Přezkoumání ukončení kněžského působení Jiřího Veselého

 

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

biskup královéhradecký

Velké náměstí 35

500 01  Hradec Králové

 

Vážený pane biskupe,  

dne 2. března 2016 byl salesiánskému knězi Jiřímu Veselému doručen dopis z Biskupství královéhradeckého, v němž mu generální vikář Mons. Josef Kajnek sděluje, že z důvodu neakceptovatelných liturgických excesů při bohoslužbě na Popeleční středu ukončuje Jiřímu Veselému kněžské působení v královéhradecké diecézi, a to od 1. března 2016.

Jiří Veselý se odvolal, neboť tvrdí, že došlo k omylu nebo nedorozumění.  

Pane biskupe, prosíme Vás o přezkoumání této věci a o odpověď na jeho odvolání, které proti dopisu Mons. Kajneka podal. Civilní právo ukládá správním orgánům, aby žádosti a odvolání vyřizovaly ve lhůtě 30 dnů. Je možné, že církevní právo tuto povinnost ordináři neukládá. Ale my Vás o odpověď Jiřímu Veselému ve 30-denní lhůtě velice prosíme, abychom neměli pocit, že církev je tvrdší než civilní právo, a aby nám to nikdo stojící mimo církev nemohl předhazovat.  

Pokud se Jiří Veselý nedopustil toho, co bylo hlavním důvodem dopisu Mons. Kajneka, prosíme Vás, aby opatření ze dne 1. března 2016 (tj. ukončení kněžské služby Jiřího Veselého v královéhradecké diecézi) bylo odvoláno a jeho následky odstraněny.    

 

Ing. arch. Josef Tlustý, Řevnice

Bc. Jiří Pohorský, Litomyšl

Ing. Vlastimil Bartoš, Ústí nad Orlicí

 

Ve čtvrtek 2. velikonočního týdne Roku milosrdenství.


Josef Tlustý    Kontaktujte autora petice