PRO ZACHOVÁNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE OSTROV

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PRO ZACHOVÁNÍ  GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE OSTROV  

porodnice_Ostrov.jpg

"Zachovejme pacientkám a nastávajícím maminkám dostupnou zdravotní péči v regionu"  

 

Občané Karlovarského kraje, města Ostrov a přilehlých obcí byli prostřednictvím tisku, internetových stránek kraje a města Ostrov seznámeni se záměrem zrušit gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Ostrov.  

Podepsáním této petice vyjadřujeme nesouhlas s tímto rozhodnutím zrušit další oddělení této nemocnice.  

Zrušení tohoto významného oddělení nemocnice,  vyhlášeného nejenom v Karlovarském kraji, ale i v České republice,  bude mít dle názoru petičního výboru, občanů, pacientů a dalších, negativní dopad na pacientky a snížení dostupnosti zdravotní péče v našem regionu. Zrušení oddělení se může stát prvním krokem k destabilizaci nemocnice a snížení počtu lůžek v tomto oboru zcela jistě prodlouží doby čekání na gynekologické zákroky a operace v jiných nemocnicích. Dále zcela jistě dojde ke ztrátě individuálního přístupu k rodičkám (poradny, monitoring v 9. měsíci těhotenství, předporodní kurzy) Pro většinu pacientek se stane dojíždění za poskytovanou péči omezením a bude problematické i pro rodinné příslušníky.

Zvažte prosím své rozhodnutí a zastavte zrušení oddělení Naslouchejte hlasům spokojených pacientek, rodiček a občanů Karlovarského kraje    

 

Petice bude předána

Vedení nemocnice Ostrov

Nemos Ostrov

Vedení Karlovarského kraje Vedení Města Ostrov

 

 

Petiční výbor:

Miroslava Petrová, trvale bytem Školní 65, Nová Role, 362 25

Pavlína Lišková, trvale bytem Kollárova 1116, Ostrov, 363 01

 


Miroslava Petrová    Kontaktujte autora petice