Za právo rodičů a dětí požádat o výuku na dálku

Letošní školní rok je opět ovlivněn pandemií, a přitom platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. Mnoho rodin je aktuálně v situaci, že žijí s člověkem v rizikové skupině, nebo dítě nezvládá náročnější režim ve škole, nebo mají jiné závažně důvody, kdy pro jejich děti je vhodnější distanční výuka, nebo kombinace prezenční a online výuky.

Navrhujeme, aby do manuálů ministerstva školství, a do legislativy ve školství, bylo zakotveno právo rodiče požádat o distanční nebo kombinovanou výuku. 

Rodiny tímto i mohou pomoci snížit počet žáků ve školách v období pandemie, a tak umožnit účinnější dodržování opatření ve školách, menší stres pro učitele i žáky, podpořit bezpečí ve školách i rodinách.

Kromě této petice Fórum Rodičů oslovilo vládu otevřeným dopisem, aby více podpořila možnosti a kvalitu online výuky, více zde: https://www.forum-rodicu.cz/news/chytra-skola-otevreny-dopis-rodicu-a-obcanu-vlade/

 maly.jpg


Petr Chaluš, Fórum Rodičů, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Chaluš, Fórum Rodičů, z. s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...