vozidla, nebo jet nelegálně po chodníku, kde ohrožují chodce a vozidla vyjíždějící z vnitrobloků.

Plynulost dopravy: Úzké jízdní pruhy neumožňují bezpečné a legální předjetí cyklisty. Zejména problematické je předjíždění pro vozidla MHD. Nemožnost předjetí výrazně zhoršuje plynulost dopravy.

Parkování a zásobování: Veškeré volné místo ve vozovce, kromě jízdních pruhů, je využito pro parkování, a to na úkor bezpečnosti i plynulosti provozu. Přitom dostupná parkovací místa jsou na parkovišti u podjezdu, v nedalekém obchodním centru i jinde v navazujícím území. Po realizaci navržené úpravy by bylo zásobování přilehlých objektů možné ze zbylých parkovacích míst na 17. listopadu, z ulice Smilovy a zejména potom z dvorů a vnitrobloků domů.    

Fungování ulice: V roce 2012 realizovalo město dotazníkový průzkum, který ukázal, že pouze přibližně 10 % lidí, kteří na ulici nakupují, nebo zde využívají služby, přijelo autem a na této ulici přímo parkuje. Nemyslíme si proto, že navrhovaná redukce počtu parkovacích míst povede k nějakému umrtvení ulice. Naopak zvýšení kvality prostoru a atraktivity pro chodce, lidi v MHD a cyklisty, kteří tvoří drtivou většinu dnešních uživatelů ulice, může vést k jejímu dalšímu oživení.

 Dále více zde: https://pardubice.rozhlas.cz/jedna-petice-pro-druha-proti-cyklopruhy-na-17-listopadu-rozdeluji-pardubice-8637546?fbclid=IwAR2NR-W9SsfRHU20Aj3fY36RtiNL5rmW4WSpXm_KXj0c5XOA61DvkaXGnEg

DSC06062.JPGDSC06057.JPG

DSC05963.JPG

DSC06012.JPGDSC05974.JPG


Pardubické ekologické forum    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pardubické ekologické forum bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...