Podpora vzniku alternativní základní školy Comenia

Svým podpisem vyslovuji podporu nově vznikající základní škole Comenia, která vzniká v působení obce Kostelec u Heřmanova Městce. Jsem přesvědčen/a, že vznik této školy je důležitým krokem ke zkvalitnění vzdělávání nejen v našem regionu, ale i v celé naší republice. Zároveň vnímám nezbytnou potřebu vzniku této školy zaměřenou na individuální vzdělávání. Demografický vývoj ani koncepce rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji nejsou směrodatnými ukazateli pro vznik této školy, která jednoznačně má naplnit potřeby veřejnosti v alternativním přístupu k výuce a možnosti vzdělávat své děti doma.

Více o škole na: Petice pro podporu školy

Data z petice budou předána na ministerstvo školství a tělovýchovy, k podpoře naši žádosti o založení školy.

Hodnotnější jsou samozřejmě fyzické podpisy, budeme rádi za jakoukoliv podporu v tomto ohledu a každého, kdo bude mít chuť a sílu začít sbírat podpisy fyzicky, podpisový arch je dostupný zde.


Mgr. Zdeněk Kratochvíl - ZŠ Comenia s.r.o.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Zdeněk Kratochvíl - ZŠ Comenia s.r.o. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...