Proti současným krokům pana ředitele Ing. Miroslava Žilky, CSc. vůči pedagogům SPŠS Betlémské

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice, žádáme stažení výpovědi pro pana učitele Ing.
Milana Šandy a zásah odboru školství mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy (sídlem: Jungmannova
35/29, 110 00 Praha 1) proti současným krokům pana ředitele Ing. Miroslava Žilky, CSc. (dále jen
ředitel) vůči učitelům nejstarší střední průmyslové školy v ČR.


Nesouhlasíme s ukončením pracovního poměru pana Ing. Milana Šandy a s chováním pana
ředitele, které zhoršuje situaci pedagogů naší školy, což bohužel ovlivňuje i život studentů. Důvodem výpovědi pana Ing. Milana Šandy jsou údajně vytýkací dopisy. Pan Ing. Milan Šanda obdržel šest těchto
dopisů v průběhu dvou posledních měsíců roku 2023, přitom působí na škole více než 5 let, a stížnosti
na jeho adresu z řad studentů nebo samotných pedagogů nikdy nebyly! Nechceme přijít o učitele, který
vyučuje angličtinu a španělštinu, je třídním 2.B, učitel anglického jazyka pro čtyři maturitní ročníky a
koordinátora studentského parlamentu Betlémské (dále jen SP).


Věříme, že výpověď udělená panu učiteli nesouvisí s jeho výkonem na škole, ale byla spíše
udělena z osobních důvodů ředitele. Na začátku školního roku 2023/2024 údajně přišlo nové nařízení
od zřizovatele, že v pedagogické straně SP musí působit preventik nebo psychologicky proškolený
pedagog. Proti tomu se ohradil náš současný koordinátor Ing. Milan Šanda, protože ředitel chtěl jeho
místo předat jiné pedagožce. Podle stanov SP, které sám pan ředitel podepsal, nemůže koordinátora
SP odvolat vedení, pouze může navrhnout kandidáta, kterého si pak členové SP mohou zvolit. Od té
doby pan ředitel systematicky zhoršuje situaci pana Šandy, hází mu klacky pod nohy a uděluje vytýkací
dopisy všem kantorům, aby zamaskoval své nekorektní jednání.
V souvislosti s výše uvedeným aspekty máme obavy, že vedení školy vytváří atmosféru strachu
a napětí, která se dotýká nejen učitelů, ale i studentů. Bojíme se, že tato situace má velký negativní
dopad na učení a celkovou atmosféru na škole.


Jsme hluboce rozhořčeni nad tím, že ředitel systematicky distribuuje vytýkací dopisy našim
učitelům. To se děje v tak výrazném rozsahu a za tak neopodstatněné důvody, které nemohou uniknout
pozornosti studentů. Učitelé jsou ve strachu, když pouštějí studenty na toaletu během výuky. Bojí se
tisknout pracovní listy k výuce nebo posílat mailem studijní materiály studentům potřebné k výuce
během výuky. Bojí se dovolit odejít na záchod, pokud to nestihli během pětiminutové přestávky. Navíc
se vyhýbají kontaktu se studenty ze SP, z obavy, aby nebyli viděni ředitelem školy.


Jsme si vědomi, že personální změny jsou zcela a jen v kompetencích pana ředitele, ale zde se
jedná o neoprávněnou výpověď a chyby v personální práci, žádáme o prošetření zřizovatelem
školy a příslušného orgánu inspekce práce.


Uznávaní a perspektivní pedagogové dostávající výpovědi jsou studenty vnímáni jako oběti "čistek"
ze strany vedení školy. Strach a napětí z tohoto postupu vedení ovlivňují studenty ve vzdělávání. Tato
situace není nová, neboť ředitel školy již v minulém roce propustil čtyři oblíbené učitele, jak prohlásili
studenti i rodiče. Taktéž se setkáváme s rostoucím nátlakem na žáky školy a na Studentský parlament
ze strany vedení, což vedlo k podání stížnosti na Českou školní inspekci ČR ze strany SP.

Celá situace
má vliv na atmosféru naší školy, zejména na maturitní ročníky, kde již došlo k nesmyslným pokusům o
propuštění dvou učitelů maturitních předmětů během posledního školního roku a narušením
kontinuity výuky a budoucích maturit.
Petici mohou podepsat ti, kteří byli se situací řádně seznámeni prostřednictvím textu petice.

Děkujeme a věříme, že pochopíte naši situaci a pomůžete nám s jejím vyřešením.


Pavel Sýkora    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Sýkora bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...