VÝZVA: Požadujeme důsledné vyšetření otravy Bečvy!

VÝZVA: POŽADUJEME DŮSLEDNÉ VYŠETŘENÍ OTRAVY BEČVY!WhatsApp_Image_2020-11-11_at_10.30_.50_.jpeg

My, níže podepsaní,

vyzýváme vládu, poslance a senátory, aby se zasadili o řádné vyšetření a objasnění katastrofální otravy řeky Bečvy kyanidem, ke které došlo 20. září 2020, aby se zasadili o jednoznačné označení viníků a jejich pohnání k zodpovědnosti.

Vyzýváme, aby byla veřejnost ze strany Ministerstva životního prostředí ČR pravdivě a transparentně informována o konkrétních krocích, které byly ze strany MŽP, České inspekce životního prostředí a dalších příslušných orgánů provedeny v těch organizacích, jež lokálně spadají do oblasti možných viníků. A to jak po stránce kontroly vzhledem k havárii, tak i dlouhodobé kontroly nakládání s jedy.

Jsme si vědomi, že tato ekologická katastrofa není jediným únikem jedů do životního prostředí, jakkoli je v posledních dnech nejviditelnější.

Žádáme proto vládu, poslance a senátory, aby neprodleně započali debatu o změnách zákonů takovým způsobem, který by znemožnil zatajení úniků jedů do životního prostředí. Jde zejména o:

  • snížení ohlašovacích limitů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ),
  • rozšíření škály nebezpečných látek a zpřísnění limitů pro jejich vypouštění do životního prostředí,
  • zřízení, resp. zpřísnění registru nakládání s jedovatými látkami od jejich výroby, přes skladování, transport a likvidaci, včetně jejich vzniku jako odpadního produktu.

Jsme si vědomi, že jakákoli zátěž životního prostředí jedy vznikajícími naší průmyslovou výrobou se děje na úkor kvality života našich dětí.

Apelujeme proto na vládu, parlament i státní správu, ale i na každého politika a úředníka jako jednotlivou osobu, aby s naší výzvou nakládali se vší vážností.

20.11. 2020

Zuzana Vandame

Tomáš Šulák      

Terezie Radoměřská


Zuzana Vandame, Tomáš Šulák, Terezie Radoměřská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zuzana Vandame, Tomáš Šulák, Terezie Radoměřská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...