Za Dostupné Bydlení

Žádáme vládu a parlament České Republiky, aby neprodleně podnikli kroky  pro dostupné bydlení:

1. Výstavba nových bytů

Stavební trh je pokřiven jednostrannými regulacemi, omezeními a byrokracií.

 • Urychlit povolování staveb:
  • Jedno elektronické podání, jedno razítko, jedno povolení. Jasně definované procesy a potřebné vyjádření.
  • Doba vydání stavebního povolení max 3 měsíce u rodinných domů, max 1 rok u bytových domů a ostatních staveb.
  • Povinnost mít v územním plánu dostatečné rezervy pro výstavbu.
  • Revize a schvalování územního plánu města / obce nadřízeným odborným orgánem.
  • Nezávislé a odborné posuzování projektů - projekt posuzuje jiný stavební úřad, než místně příslušný.
  • Dodržování stavební kontinuity a územního plánu - v minulosti postavena čtvrť s bytovými/rodinnými domy může být rozšířena o další bytové/rodinné domy.
  • Infrastrukturu a občanskou vybavenost buduje obec / stát, z daní nových obyvatel.

Po vzoru Vídně, porpora obecního nájemního bydlení.

 • Výstavba obecních bytů s regulovaným nájmem. Financována z vybraných daní (viz níže).

2. Omezit odkládání kapitálu do nemovitostí  

Město / obec plní sociální funkci, kde lidé žijí a pracují. Nemovitosti ve městě / obci nejsou burzovní komodita, kterou by měli investoři koupit, a bez její využití k účelu ke kterou je určena, spekulovat růst její ceny. Nemovitosti ve městě / obci mají být využity - byty k bydlení, pozemky k stavění.

Když město na jedné straně omezuje využití nemovitosti - počet pater domu, míra zastavitelnosti pozemku, typ stavby, ... je nutné aby na druhé straně omezoval nevyužití nemovitosti v souladu s územním plánem, nebo kolaudací - prázdný byt, budova, nezastavěný pozemek.

 • Daň z nevyužitých nemovitostí:
  • Úměrná dostupnosti bydlení, t.j. čím méně dostupné bydlení ve městě / obci, tím vyšší daň z nevyužité nemovitosti.
  • Určena podle parametrů DTI (poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu) a DSTI (poměr mezi měsíční splátkou úvěru na bydlení proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu) které určuje i ČNB
  • Odstupňována od DTI > 6 nebo DTSI > 25%, pak 2% ročně z tržní ceny nemovitosti atd. Příklad: V městě/obci kde stojí průměrný byt víc než 6 ročních čistých platů, nebo na splátku hypotéku jde víc než 25% z průměrného čistého platu, bude sazba daně nevyužitá nemovitost 2% z tržní ceny ročně.
  • Z vybraných daní stavět obecní byty a přilehlou infrastrukturu a občanskoou vybavenost.

Omezit spekulativní skupování nemovitostí (zahraničními) investory.

 • Daň z nabytí nemovitosti:
  • Pro byt, kde kupující bude bydlet aspoň 5 let a nemá jiný byt sazba 0%
  • Pro “investiční byty”, kde kupující nebude bydlet aspoň 5 let nebo má jiný byt sazba 20%
 • Daň z nemovitosti pro daňové nerezidenty.

=======================================================

Proč jsou ceny nemovitostí tak vysoko? 

Protože je hodně kupujících a nemovitostí málo. 

Zvýšení na straně poptávky:

 • Historicky nejlevnější hypotéky, umožňují lidem půjčit si jak na vlastní bydlení, tak druhou a další investiční nemovitost. 
 • Nulové, až záporné úroky nutí investory investovat do nemovitostí. 
 • Kupování nemovitostí zahraničními investory.

Pokles na straně nabídky:

 • Nedostatečná vystavba: 
  • Délka stavebního řízení - povolování staveb. 
  • Obstrukce a zamítnutí při povolování staveb.
  • Zastaralé a vyčerpané územní plány, hlavně Praha a Brno.
  • Držení nemovitostí a spekulace na růst cen.

Co nepomúže:

 • Zdanit druhý a další byt - daň se jenom promítne do nájmu a bydlení podraží.
 • Státní dotace na bydlení - trh o danou dotaci zvedne ceny.

Pomůže jenom zvýšení na straně nabídky bytů. 

 

Nedostupnost bydlení má negativní účinky: 

 • Porodnost, která když se nezvýší, nebude mít kdo dělat na důchody:
  • Mladé rodiny, které žijí z jedného příjmu, nedosáhnou na hypotéku a musí platit vysoké nájmy. To má výrazný vliv na porodnost, 
  • Mladí, kteří nedosáhnou na hypotéku a musí platit vysoké nájmy, nebo zůstávají u rodičů. Pozdeji zakládají rodiny.
 • Vyšší ceny tovarů a služeb - vyšší náklady na bydlení ve městě se promítají do cen tovarů a služeb: Zaměstnanci na vyšší hypotéku/nájem musí vydělat a jejich vyšší mzda se promítne do cen.
 • Odchod profesí, kteří z platu nedosáhnou na bydlení. Např. zdravotníci, učitelé, hasiči, policisté, ... 
 • Suburbanizace - města se vylidňují, ceny nemovitostí nutí lidi žít kolem mest a za prací, školami a kulturou dojíždět. To přetěžuje cesty, parkování, veřejnou dopravu, školy, …

 

Jak urychlit povolování staveb:
Urychleně novelizovat stavební zákon s platností od 2021, který řeší následující problémy:

Situace: Stavebník podal žádost a musí obíhat úřady a dokládat různá vyjádření.
Řešení: Jeden stavební úřad, jedno elektronické podání, jedno razítko, jedno povolení. Jasně definované procesy a potřebné vyjádření.

