Za objasnění hromadného úhynu ryb v řece Bílina ze dne 2. 5. 2021

My níže podepsaní vyzýváme místně příslušné orgány k důslednému a transparentnímu prošetření hromadného úhynu ryb v řece Bílině ze dne 2. 5. 2021, a jednoznačnému vyvození důsledků pro viníka této události.

Řeka Bílina byla po desetiletí znečišťována a sloužila jako odpadní stoka. To se v posledních letech naštěstí změnilo a pomalu se do ní vrací život. Na této změně se dlouhodobě podílí nejen ekologické iniciativy, ale i místní rybáři. Proto každá takováto událost vyvolá mnoho otázek a je třeba je včas a relevantně zodpovědět.

Řeka Bílina patří mezi nejznečištěnější řeky v ČR, a proto musíme napnout veškeré úsilí,aby se podobné excesy jako v roce 2009, kdy do řeky unikly ropné látky a dostaly se až do Labe, neopakovaly. Zdejší kraj byl dlouhá léta devastován a je jen na nás, jaké dědictví předáme našim potomkům.

Apelujeme tedy nejen na místně příslušné orgány, ale i na politiky a vlastníky průmyslových areálů na toku řeky Bíliny, aby naši výzvu brali se vší vážností. Každou takovouto událost nejen sledujeme, ale budeme se také domáhat nápravy.

Aleš Bárta, Milion chvilek pro demokracii Ústí nad Labem


Aleš Bárta, Milion chvilek pro demokracii Ústí nad Labem    Kontaktujte autora petice