V zimě čisté silnice až na hranice! Im Winter saubere Straßen bis zur Grenze!

Petice za udělení výjimky ze zákazu používání chemických rozmrazovacích materiálů v úseku silnice č. 190, Dobrá voda – Nová hůrka - Gerlova huť, nebo využití ekologické metody formou např. recyklovaného láku od okurek, dle vzoru Bavorského národního parku - ekologická, ověřená, používaná technologie.

 Dále žádáme, aby tento ekologický prostředek, byl využíván na všech komunikacích v NPŠ přístupných veřejnosti. Jelikož autonehody mohou způsobit významné znečištění životního prostředí, je důležité přijmout opatření pro minimalizaci jejich vlivu. Náklady spojené s likvidací škod, pojistného plnění a v neposlední řadě újma na zdraví, popř. smrti účastníka silničního provozu,

několikanásobně převyšují již aplikovaný ekologický nástroj používaný např. v Bavorském lese (DE). Bezpečnost ruku v ruce s ekologií, víme, že to jde!

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Janda bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...