Vyřešit zoufalou vízovou situaci cizích studentů, přijatých na české vysoké školy v ak. roce 2021/2022

Vážení páni ministři, páni rektoři a paní rektorky, zaměstnanci ministerstev a vysokých škol ČR,

koronavirus přinesl Evropě a celému světu hodně zásadních novot, které pohnuly různými sférami života, většina z nich zřejmě nepomine a zůstane s námi navždy. Nevyhnul se těmto změnám i vysokoškolský systém ČR. 

Studenti ze zahraničí již dávno tvoří značnou část české vysokoškolské obce. Dle různých statistik 10 až 15 procent studentů českých vysokých škol jsou cizinci ze zemí mimo EU. V době předkoronavirové jejich cesta na české vysoké školy byla dobře vyšlapaná. Po roce stráveném na přípravném jazykovém kurzu na území ČR studenti skládali přijímací zkoušky na půdě vysokých škol a nastupovali do studia. 

Avšak na podzim roku 2020 drtivá většina studentů nezískala české dlouhodobé vízum a zůstala doma. Všechny jazykové školy uskutečnily přípravné kurzy v online formátu. Tisíce studentů se naučily česky distančně a v létě 2021 složily distanční přijímací zkoušky. Přitom celý systém řešení vízových záležitostí se nové realitě nepřizpůsobil a byl doslova paralyzován počtem žádostí o vízum. Situace je paradoxní hlavně tím, že v tomto roce studenti, kteří již splnili podmínky vysokých škol, musí konkurovat na konzulátech těm, kteří zatím žádné kurzy neabsolvovali a u žádných zkoušek neobstáli. 

Dříve jedním ze způsobů řešení této kolize sloužil zrychlený vízový režim Student, aplikovatelný pouze pro uchazeče vysokých škol, řádně přijaté ke studiu. Problém však nyní spočívá v tom, že limity pro jednotlivé konzuláty ČR v rámci režimu Student  v zahraničí zůstaly na úrovni předkoronavirové doby a absolutně neodpovídají aktuální realitě. Obvykle se jedná o kvóty maximálně 100 žádostí měsíčně na nejvytíženějších konzulátech ČR a to přitom, že podle našich hrubých odhadů nyní ve frontě stojí 7000 - 8000 lidí po celém světě. V případě, že se tempo přijetí žádostí zásadně nezmění, ti poslední ve frontě dostanou vízum za rok, až každý z nich bude ze své vysoké školy vyloučen kvůli absenci. 

Přihlásit se k podání žádosti o vízum standardním způsobem také není možné z kapacitních důvodů. Například se registrace k podání žádostí na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě otevírá obvykle v 10:00 místního času jednou či dvakrát měsíčně a uzavírá se za 2 minuty v 10:02 po vyčerpání kapacity na měsíc dopředu. Podle našich zkušeností z léta 2021 se úspěšně registruje méně než 20% žadatelů. Ti neúspěšní musejí se registrovat v dalším termínu. Mnozí studenti mají za sebou čtyři až pět neúspěšných pokusů o registraci, což trvá 4-6 měsíců. 

Mimochodem, vyhnout se podobné situaci na podzim 2020 pomohla náhoda. Studium na většině českých VŠ v ak. roce 2020/2021 totiž započalo distanční formou, což dovolilo studentům účastnit se výuky online a čekat na dlouhodobá víza až do zimy nebo dokonce do jara 2021.  

Studenti přijati ke studiu v létě 2021 se ale dostali do neprolomitelného začarovaného kruhu. Nemohou dostat vízum a přijet do ČR, protože kapacity konzulárních oddělení jsou několik desítek krát nižší, než je třeba, přitom výuka na českých vysokých školách bude v ak.roce 2021/2022 probíhat od samého začátku akademického roku prezenčně. Zahraniční studenti budou tedy brzy vyloučeni ze studia kvůli nadměrné absenci.

