Výzva proti politickému partnerství Pardubického kraje a města Pardubice s Čínskou lidovou republikou/čínskou provincií

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, vážené paní radní, vážení páni radní, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé,

s obavami sledujeme současné snahy Pardubického kraje i města Pardubice o navázání hlubší spolupráce s Čínskou lidovou republikou, konkrétně její provincií Jilin.

Čínský režim považujeme za zcela nedemokratický a zkušenosti z jiných Česko-Čínských projektů ukazují, že jeho investice mají spíš vlivový než podnikatelský charakter. Zřídka jsou přínosem pro partnerskou stranu a jen zvyšují vliv čínského komunistického režimu na našem území. 

Přes existující partnerství v jiných regionech ČR máme s Čínou vysoce negativní obchodní bilanci a rozdíl objemu importovaného zboží proti exportu každoročně roste, na rozdíl například od sousedního Německa. Čínská strana se navíc mnohdy ukazuje jako nesolidní obchodní partner, nerespektující licenční a patentová práva. I z ekonomického hlediska proto dává smysl hledat perspektivnější partnerství.

Konkrétní ekonomická spolupráce je ve hvězdách, zkušenosti ostatních krajů jsou negativní, ostatně i předseda KHK Jiří Doležal diplomaticky mluví o běhu na dlouhou trať. Od čínských vyjednavačů můžeme ale s vysokou pravděpodobností čekat politické požadavky, jako je deklarace jednotné Číny nebo například upuštění od, v našem kraji již tradiční, podpory nezávislého Tibetu nebo jiných okupovaných území.

Budou-li mít jednotlivé firmy zájem o přímou ekonomickou spolupráci s čínským partnerem, ponechme věc na jejich ekonomicky racionálním posouzení a podpoře Hospodářské komory, jejíž role je zde apolitická a má v této oblasti kompetenci. Podporujme přátelství mezi národy, nikoliv nedemokratické, ekonomicko-politické  vlivové skupiny na našem území. Hledejme podporu pro dostihy a hokej u jiných partnerů, vyhněme se ústupkům a podpoře komunistického režimu.

My níže podepsaní, v duchu humanitních principů, na kterých byla naše republika v porevolučních dobách budována, se vyslovujeme proti politickému partnerství Pardubického kraje nebo města Pardubice s Čínskou lidovou republikou nebo jejími provinciemi. 

Zdvořile Vás, naše volené zástupce, žádáme, abyste upustili od snahy o budování takovýchto vztahů s čínským komunistickým režimem. 


Michal Sláma    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Sláma svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...