Situace: Vydání stavebního povolení trvá i 10 let.
Řešení: Doba vydání stavebního povolení max 3 měsíce u rodinných domů, max 1 rok u bytových domů a ostatních staveb.

Situace: V územním plánu města / obce není dostatek ploch k nové zástavbě pro bydlení. Občané namítají proti rozšíření ploch pro bydlení v územním plánu. Zastupitelstvo námitky akceptuje.
Řešení: Povinnost mít v územním plánu dostatečné rezervy pro výstavbu. Revize a schvalování územního plánu města / obce nadřízeným odborným orgánem. Místní občané musí počítat s tím, že na pozemcích vedle vyroste rovnaká zástavba. Stejně, jak vyrostli jejich domy na pozemcích vedle předchozích obyvatel.

Situace: Čtvrť rodinných / bytových se má rozšířit. Nebo obyvatelé osmi-podlažního paneláku protestují proti výstavbě šesti-podlažního bytového domu na poli přes ulici. Místní občané zakládají spolky sepisují petice proti nové výstavbě. Starosta a zastupitelstvo, aby byli znovu zvoleni, ovlivňují stavební úřad, aby stavbu zamítl nebo zkomplikoval/prodloužil vydání povolení.
Řešení: Nezávislé a odborné posuzování projektů - o stavebním povolení rozhoduje jiný stavební úřad, než místně příslušný. Dokud bude stavební úřad pod správou mesta/obce a úředníci placeni daným městem/obcí, nebudou nestranní.
Dodržování stavební kontinuity a územního plánu. Místní občané musí počítat s tím, že na pozemcích vedle vyroste rovnaká zástavba. Stejně, jak vyrostli jejich domy na pozemcích vedle předchozích obyvatel.

Situace: Občané si postaví domy při nevyužívané trati / silnici a při obnovení provozu na trati / silnici protestují. Nebo si občané postaví domy při plánované silnici / trati a při obnovení provozu na silnici / trati protestují.
Řešení: Dodržování územního plánu.

Situace: Místní občané zakládají spolky sepisují petice proti nové výstavbě, protože kapacita infrastruktury a občanské vybavenosti je naplněna. Žádají stavbu nepovolit, nebo aby developer postavil novou infrastrukturu a občanskou vybavenost a ceny promítl do cen bytů / domů.
Řešení: Nový obyvatelé budou platit daně, jak z příjmu, tak z nemovitostí. Tyhle daně půjdou městu / obci a právě z nich by město / obec měla postavit novou infrastrukturu a vybavenost.

 

Jak omezit odkládání kapitálu do nemovitostí:
Město / obec plní sociální funkci, kde lidé žijí. Nemovitosti ve městě / obci nejsou burzovní komodita, kterou by měli investoři koupit, a bez její využití k účelu ke kterou je určena, spekulovat růst její ceny. Nemovitosti ve městě / obci mají být využity - byty k bydlení, pozemky k stavění.
Když město na jedné straně omezuje využití nemovitosti - počet pater domu, míra zastavitelnosti pozemku, typ stavby, ... je nutné aby na druhé straně omezoval nevyužití nemovitosti v souladu s územním plánem, nebo kolaudací - prázdný byt, budova, nezastavěný pozemek/proluka, … Na to slouží daň z nemovitostí. Daň z nevyužitých nemovitostí má být úměrná dostupnosti bydlení, t.j. čím méně dostupné bydlení ve městě / obci, tím vyšší daň z nevyužité nemovitosti.

Daň z nabytí nemovitostí reguluje skupování nemovitostí (zahraničními) investory, kteří spekulují na růst cen nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí pro byt, kde kupující bude bydlet aspoň 5 let sazba 0%, pro “investiční byty”, kde kupující nebude bydlet sazba 20%.

Jak řešily bytovou krizi ve světě?

 • Ve Francii existuje daň z prázdných bytů.Dále sazba daně u nemovitosti pro hlavní bydlení činí obvykle 0,2 %, u nemovitosti určenou pro druhé bydlení je sazba vyšší (1,2 % pro základ  daně v rozsahu 4573 až 7622 EUR a 1,7 % nad stanovený limit). 
 • Ve Velké Británii, v Anglii a Walesu existuje možnost zvýšit daň u prázdných nemovitostí. 
 • V Berlíně byl přijat zákon o zákazu zneužití bydlení zaměřený proti Airbnb, a zmrazili nájem v na 5 let.
 • V Nizozemsku existuje zákon regulující prázdná obydlí.
 • V Portugalsku u nemovitostí situovaných v městských oblastech, které nejsou využívány déle než rok, může municipalita sazbu daně až třikrát zvýšit. Kromě toho je použita zvýšená sazba 7,5 % u nemovitostí ve vlastnictví daňových nerezidentů.
 • V Belgii je daň z prázdných a opuštěných bytů.
 • Vancouver zavedl daň z prázdných bytů, výnosy by měly být použity na programy pro dostupné bydlení. Byla zavedena ještě dodatečná daň 15 % pro cizince kupující nemovitost ve městě.

Za Dostupne Bydleni CZ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Za Dostupne Bydleni CZ, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...