Navíc musíme podtrhnout , že se popsaná situace týká tisíců a tisíců mladých lidí po celém světě. Pokud vezmeme v potaz, že se za každého studenta čerpá průměrná dotace 20 000 Kč, tak by nepříjezd 7000 - 8000 studentů automaticky znamenal podfinancování univerzit ve výši cca 140 000 000 - 160 000 000 Kč. Touto peticí žádáme ministerstva a vysoké školy ČR o podniknutí náležitých kroků k tomu, aby se tisíce lidí nestaly oběťmi okolností a také k tomu, aby české vysoké školy nepřišly o několik tisíc zahraničních studentů. 

Podle našeho názoru by měly české úřady uskutečnit následující kroky.

V nejbližší době

Ministerstva zahraničních věcí, vnitra, školství a zdravotnictví ČR 

1. Povolit vydání krátkodobých víz typu “C” pro více vstupů za účelem “studium” s výhradou, že se vydávají pouze studentům, přijatým ke studiu na akreditované vysokoškolské studijní programy s tím, aby v době čekání na dlouhodobé vízum se studenti mohli legálně nacházet na území ČR  a navštěvovat prezenční přednášky, semináře a praktická cvičení. 

2. Zrevidovat limity v rámci režimu Student pro každý obzvlášť vytížený konzulát ČR v zahraničí. Podle našeho názoru v případě Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžánu, Číny, Indie, Srbska, Turecka, Uzbekistánu a Vietnamu  adekvátní by bylo zčtyřnásobení dosavadních limitů, platných od 1.1.2021. Nevylučujeme, že podobná opatření jsou na místě i na jiných konzulátech ČR, neuvedených na našem seznamu.

3. Zrevidovat preference v rámci režimu Student a umístit studenty magisterského a bakalářského studia a rovněž studenty programů uskutečňovaných v češtině a angličtině na stejnou příčku (nyní například studenti magisterského studia v angličtině mají přednost před studenty bakalářského studia v češtině). Koncept vízového režimu Student byl vytvořen v předkoronavírové epoše a vychází z nyní neplatného předpokladu, že se naučit česky mimo Českou republiku skoro není možné. Distanční výuka tento předpoklad vyvrátila. 

Vysoké školy 

4. Povolit přijatým studentům prvního ročníku individuální studijní plány, které by dovolily studentům dočasně v době čekání na vízum osvojovat studijní program v kombinované/ distanční formě a splňovat všechny studijní povinnosti tak, aby nebyli vyloučeni kvůli absenci, kterou nezavinili. 

5. Nezastavovat zařazování studentů do režimu Student i po začátku akademického roku, protože Režim je jejich jedinou možností přijet do ČR a nastoupit do studia s relativně malým zpožděním.

6. Nevyžadovat po studentech dodatečné doklady jako podmínku nominace do Režimu. Například, Univerzita Pardubice zahájila rozsáhlé opravy studentských kolejí a není schopna zabezpečit svoje studenty lůžky. Přitom vyžaduje před zařazením do Režimu doklad o zajištění ubytování, který není vyžadován MŠMT ČR. Takže vysoká škola to dělá “pro každý případ” a tímto nejen prodlužuje o několik měsíců přípravu dokladů studentem, ale fakticky celý proces znemožňuje. Skoro žádný český občan nepronajme svůj byt cizímu mladému studentovi na dálku, aniž by ho/ji viděl osobně.

Ve středně dlouhé perspektivě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

7. Uvést do praxe alternativní způsob podání žádostí o česká dlouhodobá víza, která by usnadnila práci extrémně vytížených konzulárních oddělení ČR v zahraničí. Již v roce 2017 do zákona o pobytu cizinců byl vložen §169e, který dovoluje MZV ČR  uzavřít veřejnoprávní smlouvu s externím poskytovatelem služeb, který by shromažďoval žádosti o dlouhodobá víza. Víme a na vlastní oči vidíme, že ta vytíženost českých konzulátů například na území Ruska je opravdu enormní. Pokud by MZV nebylo schopno najít vhodného poskytovatele podobných služeb na území Ruské federace, škola českého jazyka VLTAVA by mohla organizovat kvalitní shromažďování žádostí o česká dlouhodobá víza, vždyť už nyní pomáháme se sbíráním a přípravou dokladů stovkám našich studentů a máme s tím bohaté zkušenosti. 


Serafim Khoronov, ředitel školy českého jazyka VLTAVA    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Serafim Khoronov, ředitel školy českého jazyka VLTAVA svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...