VÝZVA NA PODPORU ETICKÉ KOMISE UNIVERZITY PALACKÉHO

V Olomouci dne 6. září 2019
 
Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad tlaky, kterým je v současné době z různých stran vystavena Etická komise Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Etická komise UP je poradním orgánem rektora a vrcholným orgánem univerzity, který posuzuje prohřešky proti Etickému kodexu zaměstnanců a studentů UP. Jsou v ní zástupci všech fakult, kteří mají velmi silný mandát, neboť jsou na návrh děkanů schvalováni jednotlivými fakultními akademickými senáty. Tito kolegové mají plnou důvěru akademických obcí svých fakult.
 
Zásadně protestujeme proti všem snahám rozmlžit závěry jednání Etické komise UP, znevěrohodnit její členy, jmenovat komisi novou, či ji obcházet nesystémovým sestavováním „ad hoc“ komisí k jednotlivým případům možného porušení etického kodexu.
 
Žádáme tímto rektora UP, aby se plnou vahou své funkce jasně a veřejně postavil za Etickou komisi UP, respektoval její mandát a jasně se vypořádal s jejími závěry.
 
 
 
podepsáni:
 
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
předseda AS LF UP
 
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
předseda AS PF UP
 
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
předsedkyně AS FTK UP
 
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
předseda AS CMTF UP
 
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
předseda AS FZV UP
 
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
předseda AS PdF UP
 
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP
 
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
předseda AS FF UP
 
 


Vít Procházka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vít Procházka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...