Studentská petice na podporu stávky zaměstnanců ve vysokém školství 17. října 2023

Vysokoškolský odborový svaz vyhlásil na 17. října 2023 výstražnou stávku.

Podpisem této výzvy vyjadřujeme solidaritu se svými pedagogy i dalšími zaměstnanci a zaměstnankyněmi, kteří se zapojují do stávky!

Jejím cílem je upozornit na dlouhodobé a strukturální podfinancování vysokého školství, které zvlášť tíživě dopadá na humanitní a společenskovědní obory, ale týká se i všech ostatních.

Přes opakovaná vládní prohlášení o tom, že vysoké školství je jednou z priorit, se ukazuje, že vláda své deklarace nebere vážně. Předseda vlády na jednu stranu vyhlašuje, že se má Česko stát do deseti let „centrem vzdělanosti a nových myšlenek” a že „musíme mít univerzity, kam se hlásí talentovaní studenti z celého světa.” Ve stejnou chvíli pak vláda odmítá navýšit rozpočet vysokých škol.

Situace již nadále není udržitelná. Pedagogové opouští vysoké školy, odchází pracovat mimo vysokoškolské prostředí či do zahraničí, neboť pouhým entuziasmem se člověk neuživí. Neutěšená finanční situace našich vysokých škol pak dopadá i na nás, studenty a studentky. Jsme to my, kdo přichází o své vyučující, jsou to naše obory, které jsou často existenčně ohroženy, a je to naše vzdělání, které přestane být v mezinárodním měřítku konkurenceschopné. Přicházíme tak o vlastní budoucnost.

Našim nejistým vyhlídkám do budoucnosti nepřispívá ani stále odkládaná novela vysokoškolského zákona směřovaná k reformě doktorského studia. V současnosti doktorandky a doktorandi pobírají často směšně nízká stipendia, z nichž není vůbec možné vyžít a soustředit se na výzkumnou práci. Pokud se ani zde situace nezmění, připraví se stát o talentované vědkyně a vědce, neboť doktorské studium zůstane vyhrazeno jen těm, kdo si mohou dovolit bádat zadarmo.

Svým podpisem vyjadřujeme podporu stávce vyhlášené Vysokoškolským odborovým svazem na 17. října 2023 a všem, kdo se do ní zapojí.

Mgr. Kajetán Holeček, doktorand KBV FF UK, místopředseda AS FF UK

Mgr. Adéla Provazníková, doktorandka KBV FF UK

Bc. Tereza Martinovská, studentka NMgr. ÚFaR a ÚČD FF UK

Mgr. et Mgr. Jakub Koláček, doktorand KBV FF UK

Mgr. Luboš Studený, doktorand ÚHSD FF UK

Bc. Štěpán Rybák, student NMgr. ÚČD FF UK

David Gerner, student Bc. ÚISK FF UK

Bc. Karla Šimíková, studentka NMgr. SIAS FF UK

Bc. Robin Bureš, student NMgr. ÚPOL FF UK

Bc. Sára Englišová, studentka NMgr. ÚPOL FF UK

Jan Voves, BA, student NMgr. ÚPOL FF UK

Bc. Patrik Sommer, student NMgr. ÚPOL FF UK

Jakub Votruba, student Bc. KSOC FF UK

Bc. Magdalena Dušková, studentka NMgr. ÚPOL FF UK

Ondřej Boček, BA, student NMgr. ÚFaR


Kolektiv studujících    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kolektiv studujících bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...