Vyloučení Shema Rocka z organizace Oktagon

Přátelé celé tohle byla RECESE :D 

 

 

 

"Vážení majitelé organizace Oktagon, O. Novotný a P. Neruda,

s touto peticí vás žádáme, abyste přijali odpovídající opatření a vyloučili bojovníka jménem Shem Rock z budoucích turnajů. Jako váši oddaní fanoušci bojových sportů si velmi vážíme vášně, kterou do těchto událostí vkládáte. Nicméně jsme také přesvědčeni, že je nezbytné rozlišovat mezi show a nebezpečným chováním.

Události, k nimž došlo před začátkem turnaje Oktagon 48 v Manchesteru, překročily hranice přijatelného chování. Je nezpochybnitelné, že trashtalk a show jsou součástí bojových sportů, ale v tomto konkrétním případě bylo překročeno přijatelné měřítko. Výhružky, které směřovaly k Jaroslavu Pokornému a jeho rodině, jsou výrazem neakceptovatelného chování, které nemá místo v našem oblíbeném sportovním odvětví.

Nemůžeme přehlížet výhrůžky smrtí, které se objevily ze strany Shem Rocka, jeho přátel a dokonce jeho matky, která zjevně trpí mentální nemocí. Ta dokonce vyhrožovala vraždou dětí pana Pokorného! Tato situace vytváří nebezpečný precedens, který může poškodit pověst celé organizace Oktagon. Chceme věřit, že váš zájem o integritu sportu převáží nad jednotlivými kontroverzními postavami.

Jako fanoušci bojových sportů trváme na tom, aby byl Shem Rock minimálně dočasně vyloučen ze všech turnajů v České republice. Vaše společnost se rozvinula především díky fanouškům z ČR, a proto si vážíme toho, že naše hlasování a názory budou brány v úvahu při řešení této záležitosti.

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že přijmete kroky vedoucí k udržení bezpečného a respektujícího prostředí ve světě bojových sportů.

S úctou,
Vaši fanoušci."


 rock.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji mma Fan svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...