Vybudování chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje na pozemku p.č. 5451/17, KÚ Zábřeh.

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „vybudování chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje na pozemku p.č. 5451/17, KÚ Zábřeh“ My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o urychlené projednání a výstavbu chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje. Denně tudy projde mnoho lidí od maminek s kočárky, školáky až po důchodce. Cesta je velice frekventovaná, protože zde chybí chodník, auta mnohdy musí zastavit, aby se byla schopná vyhnout chodcům a nezranit je. Jedná se o úsek cca 70 metrů chodníku, který zvýší bezpečí chodců a může tak v budoucnu zachránit i lidský život.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Josef Mládekchodník1.jpg


Josef Mládek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Josef Mládek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...